ก่อนที่จะใส่หรือถอดแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำ ให้ตรวจสอบว่าสวิทช์เปิดปิดของกล้องอยู่ในตำแหน่ง OFF แล้ว ใส่แบตเตอรี่ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยให้แบตเตอรี่กดก้านล็อคแบตเตอรี่สีส้มไว้ที่ด้านหนึ่ง ก้านล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เข้าที่เมื่อใส่แบตเตอรี่ลงไปจนสุด ถือการ์ดหน่วยความจำตามแนวที่แสดงในภาพ แล้วสอดเข้าไปในช่องจนคลิกเข้าที่

ด้านหน้า

การนำแบตเตอรี่ออก

ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ปิดการทำงานกล้อง แล้วเปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ กดก้านล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แล้วใช้มือดึงแบตเตอรี่ออก

การนำการ์ดหน่วยความจำออก

หลังจากไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำดับลง ให้ปิดการทำงานของกล้อง จากนั้น เปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ แล้วกดการ์ดลงเพื่อให้การ์ดดีดตัวออก (q) จากนั้นจะสามารถดึงการ์ดออกด้วยมือได้ (w)

ระดับพลังงานแบตเตอรี่

ระดับพลังงานของแบตเตอรี่จะแสดงอยู่ที่หน้าจอในขณะที่เปิดกล้อง

จอภาพ

ช่องมองภาพ

  • ระดับพลังงานของแบตเตอรี่ที่แสดงอยู่จะเปลี่ยนไปเมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรี่ลดลง จาก L ไปเป็น K และสุดท้ายคือ H เมื่อระดับพลังงานในแบตเตอรี่ลดลงจนถึง H ให้หยุดการถ่ายภาพแล้วชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่สำรอง
  • หากข้อความ “ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อน” ปรากฏขึ้น ให้ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

เมื่อเปิดกล้อง การแสดงผลการถ่ายภาพจะแสดงจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ในการตั้งค่าปัจจุบัน (ค่าที่เกิน 1000 จะถูกปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มร้อยที่ใกล้เคียงที่สุด; เช่น ค่าระหว่าง 1400 ถึง 1499 จะแสดงเป็น 1.4 k)

จอภาพ

ช่องมองภาพ

การ์ดหน่วยความจำ

  • การ์ดหน่วยความจำอาจเกิดความร้อนหลังการใช้งาน ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง
  • ปิดกล้องทุกครั้งก่อนใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ อย่าถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง ปิดกล้อง หรือนำแบตเตอรี่ออกในระหว่างการฟอร์แมตหรือขณะที่กำลังบันทึก ลบหรือคัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือทำให้กล้องหรือการ์ดชำรุดเสียหายได้
  • อย่าใช้นิ้วมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะสัมผัสกับขั้วต่อการ์ด
  • อย่าใช้แรงกดการ์ดเข้าไปในตัวกล้อง การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้การ์ดชำรุดเสียหายได้
  • อย่าหักงอ ทำตกหล่น หรือปล่อยให้มีการกระแทกอย่างรุนแรง
  • อย่าให้การ์ดสัมผัสกับน้ำ ความร้อน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
  • อย่าฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์

ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ

ถ้าไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ สัญลักษณ์ “ไม่มีการ์ดหน่วยความจำ” และ [–E–] จะปรากฏในการแสดงผลการถ่ายภาพ

สวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ

การ์ดหน่วยความจำ SD จะมีสวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายโดยไม่ตั้งใจ เมื่อสวิทช์นี้อยู่ในตำแหน่ง “lock” จะไม่สามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำได้และจะไม่สามารถลบหรือบันทึกภาพถ่ายได้ (คำเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอภาพถ้าท่านพยายามจะกดชัตเตอร์) ในการปลดล็อคการ์ดหน่วยความจำ ให้เลื่อนสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง “เขียน”

สวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