ใช้ปุ่ม A (L) เพื่อป้องกันการลบภาพโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้ ไม่ได้ ป้องกันภาพจากการถูกลบเมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

  1. เลือกภาพ

    กดปุ่ม K เพื่อเริ่มเล่นและแสดงภาพถ่ายที่ท่านต้องการป้องกัน

  2. กดปุ่ม A (L)

    ภาพได้รับการป้องกันจะมีสัญลักษณ์ P กำกับไว้; หากต้องการนำการป้องกันออก ให้แสดงภาพแล้วกดปุ่ม A (L) อีกครั้ง

นำการป้องกันออกจากภาพทุกภาพ

หากต้องการนำการป้องกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้สำหรับ โฟลเดอร์แสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพ ให้เลือก ไม่ป้องกันเลย ในเมนู i