Снимите податке за сочива без ЦПУ-а. Снимање жижне даљине и максималног отвора бленде објектива без ЦПУ-а омогућава им да се користе са неким функцијама које су иначе резервисане за ЦПУ сочива.

Опција

Опис

[ Број сочива ]

Изаберите број да бисте идентификовали сочиво.

[ Жишна даљина (мм) ]

Унесите жижну даљину.

[ Максимални отвор бленде ]

Унесите максимални отвор бленде.

B Мени за подешавање: Подешавање камере