Podesite postavke za povezivanje sa računarima ili ftp serverima putem bežične ili Ethernet mreže koristeći opcioni WT-7 bežični predajnik. Ova stavka je dostupna samo kada je povezan opcionalni bežični predajnik WT-7.

  • Ova podešavanja stupaju na snagu kada je WT-7 povezan i uključen, u kom slučaju su opcije odabrane za [ Poveži se na pametni uređaj ] i [ Poveži se sa računarom ] automatski onemogućene.

  • Informacije o [ Bežični predajnik ] možete pronaći ispod; za informacije o [ Choose hardver ], [ Network settings ] i [ Options ] pogledajte priručnik koji ste dobili uz WT‑7.

Bežični predajnik

Odaberite [ Koristi ] da omogućite WT-7 kada je povezan sa kamerom.