สามารถดูภาพถ่ายและภาพยนตร์ได้จากกล้อง

 1. กดปุ่ม K

  ภาพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

 2. ดูภาพอื่นๆ

  กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม เมื่อภาพถ่ายแสดงอยู่บนจอภาพ ท่านสามารถดูภาพอื่นได้โดยการปัดนิ้วบนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา หากต้องการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

การดูภาพยนตร์

ภาพยนตร์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 1 แตะคำแนะนำบนจอภาพหรือกดปุ่ม J เพื่อเริ่มแสดงภาพ; ตำแหน่งปัจจุบันของท่านจะแสดงไว้ด้วยแถบแสดงสถานะภาพยนตร์

1 สัญลักษณ์ 1
2 ความยาว
3 คำแนะนำ

 

4 ตำแหน่งปัจจุบัน/ความยาวทั้งหมด
5 แถบแสดงสถานะภาพยนตร์
6 ความดัง
7 คำแนะนำ

กล้องสามารถทำงานต่อไปนี้ได้:

การใช้งาน คำอธิบาย
หยุดชั่วคราว กดปุ่ม 3 เพื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราว
เล่น กดปุ่ม J เพื่อแสดงภาพยนตร์ต่อหลังจากที่หยุดชั่วคราว หรือระหว่างย้อนกลับ/เดินหน้า
ย้อนกลับ/เดินหน้า กดปุ่ม 4 เพื่อย้อนกลับ และกดปุ่ม 2 เพื่อไปข้างหน้า ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม ตั้งแต่ 2 เท่า ไปเป็น 4 เท่า ไปเป็น 8 เท่า ไปเป็น 16 เท่า; กดค้างไว้เพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของภาพยนตร์ (เฟรมแรกจะกำกับด้วยสัญลักษณ์ h ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ ส่วนเฟรมสุดท้ายจะกำกับด้วย i) ถ้าหยุดแสดงภาพยนตร์ชั่วคราว ภาพยนตร์จะย้อนกลับหรือเดินหน้าทีละหนึ่งกรอบภาพ; กดปุ่มค้างไว้เพื่อย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
เริ่มการเล่นภาพสโลว์โมชัน กดปุ่ม 3 ขณะที่หยุดเล่นภาพยนตร์ชั่วคราวเพื่อเริ่มการเล่นภาพสโลว์โมชัน
ข้าม 10 วินาที หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักหนึ่งขั้นเพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลัง 10 วินาที
ข้ามไปยังภาพสุดท้ายหรือภาพแรก หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อข้ามไปยังภาพสุดท้ายหรือภาพแรก
ปรับความดัง แตะปุ่ม X เพื่อเพิ่มเสียง กดปุ่ม W เพื่อลดเสียง
ตัดภาพยนตร์ หากต้องการดูตัวเลือกการตัดต่อภาพยนตร์ ให้หยุดชั่วคราวแล้วกดปุ่ม i
ออก กดปุ่ม 1 หรือ K เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ
กลับไปที่โหมดถ่ายภาพ กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อหยุดแสดงภาพ

การลบภาพที่ไม่ต้องการ

กดปุ่ม O เพื่อลบภาพปัจจุบัน โปรดทราบว่าเมื่อลบภาพไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้

 1. แสดงภาพถ่ายที่ต้องการลบ

  แสดงภาพถ่ายหรือภาพยนตร์ที่ท่านต้องการลบตามที่อธิบายไว้ใน “การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน” (0 การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน)

 2. ลบภาพ

  กดปุ่ม O ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุ่ม O อีกครั้งเพื่อลบภาพ แล้วกลับไปที่การแสดงภาพ หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่ลบภาพ ให้กดปุ่ม K

ลบ

หากต้องการลบภาพที่เลือก ลบภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เลือก หรือลบภาพทั้งหมดในตำแหน่งที่เลือกบนการ์ดหน่วยความจำ ให้ใช้ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