Типи об’єктивів

Під час використання об’єктива з вбудованим процесором, обладнаного кільцем діафрагми (0 Ідентифікація об’єктивів із вбудованим процесором та об’єктивів типу G, E та D), зафіксуйте кільце діафрагми на мінімальній діафрагмі (максимальне діафрагмове число). Об’єктиви типів G та E не обладнані кільцем діафрагми.

Об’єктиви без вбудованого процесора можна використовувати тільки в режимі M (ручний), коли діафрагму можна регулювати лише за допомогою кільця діафрагми об’єктива. Вибір будь-якого іншого режиму блокує спуск затвора. Додаткові відомості наведено в розділі «Сумісні об’єктиви» (0 Сумісні об’єктиви).

P: Програмний автоматичний режим

У цьому режимі фотокамера автоматично налаштовує витримку та діафрагму відповідно до вбудованої програми для отримання оптимальної експозиції в більшості випадків.

Гнучка програма

У режимі P різні комбінації витримки та діафрагми можна вибрати прокручуванням головного диска керування, поки увімкнено експонометр («гнучка програма»). Прокрутіть диск праворуч, щоб вибрати великі діафрагми (малі діафрагмові числа) для розмиття деталей фону або короткі витримки для «заморожування» руху. Прокрутіть диск ліворуч, щоб вибрати малі діафрагми (великі діафрагмові числа) для збільшення глибини різкості або довгі витримки для розмиття об’єктів у русі. Усі комбінації цих значень дають однакову експозицію. Поки задіяно гнучку програму, у видошукачі відображається індикатор режиму гнучкої програми (O або E). Щоб відновити налаштування витримки та діафрагми за замовчуванням, прокрутіть головний диск керування, поки не зникне індикатор, виберіть інший режим або вимкніть фотокамеру.

Головний диск керування

Видошукач

Монітор

Див. також

Відомості про ввімкнення експонометра наведено в розділі «Таймер режиму очікування (зйомка з використанням видошукача)» (0 Таймер режиму очікування (фотозйомка з використанням видошукача)).

S: Автоматичний режим із пріоритетом витримки

В автоматичному режимі з пріоритетом витримки значення витримки вибирається вручну, у той час як фотокамера автоматично вибирає діафрагму для отримання оптимальної експозиції.

Щоб вибрати витримку, прокрутіть головний диск керування, поки увімкнено експонометр. Для витримки можна встановити значення «v» або в діапазоні від 1/8000 с до 30 с.

Головний диск керування

Панель керування

Монітор

Див. також

Відомості про порядок дій у випадку, коли на місці відображення витримки блимає індикатор «A» («витримка від руки») або «%» («час»), наведено в розділі «Повідомлення про помилки» (0 Повідомлення про помилки).

A: Автоматичний режим із пріоритетом діафрагми

В автоматичному режимі з пріоритетом діафрагми значення діафрагми вибирається користувачем, у той час як фотокамера автоматично вибирає витримку для отримання оптимальної експозиції.

Щоб вибрати діафрагму в діапазоні від мінімального до максимального значення для встановленого об’єктива, прокрутіть допоміжний диск керування, поки ввімкнено експонометр.

Допоміжний диск керування

Панель керування

Монітор

Звукові сигнали під час роботи в режимі live view

Якщо під час роботи в режимі live view регулювати діафрагму, використовувати перемикач режимів live view або прокручувати диск перемикання режимів, може лунати звуковий сигнал. Це не є ознакою помилки чи несправності.

M: ручний режим

У ручному режимі експозиції користувач налаштовує як витримку, так і діафрагму. Поки ввімкнено експонометр, прокрутіть головний диск керування, щоб вибрати витримку, та допоміжний — щоб установити діафрагму. Для витримки можна встановити значення «v» або в діапазоні від 1/8000 с до 30 с, а також можна утримувати затвор відкритим протягом необмежено довгого часу, щоб отримати тривалу експозицію (A або %, 0 Тривалі експозиції (тільки в режимі M)). Діафрагму можна вибрати в діапазоні від мінімального до максимального значення для встановленого об’єктива. Використовуйте індикатори експозиції для перевірки експозиції.

Діафрагма:

Допоміжний диск керування

Витримка:

Головний диск керування

Об’єктиви AF Micro NIKKOR

За умови використання зовнішнього експонометра коефіцієнт експозиції потрібно брати до уваги тільки тоді, коли для встановлення діафрагми використовується кільце діафрагми об’єктива.

Індикатори експозиції

Якщо вибрано значення витримки, відмінне від «витримки від руки» або «часу», індикатори експозиції показують, чи буде знімок недоекспонованим або переекспонованим за поточних параметрів. Залежно від значення, вибраного для користувацького параметра b2 (Кроки ЗЕ для регул.експоз., 0 Кроки ЗЕ для регул.експоз.), ступінь недостатньої або надмірної експозиції буде показано з кроком 1/3 EV або 1/2 EV. Якщо перевищено межі вимірювальної здатності експонометра, індикатори будуть блимати.

  Для користувацького параметра b2 встановлено 1/3 кроку
Оптимальна експозиція Недоекспоновано на 1/3 EV Переекспоновано на 2 EV
Панель керування
Видошукач (фотозйомка з використанням видошукача)
Монітор (live view)

Звукові сигнали під час роботи в режимі live view

Якщо під час роботи в режимі live view регулювати діафрагму, використовувати перемикач режимів live view або прокручувати диск перемикання режимів, може лунати звуковий сигнал. Це не є ознакою помилки чи несправності.

