ในส่วนนี้จะอธิบายถึงชื่อและตำแหน่งของปุ่มควบคุมและหน้าจอแสดงผลของกล้อง

ตัวกล้อง

1 ช่องร้อยสายคล้องกล้อง
2 ไมโครโฟนสเตอริโอ
3 ลำโพง
4 ปุ่มบันทึกภาพยนตร์
5 สวิทช์เปิดปิดการทำงาน
6 ปุ่มกดชัตเตอร์
7 ปุ่ม E
8 ปุ่ม S
9 แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก
10 ตัวเลือกการถ่ายภาพ/ภาพยนตร์
11 แป้นหมุนเลือกโหมด
12 ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม (สำหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก)
13 เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E)

1

ไฟช่วยหา AF

ไฟช่วยลดตาแดง

ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่าย

2 แฟลชในตัวกล้อง
3 ปุ่มควบคุมแฟลชป๊อปอัป
4 ฝาปิดช่องเสียบไมโครโฟน
5 ฝาปิดช่องเสียบ USB และ HDMI
6 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเมาท์เลนส์
7 เซ็นเซอร์ภาพ
8 ช่องต่อสำหรับไมโครโฟนภายนอก
9 ช่องต่อสาย USB
10 ไฟสถานะการชาร์จ
11 ช่องต่อสาย HDMI
12 ฝาปิดตัวกล้อง

อย่าสัมผัสกับเซ็นเซอร์ภาพ

อย่าใช้แรงกดเซ็นเซอร์ภาพ กดด้วยเครื่องมือทำความสะอาด หรือใช้เครื่องเป่าลมเป่าด้วยกำลังแรงไม่ว่าในกรณีใดๆ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้เซ็นเซอร์เสียหายได้ สำหรับรายละเอียดการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพให้ดูที่ “การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ” (0 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ)

เซ็นเซอร์ภาพ

1 ปุ่มโหมดจอภาพ
2 ยางรองช่องมองภาพ
3 ช่องมองภาพ
4 เซ็นเซอร์ตรวจจับสายตา
5 ปุ่มปรับแก้สายตา
6 ปุ่ม A (L)
7 ปุ่ม J
8 ปุ่มเลือกคำสั่ง
9 ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำ
10 ปุ่ม G
11 ปุ่ม O
12 ปุ่ม K
13 ปุ่ม i
14 ปุ่ม DISP
15 ปุ่ม W
16 ปุ่ม X
17 จอภาพ

จอภาพ

ระดับมุมของจอภาพสามารถปรับได้ตามภาพที่แสดง

การสัมผัสชิ้นส่วนเหล่านี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

1 แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย
2 ปุ่ม Fn1
3 ปุ่ม Fn2
4 ก้านล็อคฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่
5 ฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่
6 เมาท์เลนส์
7 ปุ่มถอดเลนส์
8 ขั้ว CPU
9 ช่องต่อขาตั้งกล้อง
10 ก้านล็อคแบตเตอรี่
11 ช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ

หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

สามารถดูหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์นี้ได้โดยการเปิดจอภาพออก

จอภาพและช่องมองภาพของกล้อง

ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้จะปรากฏในจอภาพและช่องมองภาพเมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ; สามารถดูรายการทั้งหมดของสัญลักษณ์ ได้ที่ “การแสดงผลของกล้อง” (0 การแสดงผลของกล้อง)

จอภาพ

ช่องมองภาพ

1 โหมดถ่ายภาพ
2 จุดโฟกัส
3 โหมดลั่นชัตเตอร์
4 โหมดโฟกัส
5 โหมดพื้นที่ AF
6 Active D-Lighting
7 Picture Control
8 ไวต์บาลานซ์
9 ขนาดภาพ
10 คุณภาพของภาพ
11 สัญลักษณ์ i
12

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

13 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
14 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
15 ค่าความไวแสง (ISO)
16

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

17 รูรับแสง
18 ความไวชัตเตอร์
19 ติดตามวัตถุ
20 ระบบวัดแสง
21 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
22 ประเภทชัตเตอร์
23 สัญลักษณ์แสดง “ยังไม่ได้ตั้งเวลา”
24 สัญลักษณ์แสดง VR แบบออพติคอล
25 ถ่ายภาพแบบสัมผัส
26 กรอบพื้นที่ AF

รายการเหล่านี้จะปรากฏในโหมดภาพยนตร์

จอภาพ

ช่องมองภาพ

1

สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

ปิดการบันทึก

2 ขนาดและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ
3 เวลาที่เหลือ
4 ชื่อไฟล์
5 โหมดลั่นชัตเตอร์ (การถ่ายภาพนิ่ง)
6 ระดับเสียง
7 ความไวของไมโครโฟน
8 การตอบสนองความถี่