สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่อไปนี้จะใช้เพื่อให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น:

D สัญลักษณ์นี้แสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรอ่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
A สัญลักษณ์นี้แสดงถึงเกร็ดน่ารู้ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์ต่อท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
0 สัญลักษณ์นี้แสดงถึงการอ้างอิงไปยังส่วนอื่นๆ ในคู่มือฉบับนี้

รายการเมนู ตัวเลือก และข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอกล้องจะแสดงเป็น ตัวหนา ในคู่มือฉบับนี้ ภาพที่ปรากฏในจอภาพและช่องมองภาพของกล้องขณะที่ถ่ายภาพจะเรียกว่า “การแสดงผลการถ่ายภาพ”; ส่วนใหญ่แล้วภาพประกอบจะมาจากจอภาพของกล้อง

กล้องนี้ใช้การ์ดหน่วยความจำ SD, SDHC และ SDXC ซึ่งอ้างถึงในคู่มือนี้ว่า “การ์ดหน่วยความจำ”

ในคู่มือฉบับนี้ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกว่า “สมาร์ทดีไวซ์”

การตั้งค่ากล้อง

คำอธิบายในคู่มือการใช้งานนี้จะใช้ค่าตั้งจากโรงงาน

A เพื่อความปลอดภัยของท่าน

ก่อนการใช้งานกล้องครั้งแรก โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัยของท่าน” (0 เพื่อความปลอดภัยของท่าน)