Попередній перегляд експозиції

У режимах P, S, A та M можна використовувати функцію live view для попереднього перегляду впливу змін витримки, діафрагми та чутливості ISO на експозицію. Для цього просто натисніть кнопку i та виберіть значення Увімкнути для параметра Попер. перегляд експозиції (зауважте, що хоча корекцію експозиції можна встановити в межах від –5 до +5 EV, попередній перегляд на моніторі доступний тільки для значень від –3 до +3). Попередній перегляд експозиції недоступний за значень витримки A (витримка від руки) та % (час). Також зображення для попереднього перегляду може неточно відображати остаточний результат у таких ситуаціях: під час брекетингу, за значення витримки «v», у разі використання попереднього перегляду експозиції з функцією «Активний D-Lighting» (0 Активний D-Lighting) або HDR (розширений динамічний діапазон; 0 Розширений динамічний діапазон (HDR)), якщо вибрано A (авто) для параметра Picture Control «Контрастність» (0 Параметри Picture Control), а також коли використовується вбудований спалах або встановлено додатковий спалах. Якщо об’єкт дуже яскравий або дуже темний, експозиція може не відображатися точно на екрані, а індикатор експозиції буде блимати.

Див. також

Відомості про зміну індикаторів експозиції таким чином, щоб від’ємні значення відображалися праворуч, а додатні — ліворуч, наведено в описі користувацького параметра A > f5 (Інвертувати індикатори, 0 Інвертувати індикатори).

Тривалі експозиції (тільки в режимі M)

Використовуйте наведені нижче значення витримки для тривалих експозицій під час зйомки рухливих вогнів, зірок, нічних пейзажів або феєрверків.

 • Витримка від руки (A). Затвор залишається відкритим, поки натиснуто кнопку спуску затвора. Щоб уникнути розмиття, використовуйте штатив, додатковий безпроводовий пристрій дистанційного керування (0 Інші аксесуари) або шнур дистанційного керування (0 Інші аксесуари).
 • Час (%). Розпочніть експозицію за допомогою кнопки спуску затвора на фотокамері, додатковому пульті дистанційного керування, шнурі дистанційного керування або безпроводовому пристрої дистанційного керування. Затвор залишатиметься відкритим, поки кнопку не буде натиснуто вдруге.

Витримка: A (35-секундна експозиція)
Діафрагма: f/25

Перед тим як продовжити, встановіть фотокамеру на штатив або покладіть її на стійку рівну поверхню. Щоб запобігти проникненню світла крізь видошукач та його відображенню на знімку або впливу на експозицію, зніміть гумовий наочник і закрийте видошукач кришкою окуляра з комплекту (0 Закривайте видошукач). Компанія Nikon рекомендує використовувати повністю заряджений елемент живлення або додатковий адаптер змінного струму та з’єднувач живлення, щоб запобігти втраті живлення в той час, коли затвор відкрито. Зауважте, що за тривалих експозицій на знімках може бути шум (світлі плями, довільно розташовані світлі пікселі або пелена). Ефект світлих плям та пелени можна зменшити, вибравши значення Увімкнути для параметра ЗШ під час тривал. експозиції в меню фотозйомки (0 ЗШ під час тривал. експозиції).

Витримка від руки

 1. Прокрутіть диск перемикання режимів у положення M.

  Диск перемикання режимів

 2. Виберіть витримку.

  Поки ввімкнено експонометр, прокрутіть головний диск керування, щоб вибрати значення «Витримка від руки» (A).

  Головний диск керування

  Панель керування

  Монітор

 3. Зробіть знімок.

  Після фокусування натисніть до кінця кнопку спуску затвора на фотокамері, додатковому безпроводовому пристрої дистанційного керування або шнурі дистанційного керування. Відпустіть кнопку спуску затвора після завершення експозиції.

Час

 1. Прокрутіть диск перемикання режимів у положення M.

  Диск перемикання режимів

 2. Виберіть витримку.

  Поки ввімкнено експонометр, прокрутіть головний диск керування ліворуч, щоб вибрати значення витримки «Час» (%).

  Головний диск керування

  Панель керування

  Монітор

 3. Відкрийте затвор.

  Після фокусування натисніть до кінця кнопку спуску затвора на фотокамері, додатковому пульті дистанційного керування, шнурі дистанційного керування або безпроводовому пристрої дистанційного керування.

 4. Закрийте затвор.

  Повторіть дію, виконану на кроці 3.

Пульти дистанційного керування ML-L3

Якщо буде використовуватися пульт дистанційного керування ML-L3, виберіть режим дистанційного керування (Дистанц. спуск із затрим., Швид. дистанційний спуск або Дист. піднімання дзеркала) за допомогою параметра Режим дистан. керув. (ML-L3) у меню фотозйомки (0 Використання додаткового пульта дистанційного керування ML-L3). Зауважте, що якщо використовується пульт дистанційного керування ML-L3, зйомка виконуватиметься в режимі «Час», навіть якщо було вибрано значення «Витримка від руки»/A. Експозиція розпочинається за натискання кнопки спуску затвора на пульті дистанційного керування та завершується через 30 хвилин або після повторного натискання кнопки.