รองรับเลนส์ซูมอัตโนมัติ

ตัวเลือกใหม่สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 “กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)” และ g2 “กำหนดการควบคุมเอง”: “การซูมด้วยไฟฟ้า +” และ “การซูมด้วยไฟฟ้า -”

เพิ่ม การซูมด้วยไฟฟ้า + และ การซูมด้วยไฟฟ้า - ในหน้าที่ที่สามารถกำหนดให้กับปุ่มควบคุมกล้องโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ) และ g2 กำหนดการควบคุมเอง หากท่านกำหนด การซูมด้วยไฟฟ้า + ให้กับ ปุ่ม Fn1 ท่านจะสามารถซูมเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซูมอัตโนมัติ) ในขณะที่กดปุ่ม Fn1 ได้ หากท่านกำหนด การซูมด้วยไฟฟ้า - ให้กับ ปุ่ม Fn2 ท่านจะสามารถซูมออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่กดปุ่ม Fn2 ได้

 • ตัวเลือกเหล่านี้ใช้ได้กับเลนส์ซูมอัตโนมัติเท่านั้น
 • เมื่อ ปุ่ม Fn1 ในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ) หรือ g2 กำหนดการควบคุมเอง ตั้งเป็น การซูมด้วยไฟฟ้า + ระบบจะเลือก การซูมด้วยไฟฟ้า - ไว้สำหรับ ปุ่ม Fn2
 • เมื่อ ปุ่ม Fn2 ในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ) หรือ g2 กำหนดการควบคุมเอง ตั้งเป็น การซูมด้วยไฟฟ้า - ระบบจะเลือก การซูมด้วยไฟฟ้า + ไว้สำหรับ ปุ่ม Fn1
 • ในโหมดการถ่ายภาพตัวเอง การซูมอัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม Fn1 และ Fn2 จะถูกปิดใช้งาน

ตัวเลือกใหม่สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง: f7 และ g5 “ตัวเลือกปุ่มซูมด้วยไฟฟ้า (เลนส์ PZ)”

เพิ่ม ตัวเลือกปุ่มซูมด้วยไฟฟ้า (เลนส์ PZ) เป็นการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f7 และ g5 ปรับการตั้งค่าซูมอัตโนมัติ

รายการ คำอธิบาย
ใช้ปุ่ม x/w

หากเลือก เปิด ไว้ ท่านสามารถซูมเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ขณะกดปุ่ม X และซูมออกขณะกดปุ่ม W (ซูมอัตโนมัติ) ได้

 • หากเชื่อมต่อรีโมตคอนโทรล ML-L7 เข้ากับกล้อง ท่านยังสามารถซูมด้วยปุ่ม + (เทเลโฟโต้) และปุ่ม - (มุมกว้าง) ของรีโมตคอนโทรลได้เมื่อเลือก เปิด
ความเร็วในการซูมด้วยไฟฟ้า

ท่านสามารถเลือกความเร็วที่เลนส์ซูมเข้าและออกได้โดยใช้ปุ่มที่กำหนดให้ทำหน้าที่เป็นการซูมอัตโนมัติโดยการเลือกค่าลบสำหรับความเร็วที่ช้าลง หรือค่าบวกสำหรับความเร็วที่เร็วขึ้น

 • ในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g5 ตัวเลือกปุ่มซูมด้วยไฟฟ้า (เลนส์ PZ) ท่านสามารถตั้งค่า ก่อน/หลังบันทึก และ ขณะบันทึก แยกกันได้
 • ตัวเลือกเหล่านี้ใช้ได้กับเลนส์ซูมอัตโนมัติเท่านั้น
 • การเพิ่มรายการเมนูนี้ได้เปลี่ยนหมายเลขของการตั้งค่าแบบกำหนดเอง แสดงไฮไลท์ จาก g5 เป็น g6

เสียงรบกวนของเลนส์

อาจมีเสียงรบกวนจากเลนส์ระหว่างการซูมในส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ หากท่านได้ยินเสียงรบกวนของเลนส์เมื่อท่านใช้ปุ่มที่กำหนดให้ทำหน้าที่เป็นการซูมอัตโนมัติ ขอแนะนำให้ตั้งค่าการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g5 ตัวเลือกปุ่มซูมด้วยไฟฟ้า (เลนส์ PZ) > ความเร็วในการซูมด้วยไฟฟ้า > ขณะบันทึก เป็นความเร็วการซูมที่ช้าลง

เสียงการทำงานของกล้อง

อาจได้ยินเสียงการทำงานเมื่อกดปุ่มกล้องเพื่อซูมในส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ หากท่านกังวลเกี่ยวกับเสียงการทำงานเมื่อใช้ปุ่มสำหรับการซูมอัตโนมัติ เราขอแนะนำให้ใช้สิ่งต่อไปนี้เพื่อซูม

 • อุปกรณ์สมาร์ทที่ติดตั้งแอพ SnapBridge (อาจไม่สามารถใช้การซูมอัตโนมัติได้ขึ้นอยู่กับรุ่นของแอพ SnapBridge)
 • รีโมตคอนโทรล ML-L7

ตัวเลือกใหม่สำหรับเมนูตั้งค่า: “บันทึกตำแหน่งช่วงซูม (เลนส์ PZ)”

เพิ่มตัวเลือก บันทึกตำแหน่งช่วงซูม (เลนส์ PZ) ลงในเมนูตั้งค่า หากเลือก เปิด ไว้ กล้องจะบันทึกตำแหน่งช่วงซูมที่มีผลเมื่อปิดกล้องและเรียกคืนเมื่อเปิดกล้อง

 • ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับเลนส์ซูมอัตโนมัติเท่านั้น
 • ตำแหน่งช่วงซูมจะถูกรีเซ็ตหากเปลี่ยนเลนส์เป็นเลนส์ที่มีชื่อผลิตภัณฑ์อื่น

สัญลักษณ์ใหม่สำหรับทางยาวโฟกัสในหน้าจอแสดงผลการถ่ายภาพ

มีการเพิ่มสัญลักษณ์ทางยาวโฟกัสในหน้าจอแสดงผลการถ่ายภาพ แสดงเฉพาะกับเลนส์ซูมอัตโนมัติเท่านั้น

รองรับแบตเตอรี่ EN-EL25a

เพิ่มแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL25a เข้าไปในอุปกรณ์เสริมที่รองรับ การทำงานของ EN-EL25a เป็นลักษณะเดียวกับ EN-EL25