Коли спалах SB-5000 установлено на башмак для аксесуарів фотокамери як головний пристрій для радіокерування спалахами, дистанційне керування сумісними спалахами можна здійснювати за допомогою радіосигналів (радіо AWL) з безпроводового пристрою дистанційного керування WR-R10.

Установлення безпроводового підключення

Перед використанням радіо AWL установіть безпроводове підключення між пристроєм дистанційного керування WR-R10 та спалахами з дистанційним керуванням.

Пристрій WR-R10

Обов’язково оновіть мікропрограму пристрою WR-R10 до останньої версії; відомості про оновлення мікропрограми наведено на веб-сайті Nikon для вашого регіону.

 1. C: Під’єднайте пристрій WR-R10.

  Під’єднайте пристрій WR-R10 до фотокамери. Додаткові відомості наведено в документації з комплекту пристрою WR-R10.

 2. C: Виберіть канал.

  Установіть перемикач каналів пристрою WR-R10 на потрібний канал.

 3. C: Виберіть режим з’єднання.

  Виберіть пункт Парам. безпр. керув. (WR) > Режим з’єднання в меню налаштування (0 Парам. безпр. керув. (WR)) і виберіть один з таких параметрів:

  • Сполучення. Сполучіть спалахи з дистанційним керуванням з пристроєм WR-R10.
  • PIN. З’єднайте фотокамеру та спалахи з дистанційним керуванням за допомогою чотиризначного PIN-коду.

 4. f. Установіть безпроводове підключення.

  Налаштуйте спалахи з дистанційним керуванням на режим дистанційного керування «Радіо AWL» і налаштуйте пристрої на канал, вибраний на кроці 2, потім сполучіть кожен із спалахів з дистанційним керуванням із пристроєм WR-R10 відповідно до параметра, вибраного на кроці 3:

  • Сполучення. Активуйте сполучення на спалаху та натисніть кнопку сполучення на пристрої WR-R10. Сполучення буде завершено, коли індикатори LINK (З’єднання) на пристрої WR-R10 та спалаху блиматимуть жовтогарячим та зеленим кольорами; щойно з’єднання буде встановлено, індикатор LINK на спалаху з дистанційним керуванням почне світитися зеленим кольором.
  • PIN. Використовуйте елементи керування на спалаху з дистанційним керуванням, щоб увести PIN-код, вибраний на кроці 3. Щойно з’єднання буде встановлено, індикатор LINK на спалаху з дистанційним керуванням почне світитися зеленим кольором.

Повторне підключення

Поки канал, режим з’єднання та інші параметри лишатимуться незмінними, пристрій WR-R10 у разі вибору режиму дистанційного керування буде автоматично підключатися до тих спалахів, з якими раніше було встановлено сполучення, і кроки 2–4 можна буде пропустити. Коли підключення буде встановлено, індикатор LINK на спалаху почне світитися зеленим кольором.

Фотозйомка

Параметри для спалахів із дистанційним керуванням необхідно налаштувати за допомогою елементів керування на кожному пристрої. Додаткові відомості наведено в посібниках до спалахів.

 1. C: Налаштуйте параметри головного спалаху.

  За допомогою елементів керування на головному спалаху виберіть для нього режим керування спалахом та рівень потужності спалаху.

 2. C: Налаштуйте параметри спалахів із дистанційним керуванням.

  За допомогою елементів керування на головному спалаху виберіть режим керування спалахом та рівень потужності для спалахів із дистанційним керуванням у кожній групі.

 3. f. Розподіліть спалахи з дистанційним керуванням за групами.

  Виберіть групу (A–F) для кожного зі спалахів з дистанційним керуванням. Головний спалах може керувати щонайбільше 18 спалахами в будь-якій комбінації.

 4. C/f. Скомпонуйте кадр.

  Скомпонуйте кадр і розташуйте спалахи. Додаткові відомості наведено в документації з комплекту спалахів. Після розміщення спалахів виконайте пробний спалах, щоб переконатися, що всі спалахи нормально працюють.

 5. C/f. Фотографуйте.

  Індикатор готовності спалаху засвітиться у видошукачі фотокамери або на екрані інформації про спалах, коли всі спалахи будуть готові.

  Стан спалахів із радіокеруванням можна також переглянути, натиснувши кнопку i на екрані інформації про спалах.

Корекція спалаху

Значення корекції спалаху, вибране за допомогою кнопки M (Y) і допоміжного диска керування, додається до значень корекції спалаху, вибраних у меню параметрів безпроводового спалаху. Коли для головного спалаху або спалахів з дистанційним керуванням у режимі TTL або qA вибрано значення корекції спалаху, відмінне від ±0, на панелі керування та у видошукачі відображаються піктограми Y.