ท่านจะพบว่าแฟลชในตัวกล้องช่วยเพิ่มประสบการณ์การถ่ายภาพในหลากหลายสถานการณ์ รวมถึงเวลาที่สภาพแสงไม่ดีหรือเมื่อท่านต้องลบเงาและวัตถุที่ย้อนแสง ก่อนใช้แฟลชในตัวกล้อง ให้ยกแฟลชโดยเลื่อนปุ่มควบคุมแฟลชป๊อปอัป

 1. เลื่อนปุ่มควบคุมแฟลชป๊อปอัปเพื่อยกแฟลชในตัวกล้อง

 2. เลือกโหมดแฟลช

  เลือก โหมดแฟลช ใน i หรือเมนูถ่ายภาพแล้วเลือกโหมดแฟลช

 3. ถ่ายภาพหลังจากกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

โหมดแฟลช

ใช้ตัวเลือก โหมดแฟลช ใน i หรือเมนูถ่ายภาพเพื่อเลือกเอ็ฟเฟ็กต์ที่มาจากแฟลช ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพที่เลือก

ตัวเลือก คำอธิบาย ใช้งานได้ใน
I แฟลชลบเงา (แฟลชสัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดแรก): แฟลชจะยิงเมื่อถ่ายภาพทุกครั้ง P, S, A, M
J ลดตาแดง: ใช้สำหรับถ่ายภาพบุคคล ไฟช่วยลดตาแดงจะทำงานก่อนยิงแฟลชเพื่อช่วยลด “ตาแดง” P, S, A, M
L แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำ: เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” ยกเว้นความไวชัตเตอร์จะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อจับแสงพื้นหลังในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย P, A
K แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำ + ตาแดง: ใช้สำหรับถ่ายภาพบุคคลหรือภาพที่คล้ายกันที่มีพื้นหลังเป็นกลางคืนหรือตอนเย็น นอกจากการลดตาแดง กล้องยังใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำเพื่อจับแสงพื้นหลังในช่วงเวลากลางคืน P, A
M แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง: ปกติแล้วแฟลชจะยิงเมื่อชัตเตอร์เปิด (แฟลชสัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดแรก); ในแฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง แฟลชจะยิงก่อนชัตเตอร์ปิด แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโหมด P และ A P, S, A, M
X อัตโนมัติ: แฟลชจะทำงานโดยอัตโนมัติตามที่ต้องการเมื่อแสงไม่เพียงพอหรือวัตถุย้อนแสง b, k, p, n, s, f, V, T, U, 5
s อัตโนมัติ + ลดตาแดง: เหมือนกับ “การลดตาแดง” เว้นแต่แฟลชจะทำงานตามที่ต้องการเท่านั้น b, k, p, n, s, f, V, T, U, 5
t แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำอัตโนมัติ: เหมือนกับ “แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ” เว้นแต่แฟลชจะทำงานตามที่ต้องการเท่านั้น o
u แฟลชความไวต่ำอัตโนมัติ + ตาแดง: เหมือนกับ “แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ + ตาแดง” เว้นแต่แฟลชจะทำงานตามที่ต้องการเท่านั้น o
s ปิดแฟลช: แฟลชไม่ทำงาน b, P, S, A, M, k, p, n, o, s, f, V, T, U, 5

การลดระดับแฟลชในตัวกล้องลง

เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้แฟลช ให้กดแฟลชลงเบาๆ จนกระทั่งก้านล็อคคลิกเข้าที่

การใช้แฟลชในตัวกล้อง

 • ถอดเลนส์ฮูดออกเพื่อป้องกันเงา
 • หากใช้แฟลชในตัวกล้องเมื่อเลือกการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำหรือการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงไว้สำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์ จะถ่ายภาพได้เพียงครั้งละหนึ่งภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ การเลือกการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง (เพิ่มจำนวนภาพ) จะเปิดใช้งานการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดและปิดใช้งานแฟลชในตัวกล้อง
 • ปุ่มกดชัตเตอร์อาจใช้งานไม่ได้เพียงชั่วครู่เพื่อป้องกันแฟลชทำงานหลังจากที่ใช้ถ่ายติดต่อกันหลายภาพ แฟลชสามารถใช้งานได้อีกครั้งหลังจากหยุดชั่วครู่

ความไวชัตเตอร์ที่เลือกได้พร้อมแฟลชในตัวกล้อง

เมื่อใช้แฟลชในตัวกล้อง จะสามารถตั้งค่าความไวชัตเตอร์ได้ดังนี้:

โหมด ความไวชัตเตอร์
b, p, n, s, f, 0, V, T, U, 5 กล้องจะตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติ (1/200 วินาที–1/60 วินาที)
k กล้องจะตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติ (1/200 วินาที–1/30 วินาที)
o กล้องจะตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติ (1/200 วินาที–2 วินาที)
P, A กล้องจะตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติ (1/200 วินาที–1/60 วินาที) *
S 1/200 วินาที–30 วินาที
M 1/200 วินาที–30 วินาที, Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง), Time (เวลา)

