สามารถให้กล้องปรับโฟกัสได้โดยอัตโนมัติ ปรับด้วยตนเอง หรือใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส การโฟกัสของกล้องจะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้โหมดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF ของท่าน

การเลือกโหมดโฟกัส

โหมดโฟกัสจะควบคุมวิธีการโฟกัสของกล้อง สามารถเลือกโหมดโฟกัสได้โดยใช้รายการ โหมดโฟกัส ที่อยู่ในเมนู i รวมไปถึงเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์ด้วย (0 โหมดโฟกัส, โหมดโฟกัส, โหมดโฟกัส)

ตามค่าตั้งจากโรงงาน ท่านยังสามารถเลือกโหมดโฟกัสได้โดยการกดปุ่ม Fn2 ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก (0 ปุ่มฟังก์ชั่น (Fn1 และ Fn2))

ตัวเลือก คำอธิบาย
AF-A สลับโหมด AF อัตโนมัติ
 • กล้องใช้ AF-S สำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง AF-C สำหรับวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว
 • สลับโหมด AF อัตโนมัติใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ
AF-S AF ครั้งเดียว สำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ หากกล้องสามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว; โฟกัสจะล็อคในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะกะพริบเป็นสีแดงและปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงาน
AF-C AF ต่อเนื่อง สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กล้องจะโฟกัสอย่างต่อเนื่องในขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง; ถ้าวัตถุเคลื่อนไหว กล้องจะคาดเดาระยะของวัตถุจากนั้นจึงปรับโฟกัสตามความเหมาะสม ตามค่าตั้งจากโรงงาน กล้องจะสามารถลั่นชัตเตอร์ได้เฉพาะเมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส (เน้นโฟกัส) แต่สามารถเปลี่ยนเพื่อให้สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ตลอดเวลา (เน้นการลั่นชัตเตอร์) การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C)
AF-F AF ตลอดเวลา กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อตามการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภาพ เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จุดโฟกัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวและโฟกัสจะล็อค ตัวเลือกนี้ใช้ได้ในโหมดภาพยนตร์
MF แมนวลโฟกัส ปรับโฟกัสด้วยตนเอง (0 แมนวลโฟกัส) สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัสหรือไม่

โฟกัสอัตโนมัติ

หน้าจออาจจะมืดหรือสว่างขึ้นในระหว่างที่กล้องโฟกัสและบางครั้งจุดโฟกัสก็อาจแสดงเป็นสีเขียวแม้ว่ากล้องจะไม่สามารถโฟกัสได้ กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสภาพได้โดยใช้โฟกัสอัตโนมัติเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • วัตถุมีเส้นที่ขนานกับเส้นขอบด้านยาวของกรอบภาพ
 • วัตถุไม่มีคอนทราสต์
 • วัตถุที่จุดโฟกัสจะมีพื้นที่ที่มีความสว่างซึ่งมีคอนทราสต์สูง หรือรวมแสงสปอตไลท์หรือป้ายนีออนหรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่าง
 • มีการกะพริบถี่หรือแถบเมื่อถ่ายภาพใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียม หรือแสงในลักษณะคล้ายกันนี้
 • มีการใช้ฟิลเตอร์แฉก (ประกายดาว) หรือฟิลเตอร์พิเศษอื่นๆ
 • วัตถุเล็กกว่าจุดโฟกัส
 • วัตถุที่ต้องการถ่ายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ำเสมอข่มอยู่ (เช่น มู่ลี่หรือบานหน้าต่างที่เรียงติดกันเป็นแถวบนตึกสูง)

การปิดกล้อง

ตำแหน่งโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปหากท่านปิดกล้องแล้วเปิดใหม่หลังการโฟกัส

