Подесите подешавања за повезивање са ХДМИ уређајима ( Повезивање са ХДМИ уређајима ).

B Мени за подешавање: Подешавање камере