เรียนรู้วิธีการเก็บรักษา ทำความสะอาด และดูแลกล้องของท่าน

การเก็บรักษา

เมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน นำแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้งและเย็นโดยปิดฝาครอบขั้วต่อแบตเตอรี่ไว้ เก็บกล้องไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา ห้ามเก็บกล้องไว้กับลูกเหม็นหรือการบูร หรือในสถานที่ซึ่ง:

 • ถ่ายเทระบายอากาศไม่ดีหรือมีความชื้นเกินกว่า 60%
 • ใกล้กับอุปกรณ์ที่ให้กำเนิดสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เช่น โทรทัศน์หรือวิทยุ หรือ
 • อยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C หรือต่ำกว่า –10 °C

การทำความสะอาด

ห้ามทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

 • ตัวกล้อง: ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง แล้วใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดเบาๆ หลังจากใช้กล้องตามชายหาดหรือริมทะเลแล้ว ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท ข้อสำคัญ: ฝุ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่หลุดเข้าไปภายในตัวกล้อง อาจทำให้กล้องชำรุดเสียหายโดยไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • เลนส์ ช่องมองภาพ: พื้นผิวแก้วเสียหายได้ง่าย ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออก ถ้าใช้สเปรย์ทำความสะอาด ให้ตั้งกระป๋องในแนวตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ให้หยดน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ปริมาณเล็กน้อยลงบนผ้านุ่มและค่อยๆ เช็ดทำความสะอาด
 • จอภาพ: ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ให้ใช้ผ้านุ่มหรือผ้าชามัวร์เช็ดหน้าจอเบาๆ อย่าใช้แรงกด เนื่องจากอาจทำให้จอภาพเสียหายหรือทำงานผิดปกติ

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ

ฝุ่นหรือผงที่เข้ามาในกล้องระหว่างที่เปลี่ยนเลนส์หรือถอดฝาปิดตัวกล้องอาจติดอยู่ในเซ็นเซอร์ภาพและส่งผลกระทบต่อรูปภาพของท่าน สามารถทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพได้ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า เซ็นเซอร์อาจเสียหายได้ง่าย; เราจึงแนะนำให้เฉพาะตัวแทน Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการทำความสะอาดด้วยตนเอง

 1. ถอดเลนส์ออก

  ปิดการทำงานของกล้องและถอดเลนส์หรือฝาปิดตัวกล้องออก

 2. ตรวจสอบเซ็นเซอร์ภาพ

  ถือกล้องเพื่อให้แสงไฟตกลงบนเซ็นเซอร์ภาพ ตรวจสอบเซ็นเซอร์ว่ามีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นหรือไม่ ถ้าไม่พบวัตถุแปลกปลอม ให้ทำขั้นตอนที่ 4 ต่อไป

 3. ทำความสะอาดเซ็นเซอร์

  ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองออกจากเซ็นเซอร์ อย่าใช้แปรงของลูกยางเป่าลมเนื่องจากขนแปรงอาจทำให้เซ็นเซอร์เสียหาย ฝุ่นละอองที่ไม่สามารถขจัดออกด้วยลูกยางเป่าลมจะสามารถขจัดออกได้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ห้ามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอร์ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 4. ใส่เลนส์หรือฝาปิดตัวกล้องกลับเข้าที่

สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอร์ภาพ

อาจมีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในกล้องเมื่อถอดหรือเปลี่ยนเลนส์หรือฝาปิดตัวกล้อง (หรืออาจมีสารหล่อลื่นหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกล้องเอง ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อย) ติดอยู่ที่เซ็นเซอร์ภาพ ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถ่ายภาพในบางสภาพ เพื่อป้องกันกล้องขณะไม่ได้ใส่เลนส์ โปรดแน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดตัวกล้องที่ให้มา โดยให้ขจัดฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่อาจติดอยู่กับเมาท์กล้อง เมาท์เลนส์ และฝาปิดตัวกล้องออกก่อน หลีกเลี่ยงการปิดฝาปิดตัวกล้องหรือเปลี่ยนเลนส์ในบริเวณที่มีฝุ่นละออง

หากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดลอดเข้าไปติดบนเซ็นเซอร์ภาพ ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยตนเอง (0 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ) หรือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทำความสะอาด สามารถรีทัชภาพถ่ายที่ได้รับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่บนเซ็นเซอร์ได้โดยใช้ตัวเลือกการทำความสะอาดภาพในแอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

การใช้บริการตรวจสภาพกล้องและอุปกรณ์เสริม

กล้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความแม่นยำและต้องได้รับการบริการตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอ Nikon แนะนำให้ท่านนำกล้องไปตรวจสภาพที่ร้านค้าที่จำหน่ายกล้อง หรือที่ตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกหนึ่งถึงสองปี และรับการซ่อมแซมทุกสามถึงห้าปี (โปรดทราบว่ามีค่าธรรมเนียมการบริการ) แนะนำให้นำกล้องเข้ารับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นพิเศษหากใช้งานเป็นอาชีพ ควรนำอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้กับกล้องเป็นประจำ เช่น เลนส์หรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เข้ารับการตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพร้อมกล้องด้วย