Брекетинг автоматично трохи варіює експозицію, рівень спалаху, ступінь застосування функції «Активний D-Lighting» або баланс білого для кожного знімка, створюючи «вилку» поточного значення. Вибирайте цю функцію в ситуаціях, коли важко визначити правильні параметри і при цьому немає часу на перевірку результатів і налаштування параметрів для кожного знімка, або щоб перевірити ефект різних параметрів для одного й того самого об’єкта.

Брекетинг налаштовують за допомогою пункту Набір автобрекетингу в меню фотозйомки, який містить такі параметри:

 • AE та брекетинг спалаху. Фотокамера варіює експозицію та рівень спалаху для серії знімків (0 Брекетинг експозиції та спалаху). Зауважте, що брекетинг спалаху доступний тільки в режимі керування спалахом i-TTL та, у разі підтримки, режимі автоматичної діафрагми (qA, 0 Режим керування спалахом).
 • Брекетинг AE. Фотокамера варіює експозицію для серії знімків.
 • Брекетинг спалаху. Фотокамера варіює рівень спалаху для серії знімків.
 • Брекетинг балансу білого. Фотокамера створює кілька копій кожного знімка з різним балансом білого (0 Брекетинг балансу білого).
 • Брекетинг акт. D-Lighting. Фотокамера варіює ступінь застосування функції Активний D-Lighting для серії знімків (0 Брекетинг Активного D-Lighting).

Брекетинг експозиції та спалаху

Варіюйте значення експозиції та/або рівня спалаху для серії знімків.

Експозицію змінено на: 0 EV

Експозицію змінено на: -1 EV

Експозицію змінено на: +1 EV

 1. Виберіть кількість знімків.

  Утримуючи натиснутою кнопку BKT, прокрутіть головний диск керування, щоб вибрати кількість знімків у послідовності брекетингу.

  Кнопка BKT

  Головний диск керування

  1 Кількість знімків
  2 Індикатор брекетингу експозиції та спалаху
  3 Залишок знімків/кількість знімків

  За значень, відмінних від нуля, на панелі керування буде відображено піктограму M. У видошукачі з’являється індикатор D, а на інформаційному екрані — індикатор брекетингу й піктограма, що показує тип брекетингу: v (брекетинг експозиції та спалаху), w (тільки брекетинг експозиції) або x (тільки брекетинг спалаху).

 2. Виберіть крок експозиції.

  Утримуючи натиснутою кнопку BKT, прокрутіть допоміжний диск керування, щоб вибрати крок експозиції.

  Кнопка BKT

  Допоміжний диск керування

  Крок експозиції

  За замовчуванням розмір кроку можна вибрати зі значень 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 та 3 EV. Програми брекетингу з кроком 0,3 (1/3) EV наведено нижче.

  Інформаційний екран К-ть знім. Порядок брекетингу (EV)
  0 0
  3 0/+0,3/+0,7
  3 0/-0,7/-0,3
  2 0/+0,3
  2 0/–0,3
  3 0/-0,3/+0,3
  5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
  7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
  9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

  Зауважте, що для кроків експозиції 2 EV або більших максимальна кількість знімків дорівнює 5; якщо на кроці 1 було вибрано більше значення, для кількості знімків буде автоматично встановлено значення 5.

 3. Скомпонуйте кадр, сфокусуйтеся і зробіть знімок.

  Фотокамера з кожним знімком варіюватиме експозицію та/або рівень спалаху відповідно до вибраної програми брекетингу. Зміни значення експозиції додаються до змін, внесених за допомогою корекції експозиції (0 Корекція експозиції).

  Індикатор виконання брекетингу відображається, поки задіяно брекетинг. З індикатора зникатиме сегмент після зйомки кожного кадру.

  Кількість знімків: 3; крок: 0,7

  Індикація після першого знімка

Live view

У режимі live view параметри брекетингу відображаються на моніторі.

Див. також

Відомості про:

 • вибір величини кроку наведено в описі користувацького параметра A > b2 (Кроки ЗЕ для регул.експоз., 0 Кроки ЗЕ для регул.експоз.);
 • вибір порядку виконання брекетингу наведено в описі користувацького параметра A > e5 (Порядок брекетингу, 0 Порядок брекетингу);
 • вибір функції кнопки BKT наведено в описі користувацького параметра A > f1 (Признач. корист. ел. керув.) > Кнопка BKT + y (0 Признач. корист. ел. керув.).

