Попереднє налаштування вручну використовується для збереження та виклику користувацьких параметрів балансу білого під час зйомки за умов змішаного освітлення або за потреби корекції впливу джерел світла із сильним відтінком кольору. Фотокамера може зберігати до шести значень для попереднього налаштування вручну балансу білого в комірках попереднього налаштування від d-1 до d-6. Для попереднього налаштування вручну балансу білого передбачено два методи.

Фотозйомка з використанням видошукача

 1. Освітіть еталонний об’єкт.

  Помістіть нейтральний сірий або білий об’єкт за такого освітлення, яке буде використовуватися під час зйомки. У студійних умовах як еталонний об’єкт можна використовувати стандартний сірий шаблон. Зауважте, що експозиція автоматично збільшується на 1 EV під час вимірювання балансу білого; у режимі M налаштуйте її таким чином, щоб індикатор експозиції показував значення ±0 (0 Індикатори експозиції).

 2. Установіть значення балансу білого L (Поперед. налашт. вручну).

  Натисніть кнопку L (U) і прокручуйте головний диск керування, поки на панелі керування й інформаційному екрані не з’явиться індикатор L.

  Кнопка L (U)

  Головний диск керування

 3. Виберіть попереднє налаштування.

  Натисніть кнопку L (U) і прокручуйте допоміжний диск керування, поки на інформаційному екрані не буде відображено потрібне попереднє налаштування балансу білого (від d-1 до d-6).

  Кнопка L (U)

  Допоміжний диск керування

 4. Виберіть режим прямого вимірювання.

  Відпустіть кнопку L (U) на короткий час, потім натисніть її та утримуйте, поки на панелі керування та у видошукачі не почне блимати індикатор D.

 5. Виміряйте баланс білого.

  Протягом кількох секунд, до того як індикатори перестануть блимати, скомпонуйте кадр з еталонним об’єктом таким чином, щоб він заповнював видошукач, і натисніть кнопку спуску затвора до кінця. Фотокамера виміряє значення для балансу білого та збереже його в комірці попереднього налаштування, вибраній на кроці 3. Знімок не буде записано; баланс білого можна точно виміряти, навіть коли об’єкт не у фокусі.

 6. Перевірте результати.

  Якщо фотокамера успішно виміряла значення для балансу білого, то на панелі керування блиматиме індикатор C, а у видошукачі — індикатор a. Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб вийти до режиму зйомки.

  Якщо освітлення надто слабке або надто яскраве, можливо, фотокамері не вдасться виміряти баланс білого. На панелі керування та у видошукачі блиматиме індикатор b a. Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб повернутися до кроку 5 та повторно виміряти баланс білого.

Вимірювання балансу білого для попереднього налаштування вручну (зйомка з використанням видошукача)

Баланс білого для попереднього налаштування вручну не можна виміряти під час сповільненої відеозйомки, зйомки в режимі HDR (0 Розширений динамічний діапазон (HDR)) та багатократної експозиції (0 Багатократна експозиція).

Захищені попередні налаштування

Якщо поточне попереднє налаштування захищено (0 Захист), то при спробі виміряти нове значення на панелі керування й у видошукачі блиматиме індикатор 3.

Режим прямого вимірювання

Якщо під час зйомки з використанням видошукача не виконуватиметься жодних дій, поки блимають індикатори, то режим прямого вимірювання буде завершено через проміжок часу, вибраний для користувацького параметра c2 (Таймер режиму очікування, 0 Таймер режиму очікування).

Вибір попереднього налаштування

Якщо вибрати значення Поперед. налашт. вручну для параметра Баланс білого в меню фотозйомки, буде відображено попередні налаштування балансу білого; виділіть попереднє налаштування та натисніть кнопку J. Якщо наразі немає записаного значення, для вибраного попереднього налаштування балансу білого буде встановлено значення 5200 К, як для параметра Пряме сонячне світло.

Live view (точковий баланс білого)

У режимі live view баланс білого можна виміряти у вибраній ділянці кадру, що позбавляє необхідності в підготовці еталонного об’єкта або заміні об’єктивів під час зйомки телеоб’єктивом.

 1. Натисніть кнопку a.

  Дзеркало підніметься, і зображення з об’єктива буде відображено на моніторі фотокамери.

 2. Установіть значення балансу білого L (Поперед. налашт. вручну).