โหมดพื้นที่ AF

จุดโฟกัสสามารถจัดตำแหน่งโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง โหมดพื้นที่ AF จะควบคุมวิธีที่กล้องเลือกจุดโฟกัสสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ ค่าตั้งจากโรงงานคือ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ แต่ตัวเลือกอื่นสามารถเลือกได้โดยใช้รายการ โหมดพื้นที่ AF ในเมนู i และเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์ (0 โหมดพื้นที่ AF, โหมดพื้นที่ AF, โหมดพื้นที่ AF)

ตามค่าตั้งจากโรงงาน ท่านสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF ได้โดยกดปุ่ม Fn2 ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย (0 ปุ่มฟังก์ชั่น (Fn1 และ Fn2))

ตัวเลือก คำอธิบาย
3 AF แบบจุดเข็ม แนะนำสำหรับการถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่อยู่นิ่ง เช่น อาคาร, การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ในสตูดิโอ หรือการถ่ายภาพระยะใกล้ AF แบบจุดเข็มใช้สำหรับระบุโฟกัสอย่างแม่นยำบนจุดที่เลือกในกรอบภาพ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกโหมดถ่ายภาพและเลือก AF ครั้งเดียว สำหรับ โหมดโฟกัส การโฟกัสอาจช้าลงเมื่อใช้ AF จุดเดียว
d AF จุดเดียว กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ผู้ใช้เลือกไว้ ใช้กับวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่
e AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ผู้ใช้เลือกไว้ หากวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่เลือกเป็นเวลาสั้นๆ กล้องจะโฟกัสโดยอาศัยข้อมูลจากจุดโฟกัสที่อยู่รอบๆ ใช้สำหรับถ่ายภาพนักกีฬาและวัตถุที่เคลื่อนไหวอื่นๆ ซึ่งยากต่อการจัดกรอบภาพโดยใช้ AF จุดเดียว ตัวเลือกนี้จะทำงานได้เฉพาะเมื่อเลือกโหมดถ่ายภาพไว้และเลือก สลับโหมด AF อัตโนมัติ หรือ AF ต่อเนื่อง ไว้สำหรับ โหมดโฟกัส
f AF พื้นที่กว้าง (เล็ก) สำหรับ AF จุดเดียว ยกเว้นกล้องที่โฟกัสไปยังพื้นที่ที่กว้างกว่า พื้นที่โฟกัสสำหรับ AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่) จะใหญ่กว่า AF พื้นที่กว้าง (เล็ก) ใช้สำหรับภาพนิ่งหรือภาพถ่ายของวัตถุที่เคลื่อนที่ซึ่งยากต่อการจัดกรอบภาพโดยใช้ AF จุดเดียว หรือในโหมดภาพยนตร์เพื่อการโฟกัสที่ราบรื่นในระหว่างการแพนกล้องและการเอียงภาพหรือเมื่อถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่ หากพื้นที่โฟกัสที่เลือกมีวัตถุในระยะที่แตกต่างจากกล้อง กล้องจะให้ความสำคัญกับวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด
g AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่)
h AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
 • กล้องจะตรวจหาวัตถุที่ต้องการถ่ายและเลือกพื้นที่โฟกัสอย่างอัตโนมัติ
 • ใช้ในโอกาสที่ท่านไม่มีเวลาเลือกจุดโฟกัสด้วยตัวเอง สำหรับถ่ายภาพบุคคล หรือสำหรับภาพนิ่งและภาพที่ถ่ายโดยไม่ได้เตรียมตัวอื่นๆ
 • เส้นขอบสีเหลืองที่ระบุจุดโฟกัสจะปรากฏรอบใบหน้าของมนุษย์ที่ตรวจพบโดยกล้อง หากตรวจพบดวงตา จุดโฟกัสสีเหลืองจะปรากฏขึ้นบนดวงตาข้างใดข้างหนึ่งของบุคคลนั้นแทน (AF ตรวจจับใบหน้าและดวงตา) ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถมีสมาธิไปกับการจัดองค์ประกอบภาพและการแสดงอารมณ์ของวัตถุในขณะที่ถ่ายภาพวัตถุภาพบุคคล (0 AF หาหน้า/ตา)
 • หากเลือก เปิดระบบหาสัตว์ ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) จุดโฟกัสสีเหลืองจะปรากฏบนใบหน้าของสุนัขหรือแมวที่กล้องตรวจพบ หากตรวจพบดวงตา จุดโฟกัสสีเหลืองจะปรากฏขึ้นบนดวงตาข้างใดข้างหนึ่งของสัตว์นั้นแทน (0 AF ระบบจับภาพสัตว์)
 • สามารถเริ่มใช้งานการติดตามวัตถุ (0 ติดตามวัตถุ) ได้โดยกดปุ่ม J การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)) หรือ g2 (กำหนดการควบคุมเอง) สามารถใช้เพื่อกำหนดค่าปุ่ม Fn1 หรือ Fn2 เพื่อเริ่ม AF ติดตามวัตถุ (0 f2: กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ), g2: กำหนดการควบคุมเอง) นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด AF ติดตามวัตถุให้กับปุ่ม Fn หรือ Fn2 ของเลนส์ได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ))

