วิธีแก้ไขสำหรับปัญหาทั่วไปบางอย่างอยู่ในรายการต่อไปนี้

แบตเตอรี่/การแสดงผล

 • กล้องเปิดอยู่แต่ไม่ตอบสนองการทำงาน: รอให้บันทึกจนเสร็จสิ้น หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ปิดกล้อง หากปิดกล้องไม่ได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ใหม่ โปรดทราบว่าแม้ข้อมูลที่ทำการบันทึกในขณะนั้นอาจสูญหาย แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากการถอดแบตเตอรี่
 • กล้องใช้เวลาในการปิดการทำงาน: กล้องจะทำการตรวจสอบเซ็นเซอร์ภาพ ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจนกว่ากล้องจะปิด
 • ช่องมองภาพหรือจอภาพไม่ทำงาน:

  • เลือกโหมดจอภาพอื่นโดยใช้ปุ่มโหมดจอภาพ
  • ฝุ่นละออง เศษผ้า หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ในเซ็นเซอร์ตรวจจับสายตาอาจทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับสายตาด้วยลูกยางเป่าลม
 • ช่องมองภาพไม่อยู่ในโฟกัส: หมุนปุ่มปรับแก้สายตาเพื่อโฟกัสช่องมองภาพ หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้เลือก AF-S, AF จุดเดียว และจุดโฟกัสกึ่งกลาง จากนั้นเล็งวัตถุที่มีคอนทราสต์สูงให้อยู่ในจุดโฟกัสกึ่งกลางแล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ เมื่อกล้องปรับโฟกัสได้แล้ว ให้ใช้ปุ่มปรับแก้สายตาเพื่อทำให้วัตถุอยู่ในโฟกัสในช่องมองภาพ
 • หน้าจอแสดงผลปิดโดยไม่รู้ตัว: เลือกการหน่วงเวลาให้นานขึ้นสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (หน่วงเวลาปิด)

การถ่ายภาพ

 • กล้องใช้เวลาในการเปิดการทำงาน: ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
 • ปุ่มกดชัตเตอร์ไม่ทำงาน:

  • การ์ดหน่วยความจำเต็ม
  • การ์ดหน่วยความจำถูกป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ (“ล็อค”)
  • โหมด S จะถูกเลือกหลังจากได้เลือก Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ Time (เวลา) สำหรับค่าความไวชัตเตอร์ในโหมด M
  • เลือก ล็อคชัตเตอร์ สำหรับ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด ในเมนูตั้งค่าและยังไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง
 • กล้องตอบสนองต่อปุ่มกดชัตเตอร์ช้า: เลือก ปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d3 (โหมดหน่วงเวลาถ่าย)
 • เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์แต่ละครั้งในโหมดลั่นชัตเตอร์ต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายภาพเพียงภาพเดียว:

  • ปิด HDR
  • หากใช้แฟลชในตัวกล้องเมื่อเลือกการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำหรือการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงไว้สำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์ จะถ่ายภาพได้เพียงครั้งละหนึ่งภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ การเลือกการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง (เพิ่มจำนวนภาพ) จะเปิดใช้งานการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดและปิดใช้งานแฟลชในตัวกล้อง
 • ภาพไม่อยู่ในโฟกัส: การโฟกัสโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้เลือก AF-A, AF-S, AF-C หรือ AF-F สำหรับโหมดโฟกัส ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัสภาพได้โดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ (0 โฟกัสอัตโนมัติ) ให้ใช้แมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส
 • เสียงเตือนไม่ดังหาก:

