วิธีแก้ไขสำหรับปัญหาทั่วไปบางอย่างอยู่ในรายการต่อไปนี้ ข้อมูลการแก้ไขปัญหาสำหรับแอพ SnapBridge สามารถหาได้ในวิธีใช้ออนไลน์ของแอพ ซึ่งสามารถดูได้ที่:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Wireless Transmitter Utility หรือ Camera Control Pro 2 โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์ของแอพพลิเคชั่นที่มีปัญหา

ปัญหา วิธีแก้ไข
กล้องแสดงข้อผิดพลาด TCP/IP

ตรวจสอบการตั้งค่าโฮสต์คอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ไร้สายแล้วปรับค่ากล้องให้เหมาะสม

กล้องแสดงข้อผิดพลาด “ไม่มีการ์ดหน่วยความจำ”

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่การ์ดหน่วยความจำถูกต้อง

การอัปโหลดหยุดกลางคันและไม่สามารถดำเนินการต่อได้

การอัปโหลดจะดำเนินการต่อหากปิดกล้อง แล้วเปิดกล้องใหม่

การเชื่อมต่อไม่มั่นคง

หากเลือก อัตโนมัติ ไว้สำหรับ ช่องสัญญาณ ให้เลือก ปรับเอง แล้วเลือกช่องด้วยตนเอง

หากกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในโหมด Infrastructure ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นช่องสัญญาณระหว่าง 1 ถึง 8