เมื่อท่านเปิดกล้องครั้งแรก ท่านจะได้รับข้อความเตือนให้เลือกภาษาโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J

กดปุ่ม G และใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J เพื่อตั้งค่านาฬิกาของกล้อง ไม่สามารถดำเนินการอื่นๆ ได้จนกว่าจะตั้งค่านาฬิกา

q

เลือกโซนเวลา

w

เลือกรูปแบบวันที่

e

เลือกตัวเลือกชดเชยเวลากลางวัน

r

ตั้งวันที่และเวลา (โปรดทราบว่ากล้องจะใช้นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง)

สัญลักษณ์ t (“ยังไม่ได้ตั้งเวลา”)

นาฬิกาในกล้องได้รับพลังงานจากแหล่งพลังงานแบบรีชาร์จได้โดยแยกต่างหาก ซึ่งจะได้รับการชาร์จตามความเหมาะสมเมื่อใส่แบตเตอรี่หลักไว้ การชาร์จสองวันจะทำให้นาฬิกาใช้งานได้ประมาณหนึ่งเดือน ถ้าสัญลักษณ์ t กะพริบอยู่ในหน้าจอ แสดงว่านาฬิกาได้ถูกรีเซ็ตและวันที่กับเวลาที่ใช้กับภาพที่ถ่ายใหม่จะไม่ถูกต้อง ใช้ตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วันที่และเวลา ในเมนูตั้งค่าเพื่อตั้งนาฬิกาให้เป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง (0 โซนเวลาและวันที่)

SnapBridge

ใช้แอพ SnapBridge เพื่อซิงค์นาฬิกาของกล้องให้ตรงกับนาฬิกาของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (สมาร์ทดีไวซ์) ดูรายละเอียดบนวิธีใช้ออนไลน์ของ SnapBridge