หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดเพื่อเลือกจากโหมดต่อไปนี้:

แป้นหมุนเลือกโหมด

 • b อัตโนมัติ: โหมด “เล็งแล้วถ่าย” ซึ่งกล้องจะตั้งค่าแสงและเฉดสีให้ (0 การถ่ายภาพ (โหมด b), การถ่ายภาพยนตร์ (โหมด b))
 • P โปรแกรมอัตโนมัติ: กล้องจะตั้งค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้สำหรับการถ่ายภาพทั่วไปและในกรณีที่มีเวลาน้อยในการปรับตั้งค่ากล้อง
 • S อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง: ท่านเลือกความไวชัตเตอร์; กล้องจะเลือกค่ารูรับแสงที่ดีที่สุดให้เอง ใช้เพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว
 • A อัตโนมัติปรับรูรับแสง: ท่านเลือกค่ารูรับแสง; กล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ที่ดีที่สุดให้เอง ใช้เพื่อทำให้พื้นหลังเบลอหรือให้ทั้งพื้นหน้าและพื้นหลังอยู่ในระยะโฟกัส
 • M ปรับเอง: ท่านควบคุมได้เองทั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอร์เป็น “การเปิดชัตเตอร์ค้าง” หรือ “เวลา” เพื่อการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน
 • EFCT เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ: ถ่ายภาพโดยเพิ่มเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ
 • U1/U2 โหมดตั้งค่าผู้ใช้: กำหนดการตั้งค่าที่ใช้บ่อยให้กับตำแหน่งเหล่านี้เพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
 • SCN ฉาก: ใช้สำหรับวัตถุของประเภทที่เลือก

P: โปรแกรมอัตโนมัติ

ในโหมดนี้ กล้องจะปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกล้องเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุดในสถานการณ์ส่วนใหญ่ สามารถเลือกความไวชัตเตอร์และรูรับแสงผสมผสานกันในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างออกมาเป็นค่าแสงเดียวได้โดยหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก (“โปรแกรมแบบยืดหยุ่น”) ขณะที่ใช้งานโปรแกรมแบบยืดหยุ่น สัญลักษณ์โปรแกรมแบบยืดหยุ่น (U) จะปรากฏ หากต้องการเรียกคืนค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งสัญลักษณ์ดังกล่าวหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปิดการทำงานของกล้อง

S: อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง

ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง ท่านสามารถเลือกความไวชัตเตอร์ขณะที่กล้องเลือกรูรับแสงโดยอัตโนมัติที่จะทำให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุด ในการเลือกความไวชัตเตอร์ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก สามารถตั้งความไวชัตเตอร์เป็นค่าระหว่าง 30 วินาที ถึง 1/4000 วินาที

A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง

ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสง ท่านสามารถเลือกรูรับแสงโดยกล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพอัตโนมัติ ในการเลือกค่ารูรับแสงของเลนส์ระหว่างค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุด ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

การตั้งค่าแสงโหมดภาพยนตร์

การตั้งค่าแสงต่อไปนี้สามารถปรับตั้งได้ในโหมดภาพยนตร์:

  รูรับแสง ความไวชัตเตอร์ ค่าความไวแสง (ISO)
P, S 1 ー 2
A ー 2
M  3

ค่าแสงสำหรับโหมด S จะเทียบเท่ากับโหมด P

สามารถเลือกขีดจำกัดค่าสูงสุดสำหรับค่าความไวแสง (ISO) โดยใช้ตัวเลือก ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด ในเมนูถ่ายภาพยนตร์

หากเลือก เปิด สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ ท่านสามารถเลือกขีดจำกัดค่าสูงสุดของค่าความไวแสง (ISO) ได้โดยใช้ตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด

M: ปรับเอง

ในโหมดการถ่ายภาพด้วยตนเอง ท่านต้องควบคุมทั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอร์ และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อตั้งค่ารูรับแสง สามารถตั้งความไวชัตเตอร์เป็นค่าระหว่าง 30 วินาที ถึง 1/4000 วินาที หรือสามารถเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ได้โดยไม่จำกัดเวลาเพื่อการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (0 การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน) สามารถตั้งค่ารูรับแสงระหว่างค่าต่ำสุดไปจนถึงค่าสูงสุดของเลนส์ได้ ใช้สัญลักษณ์แสดงค่าแสงเพื่อตรวจสอบค่าแสง

ความไวชัตเตอร์

รูรับแสง

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

สัญลักษณ์แสดงค่าแสงจะแสดงว่าภาพมีแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปที่การตั้งค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 (ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง) ปริมาณการได้รับแสงมากหรือน้อยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มครั้งละ 1/3 หรือ 1/2 EV ถ้าค่าแสงเกินขีดจำกัดของระบบวัดแสง หน้าจอจะกะพริบ

  กำหนดการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 เป็น “1/3 สต็อป”
ค่าแสงที่ดีที่สุด เปิดรับแสงน้อยเกินไปราว
1/3 EV
เปิดรับแสงมากเกินไปราว
3 EV
จอภาพ
ช่องมองภาพ

ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ (โหมด M)

หากเปิดใช้งานควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ (0 ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ) อยู่ ค่าความไวแสง (ISO) จะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอร์และรูรับแสงในขณะนั้น

การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน

เลือกความไวชัตเตอร์ต่อไปนี้เพื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานานในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทิวทัศน์ยามค่ำคืน หรือดอกไม้ไฟ

 • ความไวชัตเตอร์: การเปิดชัตเตอร์ค้าง (ค่าแสง 35 วินาที)
 • รูรับแสง: f/25
 • การเปิดชัตเตอร์ค้าง: การเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงค้างไว้ (โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้ทำงานในลักษณะเดียวกับ “เวลา” เมื่อใช้งานกล้องกับรีโมตคอนโทรล ML-L7 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม)
 • เวลา: กล้องจะเริ่มถ่ายภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์และจะสิ้นสุดการล็อคเมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง

ในการป้องกันไม่ให้ภาพพร่ามัว ให้ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้อง Nikon ขอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอร์เปิดค้างไว้ โปรดทราบว่าอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสว่าง, จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝ้า) จากการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน สามารถลดจุดสว่างและฝ้าโดยเลือก เปิด สำหรับ ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ในเมนูถ่ายภาพ

 1. เตรียมกล้องให้พร้อม

  ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องหรือวางบนพื้นที่มั่นคงและได้ระดับ

 2. เลือกโหมด M

  หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ M

 3. เลือกความไวชัตเตอร์

  หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอร์เป็น Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ Time (เวลา)

  Bulb

  Time

 4. เปิดชัตเตอร์

  การเปิดชัตเตอร์ค้าง: หลังปรับโฟกัสแล้ว ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้จนกว่าจะบันทึกภาพเสร็จสมบูรณ์

  เวลา: หลังปรับโฟกัสแล้ว ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด

 5. ปิดชัตเตอร์

  การเปิดชัตเตอร์ค้าง: ยกนิ้วของท่านออกจากปุ่มกดชัตเตอร์

  เวลา: กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด

การตั้งค่าผู้ใช้: โหมด U1 และ U2

กำหนดการตั้งค่าที่ใช้บ่อยให้กับตำแหน่ง U1 และ U2 บนแป้นหมุนเลือกโหมด

การบันทึก User Settings

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อบันทึกการตั้งค่า:

 1. ปรับการตั้งค่า

  ทำการปรับตั้งค่ากล้องตามที่ต้องการ รวมถึง:

  • ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพ,
  • ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพยนตร์,
  • การตั้งค่าแบบกำหนดเอง และ
  • โหมดถ่ายภาพ, ความไวชัตเตอร์ (โหมด S และ M), รูรับแสง (โหมด A และ M), โปรแกรมแบบยืดหยุ่น (โหมด P), การชดเชยแสง และถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
 2. เลือก บันทึก User Settings