ความไวชัตเตอร์อาจถูกตั้งให้ต่ำลง 30 วินาที หากเลือกโหมดแฟลชเป็นแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง หรือแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำพร้อมการลดตาแดง

รูรับแสง ความไวแสง และช่วงแฟลช

ช่วงแฟลชอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความไวแสง (ความเทียบเท่า ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงที่เทียบเท่า ISO ของ ระยะโดยประมาณ
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200 m
1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0.7-5.0
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0.6-3.5
2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0.6-2.5
4 5.6 8 11 16 22 32 0.6-1.8
5.6 8 11 16 22 32 0.6-1.3
8 11 16 22 32 0.6-0.9

แฟลชมีค่าช่วงต่ำสุดประมาณ 0.6 เมตร

การชดเชยแสงแฟลช

การชดเชยแสงแฟลชจะใช้เพื่อเปลี่ยนกำลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV เพื่อเปลี่ยนความสว่างของวัตถุหลักให้สัมพันธ์กับฉากหลัง ตามค่าเริ่มต้น การปรับค่าการชดเชยแสงทำได้ครั้งละ 1/3 EV สามารถเปลี่ยนเป็น 1/2 EV โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 (ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง) สามารถปรับเพิ่มกำลังแฟลชเพื่อให้วัตถุหลักสว่างขึ้น หรือปรับลดลงเพื่อป้องกันแสงที่ไม่ต้องการหรือแสงสะท้อน โดยทั่วไปจะเพิ่มค่าบวกเพื่อให้ความสว่างแก่วัตถุหลัก และเพิ่มค่าลบเพื่อให้วัตถุมืดลง

ในการเลือกค่าสำหรับการชดเชยแสงแฟลช ให้ใช้รายการ ชดเชยแสงแฟลช ในเมนูถ่ายภาพ ที่ค่าอื่นนอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ์ Y จะปรากฏขึ้นในการแสดงผลการถ่ายภาพ

ท่านสามารถเรียกคืนค่ากำลังแฟลชปกติได้โดยตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชเป็น ±0.0 กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปิดกล้อง

การล็อคค่าแสงแฟลช

คุณสมบัตินี้จะใช้เพื่อล็อคกำลังแฟลช ซึ่งจะทำให้สามารถจัดองค์ประกอบภาพได้ใหม่โดยไม่ต้องเปลี่ยนระดับแฟลชและทำให้กำลังแฟลชเหมาะสมกับวัตถุ แม้วัตถุจะไม่อยู่กึ่งกลางกรอบภาพก็ตาม กำลังแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อค่าความไวแสง (ISO) และค่ารูรับแสง ล็อคค่าแสงแฟลชจะไม่มีในโหมด b, h และ q

การใช้ล็อคค่าแสงแฟลช:

 1. กำหนด ล็อคค่าแสงแฟลช ให้กับปุ่มควบคุมกล้อง

  กำหนด ล็อคค่าแสงแฟลช ให้กับปุ่มควบคุมโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ))

 2. ยกแฟลชขึ้น

  เลื่อนปุ่มควบคุมแฟลชป๊อปอัปเพื่อยกแฟลชในตัวกล้อง

 3. โฟกัส

  วางตำแหน่งวัตถุให้อยู่ตรงกลางของกรอบภาพแล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส

 4. ล็อคระดับแฟลช

  หลังจากสัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน (c) ปรากฏในหน้าจอกล้อง ให้กดปุ่มควบคุมที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 ชุดแฟลชจะยิงแฟลชนำเพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กำลังแฟลชจะถูกล็อคในระดับนี้และสัญลักษณ์การล็อคค่าแสงแฟลช (r) จะปรากฏในหน้าจอกล้อง

 5. จัดองค์ประกอบภาพใหม่

  กำลังแฟลชจะยังถูกล็อคไว้ที่ค่าที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 4

 6. ถ่ายภาพ

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ หากท่านต้องการถ่ายภาพเพิ่ม จะสามารถทำได้โดยไม่ต้องปลดล็อคค่าแสงแฟลช

 7. ปลดล็อคค่าแสงแฟลช

  กดปุ่มควบคุมที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคค่าแสงแฟลช ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช (r) ไม่ปรากฏแล้ว

ชุดแฟลชเสริมภายนอก

เปิดชุดแฟลชและเลือก TTL สำหรับ การควบคุมแฟลช > โหมดควบคุมแฟลช (ภายนอก) (SB-500, SB-400 หรือ SB-300) หรือตั้งโหมดควบคุมแฟลชเป็น TTL, ควบคุมแฟลชนำ qA หรือควบคุมแฟลชนำ A (สำหรับชุดแฟลชอื่นๆ; โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช)