หากต้องการดูเมนูถ่ายภาพยนตร์ ให้เลือกแท็บ 1 ในเมนูกล้อง

ตัวเลือก

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดูที่ “ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์)