ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อมูลและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในหน้าจอกล้อง (จอภาพและช่องมองภาพ) หน้าจอจะแสดงให้เห็นสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ติดสว่างเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

จอภาพ: โหมดถ่ายภาพ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏบนจอภาพในโหมดถ่ายภาพ

1 โหมดถ่ายภาพ
2 สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น
3 โหมดตั้งค่าผู้ใช้
4 กรอบพื้นที่ AF
5 โหมดแฟลช
6

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

สัญลักษณ์แสดง “ยังไม่ได้ตั้งเวลา”

สัญลักษณ์แสดง “ไม่มีการ์ดหน่วยความจำ”

7 โหมดลั่นชัตเตอร์
8 จุดโฟกัส
9 โหมดโฟกัส
10 โหมดพื้นที่ AF
11 Active D-Lighting
12 Picture Control
13

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ

โหมดเครื่องบิน

14 ไวต์บาลานซ์
15 ขนาดภาพ
16 คุณภาพของภาพ
17 สัญลักษณ์ i
18

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสง

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL

สัญลักษณ์แสดง HDR

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน

19

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อมค่าแสง

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อม ADL

ความแตกต่างของค่าแสง HDR

จำนวนภาพ (การถ่ายภาพซ้อน)

20

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

แถบแสดงสถานะการถ่ายคร่อม:

การถ่ายคร่อมค่าแสง

21 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน
22 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
23 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
24

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อรีโมตคอนโทรล

25 ค่าความไวแสง (ISO)
26

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

27 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง
28 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช
29 รูรับแสง
30 ติดตามวัตถุ
31 ความไวชัตเตอร์
32 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
33 ระบบวัดแสง
34 สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส
35 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
36 ตรวจพบการกะพริบ
37

ประเภทชัตเตอร์

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

38 โหมดหน่วงเวลาถ่าย
39 การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)
40 สัญลักษณ์แสดง VR แบบออพติคอล
41 ถ่ายภาพแบบสัมผัส
42 สัญลักษณ์แสดงตัวอย่างไลฟ์วิว
43 คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

ถ้าอุณหภูมิของกล้องสูงขึ้น คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิจะแสดงขึ้นมาพร้อมกับเวลานับถอยหลัง (เวลานับถอยหลังจะกลายเป็นสีแดงเมื่อเหลือเวลาสามสิบวินาที) ในบางกรณี ตัวนับเวลาอาจจะแสดงขึ้นมาทันทีหลังจากเปิดกล้อง เมื่อเวลานับถอยหลังถึงศูนย์ หน้าจอถ่ายภาพจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันวงจรภายในของกล้อง

การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ

1 โหมดถ่ายภาพ
2 สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น
3 โหมดตั้งค่าผู้ใช้
4 ความไวชัตเตอร์
5 รูรับแสง
6

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสง

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL

สัญลักษณ์แสดง HDR

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน

7 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
8 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
9

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

แถบแสดงสถานะการถ่ายคร่อม:

การถ่ายคร่อมค่าแสง

ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

การถ่ายคร่อม ADL

10 สัญลักษณ์ i
11 ค่าความไวแสง (ISO)
12

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

13 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
14 การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)
15 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช
16

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง

ค่าการชดเชยแสง

17

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ

โหมดเครื่องบิน

18

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อรีโมตคอนโทรล

19 สัญลักษณ์แสดงการลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานาน
20

ประเภทชัตเตอร์

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

21 โหมดหน่วงเวลาถ่าย
22

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

สัญลักษณ์แสดง “ยังไม่ได้ตั้งเวลา”

23 โหมดควบคุมแฟลช
24 เสียง “บิ๊บ”
25 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
26 Wi-Fi ในตัวกล้อง
27 โหมดลั่นชัตเตอร์
28 โหมดพื้นที่ AF
29 โหมดโฟกัส
30 VR แบบออพติคอล
31 Active D-Lighting
32 ระบบวัดแสง
33 ขนาดภาพ
34 ไวต์บาลานซ์
35 Picture Control
36 คุณภาพของภาพ
37 โหมดแฟลช
38 คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

จอภาพ: โหมดภาพยนตร์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏบนจอภาพในโหมดภาพยนตร์

1

สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

สัญลักษณ์แสดง “No movie”

2 ขนาดและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ
3 เวลาที่เหลือ
4 ชื่อไฟล์
5 โหมดลั่นชัตเตอร์ (การถ่ายภาพนิ่ง)
6 ระดับเสียง
7 ความไวของไมโครโฟน
8 การตอบสนองความถี่
9 สัญลักษณ์แสดง VR แบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ลดเสียงรบกวนจากลม

ช่องมองภาพ: โหมดถ่ายภาพ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏบนช่องมองภาพในโหมดถ่ายภาพ

1 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
2 สัญลักษณ์แสดงตัวอย่างไลฟ์วิว
3 สัญลักษณ์แสดง VR แบบออพติคอล
4 โหมดแฟลช
5 โหมดลั่นชัตเตอร์
6 โหมดโฟกัส
7 โหมดพื้นที่ AF
8 สัญลักษณ์แสดง Active D-Lighting
9 สัญลักษณ์แสดง Picture Control
10 ไวต์บาลานซ์
11 คุณภาพของภาพ
12 ขนาดภาพ
13

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ

โหมดเครื่องบิน

14

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อรีโมตคอนโทรล

15 จุดโฟกัส
16 ตรวจพบการกะพริบ
17 ติดตามวัตถุ
18

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสง

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL

สัญลักษณ์แสดง HDR

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน

19

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อมค่าแสง

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อม ADL

ความแตกต่างของค่าแสง HDR

จำนวนภาพ (การถ่ายภาพซ้อน)

20 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน
21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
22 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
23 ค่าความไวแสง (ISO)
24

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

25 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง
26 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช
27

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

แถบแสดงสถานะการถ่ายคร่อม:

การถ่ายคร่อมค่าแสง

28 รูรับแสง
29 ความไวชัตเตอร์
30 การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)
31 โหมดตั้งค่าผู้ใช้
32 สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น
33 โหมดถ่ายภาพ
34 ระบบวัดแสง
35 สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส
36 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
37 โหมดหน่วงเวลาถ่าย
38

ประเภทชัตเตอร์

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

39

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

สัญลักษณ์แสดง “ยังไม่ได้ตั้งเวลา”

สัญลักษณ์แสดง “ไม่มีการ์ดหน่วยความจำ”

40 กรอบพื้นที่ AF
41 คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

ช่องมองภาพ: โหมดภาพยนตร์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏบนช่องภาพในโหมดภาพยนตร์

1 ขนาดและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ
2 ชื่อไฟล์
3

สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

สัญลักษณ์แสดง “No movie”

4 เวลาที่เหลือ
5 โหมดลั่นชัตเตอร์ (การถ่ายภาพนิ่ง)
6 ระดับเสียง
7 ความไวของไมโครโฟน
8 การตอบสนองความถี่
9 ลดเสียงรบกวนจากลม
10 สัญลักษณ์แสดง VR แบบอิเล็กทรอนิกส์