ในการดูรุ่นเฟิร์มแวร์ของกล้องหรืออัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง ให้เลือก รุ่นเฟิร์มแวร์ ในเมนูตั้งค่า สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดสำหรับ Z 50 ได้จากศูนย์กลางดาวน์โหลดของ Nikon

https://downloadcenter.nikonimglib.com/