  • เลือก ปิด สำหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปิด/ปิดเสียงเตือน ในเมนูตั้งค่า
  • เลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัสหรือเลือก AF-A ไว้และกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-C
  • เลือก เปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ในเมนูถ่ายภาพ
  • กล้องอยู่ในโหมดภาพยนตร์
 • ใช้ความไวชัตเตอร์ได้ไม่ครบทุกค่า: ใช้แฟลชอยู่ สามารถเลือกความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช); เมื่อใช้ชุดแฟลชที่ใช้ร่วมกันได้ เลือก 1/200 วินาที (Auto FP) เพื่อให้ใช้ความไวชัตเตอร์ได้ทุกค่า
 • โฟกัสไม่ล็อคเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง: เมื่อเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัสหรือเลือก AF-A ไว้และกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-C สามารถล็อคโฟกัสได้โดยการกดปุ่ม A (L)
 • ไม่สามารถเปลี่ยนจุดโฟกัสได้: การเลือกจุดโฟกัสไม่สามารถใช้งานได้ใน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ; ให้เลือกโหมดพื้นที่ AF อื่นๆ
 • กล้องทำงานช้าในการบันทึกภาพถ่าย: ปิดการทำงานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน
 • ภาพถ่ายและภาพยนตร์อาจจะมีค่าแสงไม่เหมือนกับที่แสดงการดูตัวอย่างภาพในหน้าจอแสดงภาพ: ในการดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเอ็ฟเฟ็กต์ที่มีผลกับค่าแสงและสี ให้เลือก เปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d7 (นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว) โปรดทราบว่าการเปลี่ยน ความสว่างของจอภาพ และ ความสว่างของช่องมองภาพ จะไม่มีผลต่อภาพที่บันทึกด้วยกล้อง
 • มีการกะพริบถี่หรือแถบในโหมดภาพยนตร์: เลือก ลดการกะพริบ ในเมนูถ่ายภาพยนตร์และเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ AC ในพื้นที่นั้น
 • พื้นที่สว่างหรือแถบสว่างปรากฏในภาพผ่านเลนส์: เกิดจากการถ่ายภาพภายใต้แสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ
 • จุดด่างปรากฏบนภาพถ่าย: ทำความสะอาดชิ้นเลนส์ข้างหน้าและข้างหลัง ถ้ายังพบปัญหาอยู่ ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพตามที่อธิบายใน “การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ” (0 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • โบเก้ ผิดปกติ: ด้วยความไวชัตเตอร์สูงและ/หรือเลนส์รูรับแสงกว้าง ท่านอาจสังเกตเห็นความผิดปกติในรูปร่างของ โบเก้ สามารถลดเอ็ฟเฟ็กต์ลงได้โดยเลือกความไวชัตเตอร์ที่ช้าลงและ/หรือค่ารูรับแสงสูงขึ้น
 • ภาพได้รับผลกระทบจากแสงโกสต์หรือแสงแฟลร์แบบสังเกตเห็นได้: ท่านอาจสังเกตเห็นแสงโกสต์หรือแสงแฟลร์ในภาพที่มีดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ สามารถลดเอ็ฟเฟ็กต์เหล่านี้ลงได้โดยการติดเลนส์ฮูดหรือโดยการจัดองค์ประกอบภาพที่มีแหล่งกำเนิดแสงจ้าให้พ้นจากกรอบภาพ ท่านยังสามารถลองใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การถอดฟิลเตอร์เลนส์, การเลือกความไวชัตเตอร์อื่น หรือใช้การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง
 • การถ่ายภาพสิ้นสุดโดยไม่คาดคิดหรือไม่เริ่มทำงาน: การถ่ายภาพอาจถูกหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายของวงจรภายในกล้องหากอุณหภูมิโดยรอบสูงหรือใช้งานโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง บันทึกภาพยนตร์ หรือกรณีอื่นที่ใกล้เคียงกัน หากท่านถ่ายภาพไม่ได้เพราะกล้องร้อนเกินไป ให้รอจนกว่าวงจรภายในจะเย็นลงจากนั้นให้ลองใหม่อีกครั้ง โปรดทราบว่ากล้องอาจอุ่นเมื่อแตะ แต่ไม่ได้เป็นสัญญาณการทำงานผิดปกติ
 • สิ่งรบกวนภาพปรากฏในจอแสดงภาพระหว่างถ่ายภาพ: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) และสีที่ผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นได้หากซูมขยายภาพผ่านเลนส์ จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือจุดสว่างอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกล้องขณะถ่ายภาพ; ให้ปิดกล้องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ที่ค่าความไวแสง (ISO) สูง สัญญาณรบกวนอาจเห็นได้ชัดขึ้นในการเปิดรับแสงนานหรือการบันทึกภาพขณะที่กล้องมีอุณหภูมิสูง โปรดทราบว่าการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวนในหน้าจออาจแตกต่างจากภาพที่ถ่ายออกมา เพื่อลดสัญญาณรบกวน ให้ปรับการตั้งค่า อย่างเช่น ค่าความไวแสง (ISO), ความไวชัตเตอร์ หรือ Active D-Lighting
 • ไม่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์: วัตถุสว่างหรือมืดเกินไป
 • ไม่สามารถเลือกภาพเป็นแหล่งต้นทางตั้งค่าไวต์บาลานซ์ได้: ภาพดังกล่าวถ่ายโดยใช้กล้องรุ่นที่แตกต่างกัน
 • ไม่สามารถถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์:

  • เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไว้เป็น NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG
  • การถ่ายภาพซ้อนหรือการถ่ายภาพ HDR (high dynamic range) เปิดอยู่
 • เอ็ฟเฟ็กต์ของ Picture Control ของแต่ละภาพแตกต่างกัน: เลือก อัตโนมัติ สำหรับ ตั้งค่า Picture Control เลือก Picture Control ที่ได้ตั้งเป็น อัตโนมัติ หรือเลือก A (อัตโนมัติ) ไว้สำหรับ เพิ่มความคมชัดอย่างเร็ว คอนทราสต์ หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คงที่ในภาพชุดหนึ่ง ให้เลือกการตั้งค่าแบบอื่น
 • ระบบวัดแสงไม่สามารถเปลี่ยนได้: การล็อคค่าวัดแสงอัตโนมัติยังทำงานอยู่
 • การชดเชยแสงใช้งานไม่ได้: ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับการแสดงผลของสัญลักษณ์แสดงค่าแสงเท่านั้น; โดยที่ความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงไม่มีผลใดๆ
 • มีสัญญาณรบกวน (รอยเปื้อนสี หรือสิ่งรบกวนอื่นๆ) ปรากฏในการถ่ายรูปแบบเปิดรับแสงเป็นเวลานาน: เปิดการทำงานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน
 • ไฟช่วยหา AF ไม่สว่าง:

  • เลือก เปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a8 (ไฟช่วยหา AF ในตัวกล้อง)
  • สัญญาณไฟจะไม่ติดขึ้นมาในโหมดภาพยนตร์
  • ไฟจะไม่สว่างในโหมดโฟกัสต่อไปนี้: AF-C (รวมทั้งเมื่อเลือก AF-A ไว้และกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-C) และ MF
 • ภาพยนตร์ที่บันทึกไม่มีเสียง:

  • เลือก ปิดไมโครโฟน สำหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนูถ่ายภาพยนตร์
  • เลือก ปรับเอง ไว้สำหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนูถ่ายภาพยนตร์และเลือกค่าต่ำไว้

แสดงภาพ

 • กล้องไม่เล่นภาพ NEF (RAW): ภาพดังกล่าวถ่ายด้วยคุณภาพระดับ NEF + JPEG
 • ไม่สามารถดูภาพที่บันทึกด้วยกล้องอื่น: ภาพที่บันทึกด้วยกล้องยี่ห้ออื่นอาจทำให้ไม่สามารถแสดงภาพได้อย่างถูกต้อง
 • กล้องไม่เล่นภาพบางภาพในระหว่างการเล่น: เลือก ทั้งหมด สำหรับ โฟลเดอร์แสดงภาพ
 • ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล) แสดงใน “แนวกว้าง” (ภาพทิวทัศน์):

  • เลือก เปิด สำหรับ หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ
  • กล้องแสดงภาพในการแสดงภาพทันทีที่ถ่าย
  • กล้องเงยขึ้นหรือก้มลงขณะถ่ายภาพ
 • ไม่สามารถลบภาพได้:

