ค่าที่ตั้งจากโรงงานสำหรับตัวเลือกต่างๆ ในเมนูกล้องมีดังต่อไปนี้

ค่าเริ่มต้นของเมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
ลบ
โฟลเดอร์แสดงภาพ ทั้งหมด
ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ
  จุดโฟกัส U
ข้อมูลค่าแสง U
ไฮไลท์ U
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม U
ข้อมูลการถ่ายภาพ U
ภาพรวม U
ไม่แสดง (เฉพาะรูปภาพ) U
แสดงภาพทันทีที่ถ่าย เปิด
หลังจากลบ แสดงภาพถัดไป
หมุนแนวตั้ง เปิด
ฉายสไลด์
  ประเภทของภาพ ภาพนิ่งและภาพยนตร์
ช่วงเวลาระหว่างภาพ 2 วินาที
การให้คะแนน

ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพ
โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล
  เปลี่ยนชื่อ NZ_50
เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข 100
การตั้งชื่อไฟล์ DSC
เลือกพื้นที่ภาพ DX (24×16)
คุณภาพของภาพ JPEG Normal
ขนาดภาพ ใหญ่
การบันทึก NEF (RAW) 14 บิท
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
  ค่าความไวแสง (ISO)

h, q (ไม่รวม 4): อัตโนมัติ

P, S, A, M: 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ เปิด
  ความไวแสงสูงสุด 51200
ตั้งค่าความไวแสงสูงสุดด้วย c เหมือนกับไม่ใช้แฟลช
ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด อัตโนมัติ
ไวต์บาลานซ์ อัตโนมัติ > รักษาบรรยากาศโดยรวม
  การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0
เลือกอุณหภูมิสี 5000 K
ตั้งค่าเอง d-1
ตั้งค่า Picture Control อัตโนมัติ
จัดการ Picture Control
พื้นที่สี sRGB
Active D-Lighting อัตโนมัติ
ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ปิด
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ปกติ
ควบคุมขอบมืด ปกติ
ชดเชยการเลี้ยวเบน เปิด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ เปิด
ลดการกะพริบขณะถ่ายภาพ ปิด
ระบบวัดแสง วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
การควบคุมแฟลช
  โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว)/โหมดควบคุมแฟลช (ภายนอก) TTL
ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย ปิด
โหมดแฟลช

b, k, p, n, f, V, T, 5: อัตโนมัติ

o: แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำอัตโนมัติ

s: อัตโนมัติ + ลดตาแดง

U: ปิดแฟลช

P, S, A, M: แฟลชลบเงา

การชดเชยแสงแฟลช 0.0
โหมดลั่นชัตเตอร์

m, f: ถ่ายต่อเนื่องเร็ว

โหมดอื่นๆ: ถ่ายทีละภาพ

โหมดโฟกัส

U, 6: AF ครั้งเดียว

โหมดอื่นๆ: สลับโหมด AF อัตโนมัติ

โหมดพื้นที่ AF

n, g, 0: AF จุดเดียว

m: AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส

P, S, A, M, k, l, p, o, r, s, t, d, e, f, j, z, 4, V, T, 5, 7, 1, 2, 3: AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

VR แบบออพติคอล (แปรเปลี่ยนไปตามเลนส์)
ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
  ตั้งค่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ ถ่ายคร่อม AE
จำนวนภาพ 0F
ระดับการเพิ่ม 1.0
การถ่ายภาพซ้อน *
  โหมดการถ่ายภาพซ้อน ปิด
จำนวนภาพ 2
โหมดซ้อนภาพ เฉลี่ย
เก็บภาพทั้งหมด เปิด
การซ้อนภาพขณะถ่าย เปิด
เลือกภาพแรก (NEF)
HDR (High Dynamic Range)
  โหมด HDR ปิด
ความแตกต่างของค่าแสง อัตโนมัติ
ความเนียน ปกติ
บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF) ปิด
การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา
  เลือกวัน/เวลาเริ่ม ทันที
ช่วงเวลาห่าง 1 นาที
จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา 0001×1
ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน ปิด
ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ปิด
เน้นช่วงเวลาห่าง ปิด
โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น
  โฟลเดอร์ใหม่ U
รีเซ็ตหมายเลขไฟล์ U
ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา
  ช่วงเวลาห่าง 5 วินาที
ระยะเวลาในการถ่ายภาพ 25 นาที
ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน เปิด
ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ปิด
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1920×1080; 60p
เน้นช่วงเวลาห่าง ปิด
ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ปิด