  Натисніть кнопку L (U) і прокручуйте головний диск керування, поки на моніторі не з’явиться індикатор L.

  Кнопка L (U)

  Головний диск керування

  Монітор

 3. Виберіть попереднє налаштування.

  Натисніть кнопку L (U) і прокручуйте допоміжний диск керування, поки на моніторі не з’явиться потрібне попереднє налаштування балансу білого (від d-1 до d-6).

  Кнопка L (U)

  Допоміжний диск керування

 4. Виберіть режим прямого вимірювання.

  Відпустіть кнопку L (U) на короткий час, потім натисніть її та утримуйте, поки на моніторі не почне блимати індикатор L. У вибраній точці фокусування буде відображено позначку точкового балансу білого (r).

 5. Наведіть позначку на білу або сіру ділянку.

  Поки на екрані блимає індикатор L, за допомогою мультиселектора наведіть позначку r на білу чи сіру ділянку об’єкта. Щоб збільшити зображення навколо позначки для точнішого розташування, натисніть кнопку X (T). Баланс білого можна також виміряти в будь-якому місці кадру, торкнувшись зображення об’єкта зйомки на моніторі; у такому разі не потрібно натискати кнопку J або кнопку спуску затвора, як описано на кроці 6.

 6. Виміряйте баланс білого.

  Натисніть кнопку J або натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб виміряти баланс білого. Час, доступний для вимірювання балансу білого — це значення, вибране для користувацького параметра c4 (Затримка вимкн. монітора) > Live view (0 Затримка вимкн. монітора).

  Якщо фотокамера не може виміряти баланс білого, буде відображено повідомлення. Виберіть нову позначку для балансу білого та повторіть процедуру, починаючи з кроку 5.

 7. Вийдіть з режиму прямого вимірювання.

  Натисніть кнопку L (U), щоб вийти з режиму прямого вимірювання.

  Попередні налаштування балансу білого можна переглянути, вибравши значення Поперед. налашт. вручну для параметра Баланс білого в меню фото- або відеозйомки. Положення позначок, які використовувалися для вимірювання балансу білого для попереднього налаштування, відображається на попередніх налаштуваннях, записаних у режимі live view.

Вимірювання балансу білого для попереднього налаштування вручну (live view)

Попереднє налаштування вручну балансу білого не можна встановити, поки триває зйомка в режимі HDR (0 Розширений динамічний діапазон (HDR)).

Дії з попередніми налаштуваннями

Копіювання балансу білого зі знімка

Щоб скопіювати значення балансу білого з наявного знімка до вибраного попереднього налаштування, виконайте описані нижче кроки.

 1. Виберіть Поперед. налашт. вручну.

  Виберіть пункт Баланс білого в меню фотозйомки, потім виділіть параметр Поперед. налашт. вручну та натисніть 2.

 2. Виберіть місце призначення.

  Виділіть потрібне попереднє налаштування (від d-1 до d-6) та натисніть кнопку W (Z).

 3. Виберіть пункт Вибрати зображення.

  Виділіть пункт Вибрати зображення та натисніть 2.

 4. Виділіть початкове зображення.

  Виділіть початкове зображення. Щоб переглянути виділене зображення в повнокадровому режимі, натисніть та утримуйте кнопку X (T).

 5. Скопіюйте баланс білого.

  Натисніть кнопку J, щоб скопіювати значення балансу білого для виділеного знімка до вибраного попереднього налаштування. Якщо для виділеного знімка було створено коментар (0 Коментар до зображення), то його буде скопійовано до коментаря для вибраного попереднього налаштування.

Точне налаштування попереднього налаштування вручну балансу білого

Вибране попереднє налаштування можна точно налаштувати, вибравши пункт Точне налаштування та відрегулювавши баланс білого, як описано в розділі «Точне налаштування балансу білого» (0 Точне налаштування балансу білого).

Редагувати коментар

Щоб додати описовий коментар довжиною до 36 символів до поточного попереднього налаштування балансу білого, виберіть пункт Редагувати коментар у меню попереднього налаштування вручну балансу білого та введіть коментар.

Захист

Щоб установити захист для поточного попереднього налаштування балансу білого, виберіть пункт Захист у меню попереднього налаштування вручну балансу білого, потім виділіть пункт Увімкнути і натисніть кнопку J. Захищені попередні налаштування неможливо змінити, для них не можна використовувати параметри Точне налаштування та Редагувати коментар.