  • การ์ดหน่วยความจำถูกป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ (“ล็อค”)
  • มีการป้องกันภาพไว้
 • ไม่สามารถรีทัชภาพได้: ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงภาพด้วยกล้องนี้ได้
 • กล้องแสดงข้อความระบุว่าไม่มีรูปภาพในโฟลเดอร์: เลือก ทั้งหมด สำหรับ โฟลเดอร์แสดงภาพ
 • ไม่สามารถพิมพ์ภาพได้: ไม่สามารถพิมพ์ภาพ NEF (RAW) โดยการเชื่อมต่อ USB โดยตรง ส่งรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์โดยใช้ NX Studio สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใช้ตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช
 • ภาพไม่แสดงบนอุปกรณ์ HDMI: ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย HDMI (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) หรือไม่
 • เอาท์พุตของอุปกรณ์ HDMI ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ:

  • ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย HDMI อย่างถูกต้องหรือไม่
  • ตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเลือก รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด ในเมนูตั้งค่า
 • คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงไฟล์ภาพ NEF (RAW) แบบเดียวกับกล้องได้: ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นจะไม่แสดงเอ็ฟเฟ็กต์ของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด หรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน ใช้ NX Studio
 • ไม่สามารถโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้: ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ไม่รองรับกล้องหรือซอฟต์แวร์ถ่ายโอนภาพ ใช้ตัวอ่านการ์ดหรือช่องการ์ดเพื่อคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์

บลูทูธ และ Wi-Fi (เครือข่ายไร้สาย)

 • สมาร์ทดีไวซ์ไม่แสดง SSID ของกล้อง (ชื่อเครือข่าย):

  • ตรวจสอบว่าได้เลือก ไม่ใช้ ไว้สำหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งค่ากล้องแล้วหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าได้เลือก เปิดใช้ ไว้สำหรับ เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ > จับคู่ (บลูทูธ) > การเชื่อมต่อบลูทูธ ที่อยู่ในเมนูตั้งค่ากล้อง
  • ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน Wi-Fi โดยใช้ตัวเลือก เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ > การเชื่อมต่อ Wi-Fi ในเมนูตั้งค่า
  • ลองปิด Wi-Fi ของสมาร์ทดีไวซ์ แล้วเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง
 • ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์แบบไร้สายและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ: กล้องสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทดีไวซ์ได้เท่านั้น

เบ็ดเตล็ด

 • วันที่ที่บันทึกภาพไม่ถูกต้อง: นาฬิกาในกล้องมีความเที่ยงตรงน้อยกว่านาฬิกาข้อมือและนาฬิกาในบ้านส่วนใหญ่ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงอย่างสม่ำเสมอและตั้งเวลาใหม่หากจำเป็น
 • ไม่สามารถเลือกบางรายการในเมนูได้: ตัวเลือกบางตัวอาจไม่สามารถใช้งานได้ในการตั้งค่าบางรูปแบบหรือเมื่อไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ
 • กล้องไม่ตอบสนองต่อรีโมตคอนโทรล ML-L7:

  • รีโมตคอนโทรล ML-L7 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมไม่ได้สร้างการเชื่อมต่อกับกล้อง กดปุ่มเปิดปิดบนรีโมตคอนโทรล หาก L ไม่ปรากฏในหน้าจอแสดงผลการถ่ายภาพของกล้อง ให้จับคู่กล้องกับรีโมตคอนโทรลอีกครั้ง
  • ตรวจสอบว่าเลือก เปิดใช้ ไว้สำหรับ ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (ML-L7) > การเชื่อมต่อเพื่อควบคุมระยะไกลไร้สาย ในเมนูตั้งค่า
  • ในเมนูตั้งค่า ให้ตรวจสอบว่า: เลือก ไม่ใช้ ไว้สำหรับ โหมดเครื่องบิน เลือก ไม่ใช้ ไว้สำหรับ เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ > จับคู่ (บลูทูธ) > การเชื่อมต่อบลูทูธ และเลือก ไม่ใช้ ไว้สำหรับ เชื่อมต่อกับ PC > การเชื่อมต่อ Wi-Fi
 • กล้องไม่สามารถจับคู่กับรีโมตคอนโทรล ML-L7: ตรวจสอบว่าได้เลือก ไม่ใช้ ไว้สำหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งค่าแล้วหรือไม่