Оцініть знімки або позначте їх як такі, що підлягають подальшому видаленню. Оцінки також можна переглядати в програмі NX Studio. Оцінювання недоступне для захищених зображень.

Оцінювання окремих знімків

 1. Виберіть зображення.

  Відобразіть або виділіть зображення.

 2. Відобразіть параметри відтворення.

  Натисніть кнопку i, щоб відобразити параметри відтворення.

  Кнопка i

 3. Виберіть Оцінювання.

  Виділіть пункт Оцінювання і натисніть кнопку J.

 4. Виберіть оцінку.

  Натискайте 4 або 2, щоб вибрати оцінку від нуля до п’яти зірок, або виберіть ), щоб позначити знімок як такий, що підлягає подальшому видаленню. Щоб завершити дію, натисніть кнопку J.

Оцінювання кількох знімків

Використовуйте параметр меню відтворення Оцінювання, щоб установити оцінку для кількох знімків.

 1. Виберіть Оцінювання.

  Виділіть пункт Оцінювання в меню відтворення та натисніть 2.

 2. Оцініть знімки.

  Використовуйте мультиселектор, щоб виділити знімки (для перегляду наразі виділеного знімка в повнокадровому режимі натисніть та утримуйте кнопку X/T), а потім натисніть та утримуйте кнопку W (Z), одночасно натискаючи 1 або 3, щоб вибрати оцінку від нуля до п’яти зірок, або виберіть ), щоб позначити знімок як такий, що підлягає подальшому видаленню. Щоб завершити дію, натисніть кнопку J.