Често коришћене комбинације подешавања могу се доделити У1 и У2 позицијама на точкићима за избор режима рада ( Чување корисничких подешавања ).

B Мени за подешавање: Подешавање камере