Dodajte informacije o autorskim pravima novim fotografijama kako budu snimljene. Informacije o autorskim pravima mogu se videti kao metapodaci u ViewNX‑i ili Capture NX-D.

Unesite imena fotografa (maksimalno 36 karaktera) i nosioca autorskih prava (maksimalno 54 karaktera). Označite [ Izvođač ] ili [ Autorska prava ] i pritisnite 2 za prikaz dijaloga za unos teksta. Za informacije o unosu teksta, pogledajte “Unos teksta” ( Unos teksta ).

Da biste dodali informacije o autorskim pravima sljedećim fotografijama, označite [ Attach copyright information ], pritisnite 2 i potvrdite da se u susjednom polju za potvrdu pojavljuje M Pritisnite J da sačuvate promene i izađete; informacije o autorskim pravima bit će priložene uz sve naredne fotografije.

Informacije o autorskim pravima
  • Da biste spriječili neovlašteno korištenje imena umjetnika ili vlasnika autorskih prava, provjerite da [ Priloži informacije o autorskim pravima ] nije odabrano prije nego što pozajmite ili prenesete kameru drugoj osobi. Također ćete morati osigurati da su polja za izvođača i autorska prava prazna.

  • Nikon ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili sporove koji nastanu korišćenjem opcije [ Informacije o autorskim pravima ].

Informacije o fotografiji

Informacije o autorskim pravima uključene su u podatke snimanja prikazane na ekranu informacija o fotografiji.