ท่านสามารถใช้งานโหมด b (อัตโนมัติ) สำหรับถ่ายภาพยนตร์ด้วยการ “เล็งแล้วถ่าย” แบบง่ายๆ ได้

 1. เปิดกล้อง

  จอภาพจะสว่างขึ้นมา

 2. เลือกโหมดภาพยนตร์

  หมุนตัวเลือกการถ่ายภาพ/ภาพยนตร์ไปที่ 1 โปรดทราบว่า ไม่สามารถใช้แฟลชในตัวกล้องและชุดแฟลชที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้เมื่อกล้องอยู่ในโหมดภาพยนตร์

 3. เลือกโหมด b

  หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ b

  แป้นหมุนเลือกโหมด

 4. เริ่มการบันทึก

  กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์เพื่อเริ่มการบันทึก ขณะที่กำลังบันทึกภาพยนตร์ กล้องจะแสดงสัญลักษณ์การบันทึกและเวลาที่เหลืออยู่ กล้องสามารถปรับโฟกัสใหม่ได้ตลอดเวลาขณะที่มีการบันทึก โดยการแตะที่วัตถุบนหน้าจอ เสียงจะถูกบันทึกโดยไมโครโฟนในตัวกล้อง; อย่าบังหรือปิดไมโครโฟนขณะที่บันทึก

  ปุ่มบันทึกภาพยนตร์

  สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

  เวลาที่เหลือ

 5. เสร็จสิ้นการบันทึก

  กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะสว่างขณะที่กล้องบันทึกภาพยนตร์ลงในการ์ดหน่วยความจำ อย่านำการ์ดหน่วยความจำออก หรือถอดแบตเตอรี่จนกว่าไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ์

  ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำ

สัญลักษณ์ 0

สัญลักษณ์ 0 จะแสดงว่าไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์ได้

ในโหมดภาพยนตร์ ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่งด้วยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดได้โดยไม่ขัดจังหวะการบันทึก โหมดลั่นชัตเตอร์ (ถ่ายทีละภาพหรือถ่ายต่อเนื่อง) สามารถเลือกได้ก่อนที่จะเริ่มถ่ายภาพโดยใช้ตัวเลือก โหมดลั่นชัตเตอร์ (บันทึกเฟรม) ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ (โปรดทราบว่าไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดก็ตาม สามารถถ่ายภาพได้เพียงหนึ่งภาพในการกดแต่ละครั้งขณะที่กำลังบันทึกภาพยนตร์) สัญลักษณ์ C จะกะพริบในหน้าจอเมื่อมีการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพในโหมดภาพยนตร์

โปรดทราบว่าการตั้งค่าโหมดถ่ายภาพจะใช้ไม่ได้กับภาพถ่ายที่ถ่ายในโหมดภาพยนตร์และสามารถถ่ายภาพได้แม้เมื่อวัตถุไม่อยู่ในโฟกัส ภาพจะถูกบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบ JPEG คุณภาพดีที่ขนาดที่เลือกไว้สำหรับขนาดเฟรมภาพยนตร์ เมื่อเลือก ถ่ายต่อเนื่อง ไว้สำหรับ โหมดลั่นชัตเตอร์ (บันทึกเฟรม) ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ ความเร็วในการถ่ายภาพขณะหยุดบันทึกชั่วคราวจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในการถ่ายภาพยนตร์แต่ละครั้งจะสามารถถ่ายภาพนิ่งได้สูงสุด 40 ภาพ

ขณะถ่ายภาพ

การกะพริบถี่ แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในหน้าจอ รวมไปถึงในภาพถ่ายหรือในภาพยนตร์ที่ถ่ายภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกล้องในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนที่ในแนวนอนด้วยความเร็วสูงผ่านกรอบภาพ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสว่างได้เช่นกัน พื้นที่สว่างหรือแถบสว่างอาจปรากฏขึ้นเป็นบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหล่งกำเนิดแสงสว่างเป็นช่วงๆ หรือหากวัตถุได้รับแสงจ้าจากแสงแฟลชหรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) และสีที่ผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเข้าภาพผ่านทางเลนส์ การกะพริบถี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้การปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้าขณะที่ถ่ายภาพยนตร์

หลีกเลี่ยงการหันกล้องเข้าหาดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้วงจรภายในกล้องเสียหาย

การบันทึกภาพยนตร์

การบันทึกภาพยนตร์จะสิ้นสุดลงเมื่อบันทึกถึงความยาวสูงสุดที่กำหนดไว้หรือหากถอดเลนส์ออก เลือกโหมดอื่น หรือหมุนตัวเลือกการถ่ายภาพ/ภาพยนตร์ไปที่ C โปรดจำไว้ว่าไมโครโฟนในตัวกล้องจะบันทึกเสียงที่เกิดจากกล้องหรือเลนส์ระหว่างที่ใช้งานระบบลดภาพสั่นไหวแบบออพติคอล โฟกัสอัตโนมัติ หรือปรับรูรับแสง