สายคล้องจะให้มาพร้อมกับกล้อง; สายคล้องเพิ่มเติมจะมีจำหน่ายแยกต่างหาก ร้อยสายคล้องเข้ากับช่องร้อยบนตัวกล้องให้แน่น