ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเลนส์สำหรับลูกค้าที่ซื้อชุดเลนส์ NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR โปรดจำไว้ว่าชุดเลนส์นี้อาจจะไม่มีจำหน่ายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

การใช้เลนส์

ส่วนประกอบต่างๆ ของเลนส์: ชื่อและฟังก์ชั่น

หมายเหตุ: ฝาปิดด้านหลังที่ให้มาพร้อมกับเลนส์ที่มาพร้อมกับชุดเลนส์อาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ ซึ่งในกรณีนี้สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนที่ q

1 เลนส์ฮูด* เลนส์ฮูดจะบังไม่ให้มีแสงเล็ดลอดที่อาจทำให้เกิดแสงแฟลร์หรือแสงโกสต์ได้ เลนส์ฮูดทำหน้าที่ปกป้องเลนส์เช่นกัน
2 วงแหวนปรับระยะซูม หมุนเพื่อซูมเข้าหรือออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถยืดเลนส์ออกได้จนสุดก่อนการใช้งาน
3 สเกลทางยาวโฟกัส ประมาณการทางยาวโฟกัสของเลนส์ในขณะที่ซูมเข้าหรือออก
4 เครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัส
5 วงแหวนควบคุม เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ:
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ หมุนวงแหวนเพื่อปรับการตั้งค่า เช่น โฟกัส (M/A) หรือ รูรับแสง ที่กำหนดโดยใช้กล้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำอธิบายของ กำหนดการควบคุมเอง/กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ) ในคู่มือกล้อง
เลือกโหมดแมนวลโฟกัส:
หมุนวงแหวนเพื่อโฟกัส
6 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเมาท์เลนส์ ใช้เมื่อติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง
7 ขั้ว CPU ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลกับตัวกล้อง
8 ฝาปิดเลนส์ด้านหน้า
9 ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง

มีแยกจำหน่ายต่างหาก

การประกอบและการถอด

การประกอบเลนส์

 1. ปิดกล้อง ถอดฝาปิดตัวกล้อง และเปิดฝาปิดเลนส์ด้านหลังออก

 2. จัดตำแหน่งเลนส์บนตัวกล้อง หมุนให้เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งบนตัวเลนส์ตรงกับเครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งบนตัวกล้อง จากนั้นหมุนเลนส์ทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเข้าที่

การถอดเลนส์

 1. ปิดกล้อง

 2. ให้กดปุ่มปลดล็อคเลนส์ของอะแดปเตอร์ค้างไว้พร้อมหมุนเลนส์ไปตามเข็มนาฬิกา

ก่อนใช้งาน

เลนส์สามารถยืดหดได้และจะต้องยืดกระบอกเลนส์ออกให้สุดก่อนใช้งาน หมุนวงแหวนปรับระยะซูมตามที่แสดงในภาพจนกว่าเลนส์จะคลิกเข้าที่จุดที่ยืดที่สุด จะสามารถถ่ายภาพได้ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัสอยู่ในตำแหน่งระหว่าง 16 ถึง 50 ของสเกลทางยาวโฟกัส

สามารถถ่ายภาพได้ในทางยาวโฟกัสเหล่านี้เท่านั้น

การหดเลนส์ หมุนวงแหวนปรับระยะซูมไปในทิศทางตรงกันข้าม หยุดเมื่อถึงตำแหน่ง (I) ของสเกลทางยาวโฟกัส

หากเปิดกล้องโดยที่เลนส์หดอยู่ จะมีข้อความเตือนแสดงขึ้นมา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถยืดเลนส์ออกได้จนสุดก่อนการใช้งาน

การติดตั้งและการถอดเลนส์ฮูดเสริม

เลนส์ฮูด (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) ใส่เข้าไปโดยตรงในเกลียวที่ด้านหน้าของเลนส์ ห้ามสัมผัสพื้นผิวแก้วของเลนส์หรือใช้แรงมากเกินไป

