Притисните 1 или 3 да бисте подесили осветљеност монитора. Изаберите веће вредности за повећану осветљеност, ниже вредности за смањену осветљеност.

B Мени за подешавање: Подешавање камере