Скасування брекетингу

Щоб скасувати брекетинг, натисніть кнопку режиму BKT і прокрутіть головний диск керування, поки в послідовності брекетингу не залишиться жодного знімка, а індикатори брекетингу на панелі керування й у видошукачі не зникнуть. Під час наступного використання брекетингу буде відновлено останню із задіяних програм. Брекетинг можна також скасувати скиданням двома кнопками (0 Скидання двома кнопками: відновлення параметрів за замовчуванням), хоча в такому випадку під час наступного використання брекетингу не буде відновлено останню із задіяних програм брекетингу.

Нульова кількість знімків

Коли в послідовності брекетингу не залишиться жодного знімка, на екрані live view буде відображено індикатор «–/–».

Брекетинг експозиції та спалаху

У неперервних режимах роботи затвора (0 Вибір режиму роботи затвора) зйомку буде призупинено після того, як буде зроблено кількість знімків, зазначену в програмі брекетингу. Зйомку буде продовжено з наступним натисканням кнопки спуску затвора.

Якщо карту пам’яті буде заповнено ще до того, як буде зроблено всі знімки з послідовності брекетингу, то зйомку можна буде продовжити, починаючи з наступного знімка в послідовності, після заміни карти пам’яті або видалення знімків для звільнення на ній місця. Якщо фотокамеру буде вимкнено до того, як буде зроблено всі знімки в послідовності брекетингу, брекетинг буде продовжено з наступного кадру послідовності після ввімкнення фотокамери.

Брекетинг експозиції

Фотокамера змінює експозицію, варіюючи значення витримки та діафрагми (режим P), діафрагми (режим S) або витримки (режими A та M). Якщо вибрано значення Увімкнути для параметра Параметри чутливості ISO > Автом. керув. чутлив. ISO (0 Автоматичне керування чутливістю ISO) в режимах P, S та A, фотокамера автоматично варіюватиме чутливість ISO для досягнення оптимальної експозиції, якщо буде перевищено межі вимірювальної здатності системи вимірювання експозиції фотокамери. У режимі M фотокамера спочатку налаштує експозицію якомога ближче до оптимальної за допомогою автоматичного керування чутливістю ISO, а потім виконає брекетинг цієї експозиції варіюванням витримки.

Брекетинг балансу білого

Фотокамера створює кілька копій кожного знімка з різним балансом білого.

 1. Виберіть кількість знімків.

  Утримуючи натиснутою кнопку BKT, прокрутіть головний диск керування, щоб вибрати кількість знімків у послідовності брекетингу.

  Кнопка BKT

  Головний диск керування

  1 Кількість знімків
  2 Індикатор брекетингу балансу білого

  За значень, відмінних від нуля, на панелі керування та у видошукачі відображаються відповідно індикатори M та D; на інформаційному екрані відображаються піктограма y та індикатор брекетингу.

 2. Виберіть крок брекетингу балансу білого.

  Утримуючи натиснутою кнопку BKT, прокрутіть допоміжний диск керування, щоб вибрати зміну балансу білого. Кожен крок дорівнює приблизно 5 майредам.

  Кнопка BKT

  Допоміжний диск керування

  Крок балансу білого

  Виберіть крок брекетингу з таких значень: 1 (5 майредів), 2 (10 майредів) або 3 (15 майредів). Вищі значення B відповідають більшій інтенсивності синього кольору, а вищі значення A — більшій інтенсивності жовтого (0 Точне налаштування балансу білого). Програми брекетингу з кроком 1 наведено нижче.

  Інформаційний екран К-ть знім. Крок балансу білого Порядок брекетингу
  2 1 B 0/1 B
  2 1 A 0/1 A
  3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B
 3. Скомпонуйте кадр, сфокусуйтеся і зробіть знімок.

  Після обробки кожного знімка буде створено кількість копій, зазначену в програмі брекетингу, і кожна копія матиме відмінне значення балансу білого. Зміни балансу білого додаються до значення балансу білого, установленого за допомогою точного налаштування.

  Якщо кількість знімків у програмі брекетингу більша, ніж кількість кадрів, що залишилися, на панелі керування блиматиме індикатор n, у видошукачі блиматиме піктограма j, а кнопку спуску затвора буде заблоковано. Зйомку можна буде почати після встановлення нової карти пам’яті.

Скасування брекетингу

Щоб скасувати брекетинг, натисніть кнопку режиму BKT і прокрутіть головний диск керування, поки в послідовності брекетингу не залишиться жодного знімка, а індикатори брекетингу на панелі керування й у видошукачі не зникнуть. Під час наступного використання брекетингу буде відновлено останню із задіяних програм. Брекетинг можна також скасувати скиданням двома кнопками (0 Скидання двома кнопками: відновлення параметрів за замовчуванням), хоча в такому випадку під час наступного використання брекетингу не буде відновлено останню із задіяних програм брекетингу.

Live view

У режимі live view параметри брекетингу відображаються на моніторі.