หากต้องการถอดฮูดออก ให้คลายเกลียวออกจากเลนส์

การใช้ชุดแฟลชในตัวกล้อง

 • เงาจะปรากฏในภาพถ่ายที่แสงจากแฟลชในตัวกล้องถูกบังด้วยเลนส์หรือเลนส์ฮูด ถอดเลนส์ฮูดออกก่อนถ่ายภาพ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะถอดฮูดออกไปแล้ว เงาอาจยังคงปรากฏให้เห็นในบางทางยาวโฟกัสและระยะของวัตถุ
 • ทางยาวโฟกัสที่ชุดแฟลชในตัวกล้องสามารถใช้งานได้นั้นแตกต่างกันไปตามกล้อง; โปรดดูคู่มือกล้องสำหรับรายละเอียด แฟลชอาจไม่สามารถส่องวัตถุทั้งหมดที่ทางยาวโฟกัสสั้นกว่าที่ระบุ

ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)

ระบบลดภาพสั่นไหวของเลนส์สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้โดยใช้ปุ่มควบคุมของกล้อง ; โปรดดูคู่มือกล้องสำหรับรายละเอียด ระบบลดภาพสั่นไหวจะลดภาพพร่ามัวจากการสั่นสะเทือนของกล้อง ทำให้ความไวชัตเตอร์ที่ 4.5 สต็อป ต่ำกว่าที่เคยมีและมีช่วงความไวชัตเตอร์เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: ผลกระทบของ VR ต่อความไวชัตเตอร์นั้นวัดได้ตามมาตรฐานของสมาคมกล้องถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) เลนส์รูปแบบ DX วัดโดยใช้กล้องรูปแบบ DX ที่ตั้ง VR ในตัวกล้องเป็น Normal เลนส์ซูมจะวัดผลที่การซูมสูงสุด

เมื่อเลนส์ยังติดอยู่กับกล้อง

 • ตำแหน่งโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปหากท่านปิดกล้องแล้วเปิดใหม่หลังการโฟกัส ถ้าท่านโฟกัสไปยังพื้นที่ใดเพื่อรอให้วัตถุที่จะถ่ายภาพปรากฏออกมา ขอแนะนำว่าไม่ควรปิดกล้องจนกว่าจะถ่ายภาพเสร็จ
 • การติดตั้งเลนส์นี้ในกล้องรูปแบบ FX:

  • เลือกพื้นที่ภาพ DX ลดจำนวนของจุดโฟกัสที่ใช้งานได้และจำนวนพิกเซลที่บันทึก และ
  • ปิดใช้งานตัวเลือก ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น ในเมนูตั้งค่า
 • ภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยเลนส์ที่ติดตั้งบน Z 6 และเลือก 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p หรือ 1920 × 1080 สโลว์โมชันไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถ่ายภาพยนตร์จะถูกบันทึกตามขนาดและอัตราเฟรมต่อไปนี้:

  • 1920 × 1080; 120p V 1920 × 1080; 60p
  • 1920 × 1080; 100p V 1920 × 1080; 50p
  • 1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) V 1920 × 1080; 30p
  • 1920 × 1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน) V 1920 × 1080; 25p
  • 1920 × 1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน) V 1920 × 1080; 24p

ข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน

 • เมื่อใช้เลนส์ฮูด อย่าหยิบหรือถือเลนส์หรือกล้องโดยจับเฉพาะที่ฮูดเท่านั้น
 • รักษาให้ขั้ว CPU สะอาดอยู่เสมอ
 • เนื่องจากการออกแบบระบบลดภาพสั่นไหว เลนส์อาจมีเสียงเมื่อถูกสั่น ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
 • ปิดฝาปิดหน้าและหลังเมื่อไม่ใช้เลนส์
 • เพื่อป้องกันภายในตัวเลนส์ ควรเก็บให้ห่างจากแสงอาทิตย์
 • ห้ามวางเลนส์ไว้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือในสถานที่ซึ่งอาจมีความชื้น หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทำให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • ห้ามวางเลนส์ไว้ใกล้กับเปลวไฟหรือในบริเวณที่ร้อนจัด ความร้อนสูงอาจทำให้ชิ้นส่วนภายนอกที่ทำจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือบิดงอได้
 • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดไอน้ำเกาะที่ภายในและภายนอกของเลนส์ได้ เมื่อจะนำเลนส์ไปยังสถานที่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิ ให้นำเลนส์ใส่กระเป๋าหรือกระเป๋าพลาสติกเพื่อให้อุณหภูมิของเลนส์เปลี่ยนอย่างช้าๆ
 • เราแนะนำให้ท่านนำเลนส์ใส่กระเป๋า (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) เพื่อป้องกันการขีดข่วนระหว่างการขนส่ง

