เลนส์ที่ระบุในรายการส่วนนี้อาจกีดขวางแฟลชในตัวกล้องหรือไฟช่วยหา AF ในบางสภาพ

ไฟช่วยหา AF

ไฟช่วยหา AF มีระยะประมาณ 1.0–3.0 เมตร; เมื่อใช้ไฟช่วยหา AF ให้ใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 16–300 มม. เลนส์บางชนิดอาจกีดขวางไฟช่วยหาที่ระยะโฟกัสบางค่า

 • ให้ถอดเลนส์ฮูดออกเมื่อใช้ไฟช่วยหา
 • เลนส์ต่อไปนี้รบกวนไฟช่วยหา AF:

  เลนส์ที่ทำให้ไม่สามารถใช้ไฟช่วยหา AF สำหรับการโฟกัสอัตโนมัติได้
  NIKKOR Z 14–30mm f/4 S
  เลนส์ที่จำกัดระยะที่สามารถใช้ไฟช่วยหา AF สำหรับการโฟกัสอัตโนมัติ
  NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S ไม่สามารถใช้ไฟช่วยหา AF สำหรับโฟกัสอัตโนมัติที่ระยะทางต่ำกว่า 2.5 เมตร

แฟลชในตัวกล้อง

แฟลชในตัวกล้องสามารถใช้กับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 16–300 มม. ทั้งนี้ในบางกรณีแฟลชอาจไม่สามารถให้ความสว่างกับวัตถุได้อย่างทั่วถึงที่บางระยะหรือที่ทางยาวโฟกัสบางค่าเนื่องจากเกิดเงาของเลนส์

 • บริเวณขอบภาพอาจลดลงที่ทางยาวโฟกัสต่ำกว่า 16 มม.
 • เลนส์ NIKKOR Z 14–30mm f/4 S จะทำให้เกิดเงาในภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยแฟลชในตัวกล้องทุกความยาวโฟกัส เลนส์อื่นๆ ที่ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้แฟลชในตัวกล้องมีดังนี้:

  เลนส์ ทางยาวโฟกัสต่ำสุดที่ไม่ทำให้เกิดเงา/ระยะโฟกัสต่ำสุดที่ไม่ทำให้เกิดเงา
  NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR 16 มม./0.6 เมตร
  24–50 มม./ไม่มีขอบมืด
  NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S 70 มม./1 เมตร
  NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR 50 มม./1 เมตร
  70 มม./0.8 เมตร
  100–250 มม./ไม่มีขอบมืด

การลดตาแดง

เลนส์ที่กีดขวางทิศทางการจับวัตถุที่ต้องการถ่ายของไฟช่วยลดตาแดงอาจเป็นอุปสรรคต่อการลดตาแดงได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟลชในตัวกล้อง

 • แฟลชในตัวกล้องมีค่าช่วงต่ำสุดประมาณ 0.6 เมตร
 • ถอดเลนส์ฮูดออกเพื่อป้องกันเงา

หมายเหตุ: เงาปรากฏขึ้นในภาพถ่ายเมื่อเลนส์บังแสงจากแฟลช

เงามืด

เงามืด