Нульова кількість знімків

Коли в послідовності брекетингу не залишиться жодного знімка, на екрані live view буде відображено індикатор «–/–».

Брекетинг балансу білого

Брекетинг балансу білого недоступний, якщо вибрано якість зображення NEF (RAW). Вибір параметра NEF (RAW) або NEF (RAW) + JPEG скасовує брекетинг балансу білого.

Брекетинг балансу білого впливає тільки на колірну температуру (вісь жовтий — синій при відображенні точного налаштування балансу білого, 0 Точне налаштування балансу білого). Налаштування по осі зелений — пурпуровий не виконуються.

У режимі автоспуску (0 Режим автоспуску (E)) за кожного натискання кнопки спуску затвора буде створено кількість копій, зазначену в програмі брекетингу балансу білого, незалежно від значення, вибраного для користувацького параметра c3 (Автоспуск) > Кількість знімків (0 Автоспуск).

Якщо вимкнути фотокамеру, коли світиться індикатор доступу до карти пам’яті, то живлення фотокамери вимкнеться тільки після того, як буде записано всі знімки послідовності.

Брекетинг акт. D-Lighting

Фотокамера варіює ступінь застосування функції Активний D-Lighting для серії експозицій.

 1. Виберіть кількість знімків.

  Утримуючи натиснутою кнопку BKT, прокрутіть головний диск керування, щоб вибрати кількість знімків у послідовності брекетингу.

  Кнопка BKT

  Головний диск керування

  1 Кількість знімків
  2 Величина брекетингу Активного D-Lighting

  За значень, відмінних від нуля, на панелі керування та у видошукачі відображаються відповідно індикатори M та D; на інформаційному екрані відображаються піктограма z та величина брекетингу.

  Виберіть два знімки, щоб зробити один знімок із вимкненим Активним D-Lighting, а другий — із вибраним значенням. Виберіть від трьох до п’яти знімків, щоб зробити серію знімків зі значеннями Активного D-Lighting Вимкнути, Незначний та Звичайний (три знімки), Вимкнути, Незначний, Звичайний та Високий (чотири знімки) або Вимкнути, Незначний, Звичайний, Високий та Надвисокий (п’ять знімків). Якщо вибрано більше двох знімків, перейдіть до кроку 3.

 2. Виберіть «Активний D-Lighting».

  Натиснувши кнопку BKT, прокрутіть допоміжний диск керування, щоб вибрати ступінь застосування Активного D-Lighting.

  Кнопка BKT

  Допоміжний диск керування

  Значення «Активного D-Lighting» буде показано на інформаційному екрані та панелі керування.

  Активний D-Lighting Інформаційний екран Індикація на панелі керування
  Y Авто
  R Незначний
  Q Звичайне
  P Високий
  Z Надвисокий
 3. Скомпонуйте кадр, сфокусуйтеся і зробіть знімок.

  Фотокамера з кожним знімком варіюватиме значення «Активного D-Lighting» відповідно до вибраної програми брекетингу. Індикатор виконання брекетингу відображається, поки задіяно брекетинг. З індикатора зникатиме сегмент після зйомки кожного кадру.

  Кількість знімків: 3

  Індикація після першого знімка

Live view

У режимі live view параметри брекетингу відображаються на моніторі.

Скасування брекетингу

Щоб скасувати брекетинг, натисніть кнопку режиму BKT і прокрутіть головний диск керування, поки в послідовності брекетингу не залишиться жодного знімка, а індикатори брекетингу на панелі керування й у видошукачі не зникнуть. Під час наступного використання брекетингу буде відновлено останню із задіяних програм. Брекетинг можна також скасувати скиданням двома кнопками (0 Скидання двома кнопками: відновлення параметрів за замовчуванням), хоча в такому випадку під час наступного використання брекетингу не буде відновлено останню із задіяних програм брекетингу.

Нульова кількість знімків

Коли в послідовності брекетингу не залишиться жодного знімка, на екрані live view буде відображено індикатор «–/–».

Брекетинг акт. D-Lighting

У неперервних режимах роботи затвора (0 Вибір режиму роботи затвора) зйомку буде призупинено після того, як буде зроблено кількість знімків, зазначену в програмі брекетингу. Зйомку буде продовжено з наступним натисканням кнопки спуску затвора.

Якщо карту пам’яті буде заповнено ще до того, як буде зроблено всі знімки з послідовності брекетингу, то зйомку можна буде продовжити, починаючи з наступного знімка в послідовності, після заміни карти пам’яті або видалення знімків для звільнення на ній місця. Якщо фотокамеру буде вимкнено до того, як буде зроблено всі знімки в послідовності брекетингу, брекетинг буде продовжено з наступного кадру послідовності після ввімкнення фотокамери.