ตารางต่อไปนี้จะแสดงจำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไว้ในการ์ด SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIP ขนาด 32 GB ที่การตั้งค่าคุณภาพของภาพและขนาดภาพแตกต่างกันเมื่อเลือก DX (24 × 16) ไว้สำหรับ เลือกพื้นที่ภาพ (ในเดือนเมษายน 2019)

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล์ 1 จำนวนภาพ 1 ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ 1, 2
NEF (RAW) 12 บิท 19.9 MB 846 35
14 บิท 24.7 MB 743 30
JPEG Fine ใหญ่ 9.2 MB 2100 71
กลาง 6.3 MB 3400 100
เล็ก 3.5 MB 6200 100
Normal ใหญ่ 5.5 MB 4100 100
กลาง 3.3 MB 6600 100
เล็ก 1.8 MB 11,800 100
Basic ใหญ่ 2.3 MB 8000 100
กลาง 1.6 MB 12,600 100
เล็ก 1.0 MB 21,600 100

ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ขนาดไฟล์ และความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ จะแตกต่างกันไปตามฉากที่บันทึก

จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่ ISO 100 อาจลดลงหากเปิดใช้การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