Прикажите информације о нагибу и нагибу на основу информација са сензора нагиба камере.

  • Ако камера није нагнута ни лево ни десно, референтна линија ролне ће постати зелена. Ако камера није нагнута ни напред ни назад, тачка ( I ) у центру екрана ће постати зелена.

  • Свака подела је еквивалентна 5°.

    Ниво камере

    Камера нагнута лево или десно

    Камера нагнута напред или назад

Нагињање камере

Приказ виртуелног хоризонта није прецизан када је камера нагнута под оштрим углом напред или назад. Ако камера не може да измери нагиб, количина нагиба неће бити приказана.

B Мени за подешавање: Подешавање камере