s: จุดโฟกัสกึ่งกลาง

ในโหมดพื้นที่ AF ทั้งหมดยกเว้น AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ จุดจะปรากฏขึ้นที่จุดโฟกัสเมื่ออยู่ในกึ่งกลางของกรอบภาพ

การเลือกจุดโฟกัสอย่างรวดเร็ว

สำหรับการเลือกจุดโฟกัสอย่างรวดเร็ว ให้เลือก จุดเว้นจุด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a3 (จุดโฟกัสที่ใช้) เพื่อใช้เพียงหนึ่งในสี่ของจุดโฟกัสที่ใช้งานได้ จำนวนของจุดโฟกัสที่ใช้ได้สำหรับ AF แบบจุดเข็ม และ AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่) จะไม่เปลี่ยน

AF หาหน้า/ตา

เมื่อถ่ายวัตถุภาพบุคคลด้วย AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ให้ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) เพื่อเลือกว่าจะให้กล้องตรวจจับทั้งใบหน้าและดวงตา (AF ระบบตรวจจับใบหน้า/ดวงตา) หรือเฉพาะใบหน้า (AF ระบบตรวจจับใบหน้า) ของวัตถุภาพบุคคล

จุดโฟกัส

 • หากเลือก เปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา ไว้และตรวจพบใบหน้าของบุคคล เส้นขอบสีเหลืองที่ระบุจุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นรอบใบหน้าของบุคคลนั้น หากกล้องตรวจพบดวงตา จุดโฟกัสสีเหลืองจะปรากฏขึ้นบนดวงตาข้างใดข้างหนึ่งแทน เปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา จะเปิดใช้ตลอดเวลาในโหมด b (อัตโนมัติ)
 • ใบหน้าที่ตรวจพบเมื่อเลือก เปิดระบบหาใบหน้า ไว้จะถูกระบุในลักษณะเดียวกันด้วยจุดโฟกัสสีเหลือง
 • หากเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัส หรือหากกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-C เมื่อเลือก AF-A ไว้สำหรับโหมดโฟกัส จุดโฟกัสจะสว่างเป็นสีเหลืองเมื่อตรวจพบใบหน้าหรือดวงตา
 • หากเลือก AF-S ไว้สำหรับโหมดโฟกัส หรือหากกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-S เมื่อเลือก AF-A ไว้สำหรับโหมดโฟกัส จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อกล้องโฟกัส
 • หากตรวจพบใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลมากกว่าหนึ่งใบหน้าหรือมากกว่าหนึ่งดวงตา สัญลักษณ์ e และ f จะปรากฏขึ้นบนจุดโฟกัส ท่านจะสามารถวางตำแหน่งจุดโฟกัสบนใบหน้าหรือดวงตาที่แตกต่างกันได้โดยกดปุ่ม 4 หรือ 2
 • หากวัตถุมองไปทางอื่นหลังจากตรวจพบใบหน้าแล้ว จุดโฟกัสจะเคลื่อนที่เพื่อติดตามการเคลื่อนไหว
 • ระหว่างการแสดงภาพ ท่านสามารถซูมเข้าที่ใบหน้าหรือดวงตาที่ใช้สำหรับการโฟกัสได้โดยกดปุ่ม J

