Щоб збільшити зображення, відображене в режимі повнокадрового відтворення, натисніть кнопку X (T) або двічі швидко торкніться екрана. Коли задіяно масштабування, можна виконувати описані нижче дії.

Кнопка X (T)