ขณะถ่ายภาพจะรีเซ็ตเมนูถ่ายภาพไม่ได้

ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพยนตร์
การตั้งชื่อไฟล์ DSC
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1920×1080; 60p
คุณภาพภาพยนตร์ ปกติ
ประเภทไฟล์ภาพยนตร์ MOV
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
  ความไวแสงสูงสุด 25600
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) เปิด
ค่าความไวแสง (โหมด M) 100
ไวต์บาลานซ์ เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย
  การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0
เลือกอุณหภูมิสี 5000 K
ตั้งค่าเอง d-1
ตั้งค่า Picture Control เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย
จัดการ Picture Control
Active D-Lighting ปิด
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ปกติ
ควบคุมขอบมืด ปกติ
ชดเชยการเลี้ยวเบน เปิด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ เปิด
ลดการกะพริบ อัตโนมัติ
ระบบวัดแสง วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
โหมดลั่นชัตเตอร์ (บันทึกเฟรม)

m, f: ถ่ายต่อเนื่อง

โหมดอื่นๆ: ถ่ายทีละภาพ

โหมดโฟกัส

b, P, S, A, M, h: AF ตลอดเวลา

q: AF ครั้งเดียว

โหมดพื้นที่ AF

n, g, 0: AF จุดเดียว

m, f: AF พื้นที่กว้าง (เล็ก)

P, S, A, M, k, l, p, o, r, s, t, d, e, j, z, 4, V, T, 5, 7, 1, 2, 3: AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

VR แบบออพติคอล เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ปิด
ความไวของไมโครโฟน อัตโนมัติ
ลดความไวไมโครโฟน ไม่ใช้
การตอบสนองความถี่ ช่วงกว้าง
ลดเสียงรบกวนจากลม ปิด

ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
รีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง
a1 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C โฟกัส
a2 หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ เปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา
a3 จุดโฟกัสที่ใช้ ทุกจุด
a4 เปิดใช้ AF ชัตเตอร์/AF-ON
a5 จุดโฟกัสแบบวนรอบ ไม่วน
a6 ตัวเลือกจุดโฟกัส
  โหมดแมนวลโฟกัส เปิด
ไฟช่วยหา AF แบบปรับพื้นที่โฟกัส เปิด
a7 AF ขณะแสงน้อย เปิด
a8 ไฟช่วยหา AF ในตัวกล้อง เปิด
a9 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF เปิดใช้
b1 ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง 1/3 สต็อป
b2 ชดเชยแสงอย่างง่าย ปิด
b3 บริเวณที่เน้นกลางภาพ ø 8 มม.
b4 ชดเชยแสงอย่างละเอียด
  วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ 0
วัดแสงเน้นกลางภาพ 0
วัดแสงเฉพาะจุด 0
ระบบวัดแสงที่เน้นไฮไลท์ 0
c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์ ปิด
c2 ตั้งเวลาถ่าย
  หน่วงเวลาถ่ายเมื่อตั้งเวลา 10 วินาที
จำนวนภาพ 1
ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ 0.5 วินาที
c3 หน่วงเวลาปิด
  แสดงภาพ 10 วินาที
เมนู 1 นาที
แสดงภาพทันทีที่ถ่าย 4 วินาที
ตั้งเวลาสแตนด์บาย 30 วินาที
d1 ความเร็วการถ่ายในโหมด CL 3 ภาพต่อวินาที
d2 ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด 100
d3 โหมดหน่วงเวลาถ่าย ปิด
d4 ประเภทชัตเตอร์ อัตโนมัติ
d5 จำกัดพื้นที่ภาพที่เลือกได้
  DX (24×16) M (เลือกไม่ได้)
1:1 (16×16) M
16:9 (24×14) M
d6 การเรียงหมายเลขไฟล์ เปิด
d7 นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว เปิด
d8 แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ ปิด
d9 ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
  ระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ ปิด
สีไฮไลท์ของเส้นขอบที่เข้าโฟกัส สีแดง
d10 ดูทั้งหมดในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง เปิด
e1 ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช 1/200 วินาที
e2 ความไวชัตเตอร์ของแฟลช 1/60 วินาที
e3 การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช ทั้งภาพ
e4 ควบคุมความไวแสง c อัตโนมัติ ตัวแบบและพื้นหลัง
e5 ลำดับการถ่ายคร่อม MTR > อันเดอร์ > โอเวอร์
f1 ปรับแต่งเมนู i ตั้งค่า Picture Control;
ไวต์บาลานซ์;
คุณภาพของภาพ;
ขนาดภาพ;
โหมดแฟลช;
ระบบวัดแสง;
การเชื่อมต่อ Wi-Fi;
Active D-Lighting;
โหมดลั่นชัตเตอร์;
VR แบบออพติคอล;
โหมดพื้นที่ AF;
โหมดโฟกัส
f2 กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)
  ปุ่ม Fn1 ไวต์บาลานซ์
ปุ่ม Fn2 โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF
ปุ่ม AE-L/AF-L ล็อค AE/AF
ปุ่ม OK เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
ปุ่มบันทึกภาพยนตร์ ไม่มี
ปุ่ม Fn บนเลนส์ ล็อค AE/AF
ปุ่ม Fn2 บนเลนส์ AF-ON
วงแหวนควบคุมเลนส์ (แปรเปลี่ยนไปตามเลนส์)
f3 กำหนดการควบคุมเอง (การแสดงภาพ)
  ปุ่ม AE-L/AF-L ป้องกัน
ปุ่ม OK เปิด/ปิดซูม
f4 แป้นหมุนเลือกคำสั่ง
  หมุนแบบย้อนกลับ