AF หาหน้า/ตา

 • การตรวจหาดวงตาจะใช้ไม่ได้ในโหมดภาพยนตร์
 • ดวงตาหรือใบหน้าอาจไม่ถูกตรวจจับอย่างที่คาดไว้หาก:

  • ใบหน้าของวัตถุมีสัดส่วนของกรอบภาพที่ใหญ่หรือเล็กมาก
  • ใบหน้าของวัตถุสว่างหรือมืดเกินไป
  • วัตถุสวมแว่นตาหรือแว่นกันแดด
  • ใบหน้าของวัตถุถูกบังด้วยผมหรือวัตถุอื่น หรือ
  • วัตถุเคลื่อนไหวมากเกินไประหว่างการถ่ายภาพ

AF ระบบจับภาพสัตว์

ในโหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด b กล้องจะตรวจจับใบหน้าและดวงตาของสุนัขและแมว (AF ระบบจับภาพสัตว์) เมื่อเลือก เปิดระบบหาสัตว์ ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) เปิดระบบหาสัตว์ จะเปิดใช้ตลอดเวลาในโหมด f (สัตว์เลี้ยง)

จุดโฟกัส

 • เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าของสุนัขหรือแมว เส้นขอบสีเหลืองที่ระบุจุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นรอบใบหน้าของสุนัขหรือแมวนั้น หากกล้องตรวจพบดวงตา จุดโฟกัสสีเหลืองจะปรากฏขึ้นบนดวงตาข้างใดข้างหนึ่งแทน
 • หากเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัส หรือหากกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-C เมื่อเลือก AF-A ไว้สำหรับโหมดโฟกัส จุดโฟกัสจะสว่างเป็นสีเหลืองเมื่อตรวจพบใบหน้าหรือดวงตา
 • หากเลือก AF-S ไว้สำหรับโหมดโฟกัส หรือหากกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-S เมื่อเลือก AF-A ไว้สำหรับโหมดโฟกัส จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อกล้องโฟกัส
 • หากตรวจพบใบหน้าหรือดวงตาของสุนัขหรือแมวมากกว่าหนึ่งใบหน้าหรือมากกว่าหนึ่งดวงตา สัญลักษณ์ e และ f จะปรากฏขึ้นบนจุดโฟกัส ท่านจะสามารถวางตำแหน่งจุดโฟกัสบนใบหน้าหรือดวงตาที่แตกต่างกันได้โดยกดปุ่ม 4 หรือ 2
 • ระหว่างการแสดงภาพ ท่านสามารถซูมเข้าที่ใบหน้าหรือดวงตาที่ใช้สำหรับการโฟกัสได้โดยกดปุ่ม J

AF ระบบจับภาพสัตว์

 • ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ กล้องอาจไม่สามารถหาใบหน้าหรือดวงตาของสัตว์บางสายพันธุ์ได้หากเปิดใช้งาน เปิดระบบหาสัตว์ อยู่ หรือกล้องอาจแสดงเส้นขอบรอบๆ วัตถุที่ไม่ใช่ใบหน้าหรือดวงตาของสุนัขหรือแมว
 • ดวงตาหรือใบหน้าอาจไม่ถูกตรวจจับอย่างที่คาดไว้หาก:

  • ใบหน้าของวัตถุมีสัดส่วนของกรอบภาพที่ใหญ่หรือเล็กมาก
  • ใบหน้าของวัตถุสว่างหรือมืดเกินไป
  • ใบหน้าของวัตถุถูกบังด้วยขนหรือวัตถุอื่น
  • ดวงตาของวัตถุมีสีใกล้เคียงกับใบหน้า หรือ
  • วัตถุเคลื่อนไหวมากเกินไประหว่างการถ่ายภาพ
 • การตรวจหาดวงตาจะใช้ไม่ได้ในโหมดภาพยนตร์
 • แสงจากไฟช่วยหา AF อาจส่งผลเสียต่อดวงตาของสัตว์บางชนิด; เราขอแนะนำให้ท่านเลือก ปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a8 (ไฟช่วยหา AF ในตัวกล้อง)

