Якщо вибрано значення Увімкнути для параметра меню фотозйомки Параметри чутливості ISO > Автом. керув. чутлив. ISO, чутливість ISO буде налаштовуватись автоматично щоразу, коли оптимальної експозиції не вдається досягти за значення, вибраного користувачем (чутливість ISO змінюється відповідним чином під час використання спалаху).

 1. Виберіть Автом. керув. чутлив. ISO.

  Виберіть у меню фотозйомки пункт Параметри чутливості ISO, виділіть параметр Автом. керув. чутлив. ISO і натисніть 2.

 2. Виберіть Увімкнути.

  Виділіть значення Увімкнути і натисніть кнопку J (якщо вибрано значення Вимкнути, чутливість ISO буде зафіксовано на значенні, вибраному користувачем).

 3. Налаштуйте параметри.

  Максимальне значення для автоматичної чутливості ISO можна вибрати за допомогою параметра Максимальна чутливість (мінімальне значення для автоматичної чутливості ISO автоматично встановлено на 100 ISO; зауважте, що якщо значення чутливості ISO, вибране користувачем, вище за значення, вибране для параметра Максимальна чутливість, натомість буде використовуватися значення, вибране користувачем). У режимах експозиції P та A чутливість буде регулюватися, тільки якщо значення витримки, вибране для параметра Максимальна витримка, призведе до недостатньої експозиції (1/4000–30 с або Авто; у режимах S та M значення чутливості ISO буде налаштовуватися для досягнення оптимальної експозиції за значення витримки, вибраного користувачем). Якщо вибрано параметр Авто, фотокамера вибере максимальну витримку на основі фокусної відстані об’єктива; вибір коротких витримок під час зйомки об’єктів, які швидко рухаються, зменшує розмиття зображення. Натисніть кнопку J для виходу після завершення налаштувань.

  Щоб вибрати максимальну чутливість ISO для знімків, зроблених із використанням вбудованого або додаткового спалаху, використовуйте параметр Макс. чутливість зі M. Якщо вибрати параметр Така сама, що й без спалаху, для максимальної чутливості ISO для фотозйомки зі спалахом буде встановлено значення, наразі вибране для параметра Максимальна чутливість.

Індикатор ISO AUTO відображається, коли вибрано значення Увімкнути. Коли чутливість відрізняється від значення, вибраного користувачем, ці індикатори блимають, а на панелі керування відображається змінене значення.

Live view

У режимі live view індикатор автоматичної чутливості ISO відображається на моніторі.

Максимальна витримка

Автоматичний вибір витримки можна точно налаштувати, виділивши параметр Авто і натиснувши кнопку 2: наприклад, значення коротші за ті, що зазвичай вибираються автоматично, можна використовувати під час зйомки телеоб’єктивами для зменшення розмиття зображення. Проте зауважте, що параметр Авто діє лише в разі використання об’єктивів із вбудованим процесором. Якщо оптимальної експозиції не вдається досягти за значення чутливості ISO, вибраного для параметра Максимальна чутливість, витримки можуть перевищувати вибране максимальне значення.

Автоматичне керування чутливістю ISO

Якщо використовується спалах, для максимальної витримки буде встановлено значення, вибране для параметра Максимальна витримка, якщо тільки воно не буде коротшим за значення користувацького параметра e1 (Швидк. синхр. спалаху, 0 Швидк. синхр. спалаху) або довшим за значення користувацького параметра e2 (Витримка для спалаху, 0 Витримка для спалаху); у такому разі натомість буде використовуватися значення, вибране для користувацького параметра e2. Зауважте, що чутливість ISO може автоматично підвищуватися, коли автоматичне керування чутливістю ISO використовується в поєднанні з режимами повільної синхронізації спалаху (доступно для вбудованого спалаху та сумісних додаткових спалахів), що може завадити вибору фотокамерою довгих витримок.

Увімкнення та вимкнення автоматичного керування чутливістю ISO

Автоматичне керування чутливістю ISO можна вмикати або вимикати, натиснувши кнопку S (Q) та прокрутивши допоміжний диск керування. Індикатор ISO AUTO відображається, коли увімкнено автоматичне керування чутливістю ISO.