หากต้องการดูเมนูรีทัช ให้เลือกแท็บ N ในเมนูกล้อง

ตัวเลือกในเมนูรีทัชสามารถใช้รีทัชหรือตัดส่วนภาพที่มีอยู่ หรือบันทึกเป็นภาพใหม่ เมนูรีทัชจะปรากฏเฉพาะเมื่อเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าในกล้อง

ตัวเลือก

สามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม G และเลือกแท็บ N เท่านั้น

จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม i แล้วเลือก รีทัช ขณะแสดงภาพเดิมหรือภาพที่รีทัชแล้วบนหน้าจอ

การสร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัช

การสร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัช:

 1. เลือกรายการในเมนูรีทัช

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการ แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือก

 2. เลือกภาพ

  ไฮไลท์ภาพ แล้วกดปุ่ม J ในการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้แตะปุ่ม X ค้างไว้

  รีทัช

  ในกรณีที่บันทึกภาพที่การตั้งค่าคุณภาพ NEF + JPEG กล้องจะรีทัชภาพ NEF (RAW) เท่านั้น กล้องอาจไม่สามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สร้างจากอุปกรณ์อื่น

 3. เลือกตัวเลือกรีทัช

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนของรายการที่เลือก หากต้องการออกโดยไม่สร้างภาพรีทัช กดปุ่ม G

  หน่วงเวลาปิด

  หน้าจอจะปิดและการทำงานจะถูกยกเลิกหากไม่มีการใช้งานกล้องในชั่วขณะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ยังไม่ได้บันทึกไว้จะหายไป ในการเพิ่มช่วงเวลาให้เปิดหน้าจอไว้ ให้เลือกเวลาในการแสดงผลเมนูที่นานขึ้นสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (หน่วงเวลาปิด) > เมนู

 4. สร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัช

  กดปุ่ม J เพื่อสร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัช ภาพที่รีทัชแล้วจะมีสัญลักษณ์ p กำกับไว้

การรีทัชภาพปัจจุบัน

การสร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัชของภาพปัจจุบัน ให้กดปุ่ม i แล้วเลือก รีทัช

การสร้างภาพรีทัช

ตัวเลือกส่วนใหญ่จะสามารถใช้กับภาพใหม่ที่สร้างจากตัวเลือกรีทัชอื่น (ยกเว้น ตัดภาพยนตร์) ตัวเลือกแต่ละตัวจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว (โปรดทราบว่าการแก้ไขภาพหลายครั้งอาจทำให้สูญเสียรายละเอียดภาพได้) ตัวเลือกที่ไม่สามารถใช้กับภาพปัจจุบันจะปรากฏเป็นสีเทาและไม่สามารถใช้งานได้

คุณภาพของภาพ

 • ครอบตัดและปรับขนาดสำเนาที่สร้างจากภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกที่ คุณภาพของภาพ แบบ JPEG Fine
 • สำเนาที่สร้างจากภาพ JPEG นั้น จะมีคุณภาพเหมือนต้นฉบับ

ขนาดภาพ

ยกเว้นในกรณีของสำเนาที่สร้างด้วย โปรเซสภาพ NEF (RAW), ตัดส่วน และ ย่อขนาด สำเนาจะมีขนาดเท่ากันกับภาพเดิม