ติดตามวัตถุ

เมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF กล้องจะสามารถติดตามวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกได้

 • กดปุ่ม J เพื่อเปิดใช้การติดตามระยะโฟกัส; จุดโฟกัสจะเปลี่ยนไปเป็นเส้นระบุวัตถุ
 • จัดตำแหน่งเส้นระบุวัตถุให้ตรงกับเป้าหมายที่จะถ่ายจากนั้นกดปุ่ม J อีกครั้งเพื่อเริ่มการติดตาม; จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกไว้ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านกรอบภาพ หากต้องการสิ้นสุดการติดตามและเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง ให้กดปุ่ม J อีกครั้ง โปรดทราบว่าหากท่านกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มการติดตามในระหว่างการถ่ายภาพนิ่งเมื่อเลือก AF-C หรือ AF-A ไว้สำหรับโหมดโฟกัส กล้องจะติดตามวัตถุในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเท่านั้น; เมื่อปล่อยปุ่ม การติดตามจะสิ้นสุดและจุดโฟกัสที่ใช้งานอยู่ก่อนเริ่มการติดตามจะถูกเรียกคืน
 • หากต้องการออกจากโหมดติดตามวัตถุ ให้กดปุ่ม W

ติดตามวัตถุ

กล้องอาจไม่สามารถติดตามวัตถุได้หากวัตถุนั้นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสว่างจนเห็นได้ชัด หรือเล็กเกินไป ใหญ่เกินไป สว่างจ้าเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสว่างของพื้นหลัง

ชัตเตอร์สัมผัส

สามารถใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัสเพื่อโฟกัสและลั่นชัตเตอร์ได้ แตะหน้าจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วขึ้นเพื่อกดชัตเตอร์

แตะสัญลักษณ์ที่แสดงในภาพเพื่อเลือกการดำเนินการที่จะทำโดยการแตะหน้าจอในโหมดถ่ายภาพ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  W
  • แตะหน้าจอเพื่อโฟกัสบนจุดที่เลือกไว้แล้วยกนิ้วขึ้นเพื่อลั่นชัตเตอร์ หากเลือกตัวเลือกอื่นนอกจาก ปิด ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) และกล้องตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลหรือใบหน้าหรือดวงตาของสุนัขหรือแมว กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตา * ที่อยู่ใกล้กับจุดที่เลือกไว้มากที่สุด
  • ใช้งานได้ในโหมดถ่ายภาพเท่านั้น
  V
  • แตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสบนจุดที่เลือก ยกนิ้วขึ้นจากหน้าจอจะไม่ได้เป็นการลั่นชัตเตอร์
  • ถ้าเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสำหรับโหมดพื้นที่ AF กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกไว้ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ภายในกรอบภาพ หากต้องการเปลี่ยนวัตถุที่ติดตาม ให้แตะวัตถุที่จะเปลี่ยนในหน้าจอ หากเลือกตัวเลือกอื่นนอกจาก ปิด ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) และกล้องตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลหรือใบหน้าหรือดวงตาของสุนัขหรือแมว กล้องจะโฟกัสและติดตามที่ใบหน้าหรือดวงตา * ที่อยู่ใกล้กับจุดที่เลือกไว้มากที่สุด
  X ปิดใช้งานชัตเตอร์สัมผัส

  เมื่อเลือกดวงตาโดยใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส โปรดทราบว่ากล้องอาจไม่โฟกัสที่ดวงตาข้างที่คุณต้องการ ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกดวงตาที่ต้องการ