ชดเชยแสง: U

ความไวชัตเตอร์/รูรับแสง: U

สลับหลัก/รอง

การปรับค่าแสง: ปิด

การโฟกัสอัตโนมัติ: ปิด

เมนูและการแสดงภาพ ปิด
การเลื่อนภาพด้วยแป้นหมุนย่อย 10 ภาพ
f5 ปล่อยปุ่มเพื่อใช้แป้นหมุน ไม่
f6 แสดงค่ากลับด้าน
g1 ปรับแต่งเมนู i ตั้งค่า Picture Control;
ไวต์บาลานซ์;
ขนาดและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ;
ความไวของไมโครโฟน;
ลดเสียงรบกวนจากลม;
ระบบวัดแสง;
การเชื่อมต่อ Wi-Fi;
Active D-Lighting;
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์;
VR แบบออพติคอล;
โหมดพื้นที่ AF;
โหมดโฟกัส
g2 กำหนดการควบคุมเอง
  ปุ่ม Fn1 ไวต์บาลานซ์
ปุ่ม Fn2 โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF
ปุ่ม AE-L/AF-L ล็อค AE/AF
ปุ่ม OK เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
วงแหวนควบคุมเลนส์ (แปรเปลี่ยนไปตามเลนส์)
g3 ความเร็วของ AF 0
  ช่วงที่มีผล ตลอดเวลา
g4 ความไวในการติดตามของ AF 4
g5 แสดงไฮไลท์
  รูปแบบการแรเงา ปิด
เกณฑ์การแสดงไฮไลท์ 248

ค่าเริ่มต้นของเมนูตั้งค่า

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
บันทึก User Settings
รีเซ็ต User Settings
ภาษา (Language) (ค่าที่ตั้งจากโรงงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์)
โซนเวลาและวันที่
  โซนเวลา (ค่าที่ตั้งจากโรงงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์)
วันที่และเวลา (ค่าที่ตั้งจากโรงงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์)
รูปแบบวันที่ (ค่าที่ตั้งจากโรงงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์)
ชดเชยเวลากลางวัน ปิด
ความสว่างของจอภาพ 0
ความสว่างของช่องมองภาพ อัตโนมัติ
สมดุลของสีในช่องมองภาพ A-B: 0, G-M: 0
การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ พื้นหลังสว่าง
ปรับ AF อย่างละเอียด
  ปรับ AF ละเอียด (เปิด/ปิด) ปิด
ค่าที่บันทึกไว้
ค่าเริ่มต้น 0
แสดงค่าที่บันทึกไว้
ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น
คำอธิบายภาพ
  แนบคำอธิบาย U
ข้อมูลลิขสิทธิ์
  แนบข้อมูลลิขสิทธิ์ U
ตัวเลือกเสียงเตือน
  เปิด/ปิดเสียงเตือน เปิด
ความดัง 2
ความสูงต่ำ ต่ำ
การควบคุมด้วยระบบสัมผัส
  เปิดใช้/ไม่ใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส เปิดใช้
แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ ซ้าย V ขวา
โหมดถ่ายภาพตัวเอง เปิดใช้
HDMI
  ความละเอียดของสัญญาณ อัตโนมัติ
ความละเอียดของสัญญาณภาพ อัตโนมัติ
ข้อมูลบอกตำแหน่ง
โหมดเครื่องบิน ไม่ใช้
เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์
  จับคู่ (บลูทูธ)
เลือกเพื่อส่ง (บลูทูธ)
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
ส่งขณะปิด เปิด
เชื่อมต่อกับ PC
  การเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ใช้
ตั้งค่าเครือข่าย
ตัวเลือก
MAC Address
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (ML-L7)
  การเชื่อมต่อเพื่อควบคุมระยะไกลไร้สาย ไม่ใช้
บันทึกรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย
ลบรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย
กำหนดปุ่ม Fn1 เหมือนกับปุ่ม K ของกล้อง
กำหนดปุ่ม Fn2 เหมือนกับปุ่ม G ของกล้อง
สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง
ประหยัดพลังงาน เปิดใช้
ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด ล็อคชัตเตอร์
รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด
รุ่นเฟิร์มแวร์