Подесите подешавања за повезивање са HDMI уређајима ( Повезивање са HDMI уређајима ).

B Мени за подешавање: Подешавање камере