  การถ่ายภาพโดยใช้ตัวเลือกถ่ายภาพแบบสัมผัส

  • การควบคุมด้วยระบบสัมผัสไม่สามารถใช้สำหรับแมนวลโฟกัสได้
  • สามารถใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพได้เมื่อสัญลักษณ์ W ปรากฏขึ้น
  • การควบคุมด้วยระบบสัมผัสไม่สามารถใช้เพื่อถ่ายภาพระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
  • ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด การควบคุมด้วยระบบสัมผัสสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น ใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด
  • ในโหมดตั้งเวลาถ่าย โฟกัสจะล็อคที่วัตถุที่เลือกเมื่อท่านสัมผัสหน้าจอ และชัตเตอร์จะลั่นหลังจากท่านยกนิ้วออกจากหน้าจอได้ประมาณ 10 วินาที หากจำนวนภาพที่เลือกไว้มากกว่า 1 ภาพ ภาพที่เหลือจะถูกถ่ายในการถ่ายต่อเนื่องหนึ่งชุด

  แมนวลโฟกัส

  ท่านสามารถใช้แมนวลโฟกัสได้เมื่อโฟกัสอัตโนมัติไม่ให้ผลตามต้องการในการถ่ายภาพ จัดตำแหน่งจุดโฟกัสให้ตรงกับวัตถุและหมุนวงแหวนปรับโฟกัสหรือวงแหวนควบคุมจนกว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัส

  หากต้องการให้มีความแม่นยำมากขึ้น ให้แตะปุ่ม X เพื่อซูมเข้าภาพผ่านเลนส์

  เมื่อโฟกัสวัตถุได้แล้ว จุดโฟกัสจะติดเป็นสีเขียวและสัญลักษณ์แสดงการอยู่ในโฟกัส (I) จะปรากฏบนหน้าจอ (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์)

  สัญลักษณ์แสดงสถานะระยะโฟกัส

  สัญลักษณ์แสดงการอยู่ในโฟกัส

  สัญลักษณ์แสดงการอยู่ในโฟกัส คำอธิบาย
  I วัตถุอยู่ในโฟกัส
  F   จุดโฟกัสอยู่ระหว่างกล้องและวัตถุ
    H จุดโฟกัสอยู่หลังวัตถุ
  F   H กล้องไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุอยู่ในโฟกัสหรือไม่
  (กะพริบ)

  เมื่อใช้แมนวลโฟกัสกับวัตถุที่ไม่เหมาะสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ โปรดทราบว่าสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) อาจแสดงขึ้นมาแม้ว่าวัตถุจะไม่อยู่ในโฟกัสก็ตาม ซูมเข้าผ่านเลนส์และตรวจสอบโฟกัส ควรใช้ขาตั้งกล้องเมื่อมีปัญหาในการโฟกัส

  เลนส์ที่มีตัวเลือกโหมดโฟกัส

  ท่านสามารถเลือกแมนวลโฟกัสได้โดยใช้ปุ่มควบคุมที่อยู่บนเลนส์

  ตำแหน่งระนาบโฟกัส

  หากต้องการดูระยะห่างระหว่างวัตถุกับกล้อง ให้วัดจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกล้อง ระยะห่างระหว่างหน้าแปลนเมาท์เลนส์กับระนาบโฟกัสคือ 16 มม.

  16 มม.

  เครื่องหมายระนาบโฟกัส

  การโฟกัสด้วยเส้นขอบ

  หากเปิดใช้การโฟกัสด้วยเส้นขอบโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d9 (ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส) วัตถุที่อยู่ในโฟกัสจะแสดงด้วยเส้นขอบสีในโหมดแมนวลโฟกัส โปรดทราบว่าไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัสอาจจะไม่แสดงขึ้นมาถ้ากล้องไม่สามารถตรวจจับเส้นขอบได้ ซึ่งในกรณีนี้จะสามารถตรวจสอบโฟกัสได้โดยใช้ภาพผ่านเลนส์ในหน้าจอ

  พื้นที่ในโฟกัส