У режимі повнокадрового відтворення відеоролики позначено піктограмою 1 (0 Перегляд зображень). Торкніться піктограми a на моніторі або натисніть кнопку J, щоб почати відтворення; поточне положення показано iндикатором відтворення відео.

1 Піктограма 1
2 Тривалість
3 Піктограма a

4 Поточне положення/загальна тривалість
5 Індикатор відтворення відео
6 Гучність
7 Довідка

Можна виконувати описані нижче дії.

Піктограма p

У режимі повнокадрового відтворення відеоролики з індексами (0 Індекси) позначено піктограмою p.