กล้องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วิดีโอความละเอียดสูงโดยใช้สาย HDMI ที่มีจำหน่ายทั่วไป (ประเภท D) ให้ปิดการทำงานของกล้องทุกครั้งก่อนถอดหรือเชื่อมต่อสาย HDMI

เชื่อมต่อกับกล้อง

เชื่อมต่ออุปกรณ์ความละเอียดสูง (เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI)

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ HDMI

หลังจากการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์ HDMI หรือระบบแสดงผลอื่นๆ ให้ปรับอุปกรณ์ไปที่ช่อง HDMI จากนั้นเปิดกล้องแล้วกดปุ่ม K ระหว่างการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ ท่านสามารถใช้ปุ่มควบคุมบนโทรทัศน์ปรับระดับความดังของเสียง แต่ไม่สามารถใช้ปุ่มควบคุมที่ตัวกล้องได้

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI อื่นๆ

ใช้ตัวเลือก HDMI ในเมนูตั้งค่าเพื่อปรับการตั้งค่าสำหรับสัญญาณ HDMI

  • ความละเอียดของสัญญาณ: เลือกรูปแบบภาพที่ส่งไปยังอุปกรณ์ HDMI ถ้าเลือก อัตโนมัติ กล้องจะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • ความละเอียดของสัญญาณภาพ: ควรใช้ค่า อัตโนมัติ สำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ หากกล้องไม่สามารถกำหนดความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ RGB ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ HDMI ได้ ท่านสามารถเลือก จำกัดความละเอียด สำหรับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ RGB 16 ถึง 235 หรือ เต็มความละเอียด สำหรับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ RGB เท่ากับ 0 ถึง 255 เลือก จำกัดความละเอียด หากท่านพบเห็นการสูญเสียรายละเอียดในเงา เลือก เต็มความละเอียด หากเงา “เลือนไป” หรือสว่างเกินไป

สัญญาณ HDMI

จะไม่มีสัญญาณ HDMI ในระหว่างที่บันทึกภาพยนตร์ที่ขนาดเฟรมภาพยนตร์ 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p หรือ 1920 × 1080 สโลว์โมชัน หรือเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้ Camera Control Pro 2