การดูแลรักษาเลนส์

 • แค่ปัดฝุ่นก็เพียงพอแล้วในการทำความสะอาดพื้นผิวแก้วของเลนส์
 • รอยเปื้อน รอยนิ้วมือ และคราบมันอื่นๆ สามารถลบออกได้จากหน้าเลนส์ โดยหยดเอทานอลหรือน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ปริมาณเล็กน้อยลงบนผ้าฝ้ายสะอาดเนื้อนุ่ม หรือบนกระดาษเช็ดเลนส์ เช็ดเป็นวงจากจุดกึ่งกลางเลนส์แล้ววนออก ระวังอย่าให้เกิดรอยเปื้อนหรือสัมผัสเลนส์ด้วยนิ้วมือ
 • ห้ามใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์ผสมสีหรือเบนซินในการทำความสะอาดเลนส์
 • สามารถใช้ฟิลเตอร์สีเป็นกลาง (NC) (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) และฟิลเตอร์ที่คล้ายกันเพื่อปกป้องเลนส์
 • ถ้าไม่ต้องการใช้เลนส์เป็นเวลานาน ให้เก็บไว้ในที่แห้งและเย็นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม ห้ามเก็บให้โดนแสงอาทิตย์โดยตรง หรือเก็บไว้กับลูกเหม็นหรือการบูร

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา

 • ฝาปิดแบบหนีบหน้าเลนส์ LC-46B ขนาด 46 มม.
 • ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง LF-N1 (อาจมีฝาที่แตกต่างกันให้มากับชุดเลนส์)

อุปกรณ์เสริมที่รองรับ

 • กระเป๋าบรรจุเลนส์ CL-C4
 • เลนส์ฮูดแบบมีเกลียว HN-40
 • ฟิลเตอร์แบบมีเกลียวขนาด 46 มม.

ฟิลเตอร์

 • ใช้ฟิลเตอร์ชิ้นเดียวต่อการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ถอดเลนส์ฮูดออกก่อนติดตั้งฟิลเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

เมาท์ Nikon Z เมาท์
ทางยาวโฟกัส 16 – 50 มม.
ค่ารูรับแสงสูงสุด f/3.5 – 6.3
โครงสร้างเลนส์ เลนส์ 9 ชิ้น แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (รวมเลนส์ ED 1 ชิ้น และเลนส์แอสเฟอริคัล 4 ชิ้น)
มุมมองภาพ 83°–31° 30' (พื้นที่ภาพ DX)
สเกลทางยาวโฟกัส ไล่ระดับในหน่วยมิลลิเมตร (16, 24, 35, 50)
ระบบโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน
ระบบลดภาพสั่นไหว ใช้วิธีการปรับเลนส์โดยใช้ voice coil motors (VCMs (วอยซ์ คอยล์ มอเตอร์))
ระยะโฟกัสใกล้สุด (วัดจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส)
 • ตำแหน่งช่วงซูม 16 มม.: 0.25 ม.
 • ตำแหน่งช่วงซูม 24 มม.: 0.2 ม.
 • ตำแหน่งช่วงซูม 35 มม.: 0.23 ม.
 • ตำแหน่งช่วงซูม 50 มม.: 0.3 ม.
อัตราการขยายสูงสุด 0.2 เท่า
จำนวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)
ช่วงความกว้างรูรับแสง
 • ตำแหน่งช่วงซูม 16 มม.: f/3.5 – 22
 • ตำแหน่งช่วงซูม 50 มม.: f/6.3 – 40
ขนาดฟิลเตอร์สำหรับติดตั้ง 46 มม. (P = 0.75 มม.)
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดประมาณ 70 มม. × 32 มม. (ระยะห่างจากหน้าแปลนเมาท์เลนส์กล้องเมื่อยืดเลนส์ออก)
น้ำหนัก ประมาณ 135 กรัม

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือรายละเอียดของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า