• ห้ามนำส่วนใดๆ ของคู่มือที่ให้มากับผลิตภัณฑ์นี้ไปทำการคัดลอก ถ่ายทอดต่อ บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดต่อ เก็บไว้ในระบบซึ่งเรียกค้นคืนออกมาใช้ได้อีกหรือแปลเป็นภาษาอื่น ไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nikon ก่อน
 • Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Nikon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
 • เราได้พยายามอย่างเต็มที่จนแน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตามเราขอขอบคุณหากท่านพบและแจ้งข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของท่าน (ตามที่อยู่ซึ่งแจ้งไว้ต่างหาก)

คำเตือนเกี่ยวกับการห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำ

โปรดทราบไว้ว่าการมีเอกสารซึ่งผ่านการทำสำเนาหรือผลิตซ้ำโดยกระบวนการทางดิจิตอลผ่านเครื่องสแกนเนอร์กล้องดิจิตอล หรือด้วยอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในครอบครอง อาจต้องระวางโทษทางกฎหมายได้

 • สิ่งที่ห้ามทําสําเนาหรือผลิตซ้ำตามกฎหมาย

  ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น ถึงแม้จะมีการประทับตรา “ตัวอย่าง” บนสำเนาหรือสิ่งผลิตซ้ำแล้วก็ตาม

  ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำธนบัตร เหรียญกษาปณ์หรือใบหุ้นที่ใช้หมุนเวียนในต่างประเทศ

  ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำดวงตราไปรษณียากรหรือไปรษณียบัตรที่ไม่ใช้แล้วซึ่งออกโดยรัฐบาลยกเว้นได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากรัฐบาล

  ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำตราประทับที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

 • ข้อควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ำเอกสารบางประเภท

  รัฐบาลได้ประกาศข้อควรระวังในการทำสำเนาหรือผลิตซ้ำใบตราสารต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน(เช่น ใบตราสารหุ้น ตั๋วเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เป็นต้น)ใบอนุญาตเข้าเมือง หรือตั๋วคูปองทุกชนิด ยกเว้นแต่เป็นการทำสำเนาตามจำนวนน้อยที่สุด ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้งานในธุรกิจ นอกจากนี้ ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน บัตรประจำตัว และตั๋วต่างๆ เช่น บัตรผ่านและคูปองรับประทานอาหาร

 • ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์

  ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ภาพถ่ายหรือบันทึกของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากกล้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ ยกเว้นการใช้งานส่วนบุคคล แต่โปรดทราบว่าการใช้งานส่วนบุคคลอาจมีข้อจำกัดในกรณีที่เป็นภาพถ่ายหรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดงสด

ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมยี่ห้อ Nikon เท่านั้น

กล้อง Nikon ได้รับการออกแบบด้วยมาตรฐานสูงสุด ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน มีเพียงเฉพาะอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อ Nikon (ได้แก่ เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งได้รับการรับรองจาก Nikon ให้ใช้ร่วมกับกล้องดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะเท่านั้นที่ผลิตขึ้นและผ่านการทดสอบรับรองแล้วว่าสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การใช้อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ของ Nikon อาจทำให้กล้องเสียหายและทำให้เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จของบริษัทอื่นที่ไม่มีแผ่นซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพด้านขวามือ อาจรบกวนการทำงานปกติของกล้องหรือทำให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป เกิดประกายไฟ โป่งบวมหรือรั่วได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมยี่ห้อ Nikon กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตพื้นที่

ก่อนถ่ายภาพสำคัญ

ก่อนถ่ายภาพในโอกาสสำคัญ (เช่น งานแต่งงาน หรือก่อนพกพากล้องไประหว่างเดินทางท่องเที่ยว)ให้ทดลองถ่ายภาพดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ากล้องทำงานเป็นปกติ Nikon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียผลประโยชน์ที่อาจมีสาเหตุมาจากการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์

การเรียนรู้ทั้งชีวิต

Nikon เชื่อใน “การเรียนรู้ทั้งชีวิต” จึงให้การสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่อัพเดทอยู่เสมอผ่านทางเว็บไซต์ต่อไปนี้:

ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์ เกร็ดความรู้ต่างๆคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถ่ายภาพดิจิตอลข้อมูลเพิ่มเติมจะขอได้จากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของท่าน โปรดดูข้อมูลสถานที่ติดต่อได้จาก URL ต่อไปนี้: https://imaging.nikon.com/