  ไฮไลท์ บันทึก User Settings ในเมนูตั้งค่าแล้วกดปุ่ม 2

 3. เลือกตำแหน่ง

  ไฮไลท์ บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2 แล้วกดปุ่ม 2

 4. บันทึก User Settings

  ไฮไลท์ บันทึกการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม J เพื่อกำหนดการตั้งค่าที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ให้กับตำแหน่งแป้นหมุนเลือกโหมดที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3

การเรียกใช้ User Settings

การหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ U1 หรือ U2 จะเรียกใช้การตั้งค่าที่เพิ่งบันทึกไว้ในตำแหน่งนั้น

การรีเซ็ต User Settings

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าสำหรับ U1 หรือ U2 ไปเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน:

 1. เลือก รีเซ็ต User Settings

  ไฮไลท์ รีเซ็ต User Settings ในเมนูตั้งค่าแล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกตำแหน่ง

  ไฮไลท์ รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 แล้วกดปุ่ม 2

 3. รีเซ็ต User Settings

  ไฮไลท์ รีเซ็ต แล้วกดปุ่ม J เพื่อเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงานสำหรับตำแหน่งที่เลือกไว้ กล้องจะทำงานในโหมด P

User Settings

ไม่สามารถบันทึกรายการต่อไปนี้ไว้ใน U1 หรือ U2

เมนูถ่ายภาพ:

 • โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล
 • เลือกพื้นที่ภาพ
 • จัดการ Picture Control
 • การถ่ายภาพซ้อน
 • การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา
 • ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

เมนูถ่ายภาพยนตร์:

 • จัดการ Picture Control

h (โหมดสำเร็จรูป)

กล้องมีโหมด “สำเร็จรูป” ต่างๆ ให้เลือก การเลือกโหมดสำเร็จรูปจะปรับการตั้งค่าต่างๆ ให้เหมาะกับการถ่ายภาพที่ต้องการโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถถ่ายภาพแนวสร้างสรรค์ได้ง่ายดายเพียงแค่เลือกโหมด จัดองค์ประกอบภาพ แล้วถ่ายภาพตามที่อธิบายใน “การถ่ายภาพ (โหมด b)” (0 การถ่ายภาพ (โหมด b))

ฉากต่อไปนี้สามารถเลือกโดยหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ h และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งฉากที่ต้องการปรากฏบนจอภาพ

แป้นหมุนเลือกโหมด

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

จอภาพ

k ภาพบุคคล
l ทิวทัศน์
p เด็ก
m กีฬา
n ถ่ายระยะใกล้
o บุคคลตอนกลางคืน
r ทิวทัศน์ตอนกลางคืน
s ปาร์ตี้/ในห้อง
t ชายหาด/หิมะ
d อาทิตย์ตก
e ย่ำค่ำ/รุ่งเช้า
f สัตว์เลี้ยง
g ภาพถ่ายใต้แสงเทียน
j ดอกไม้บาน
z สีสันฤดูใบไม้ร่วง
0 ภาพอาหาร

k ภาพบุคคล

ใช้สำหรับการถ่ายภาพบุคคลเพื่อให้สีผิวที่นุ่มนวล เป็นธรรมชาติ ถ้าวัตถุอยู่ห่างจากพื้นหลังหรือเมื่อใช้เลนส์เทเลโฟโต้ รายละเอียดพื้นหลังจะดูนุ่มขึ้นทำให้ภาพมีมิติความลึก

l ทิวทัศน์

ใช้สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ให้สีสันสดใสในตอนกลางวัน

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องและไฟช่วยหา AF จะปิดการทำงาน

p เด็ก

ใช้สำหรับถ่ายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผ้าและพื้นหลังจะถูกเร่งสี แต่สีผิวยังคงนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ

m กีฬา

ความไวชัตเตอร์สูงจะจับการเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งเมื่อถ่ายภาพกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วซึ่งวัตถุหลักจะมีความโดดเด่น

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องและไฟช่วยหา AF จะปิดการทำงาน

n ถ่ายระยะใกล้

ใช้สำหรับถ่ายภาพระยะใกล้ของดอกไม้ แมลง และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ

o บุคคลตอนกลางคืน

ใช้เมื่อต้องการแสงที่สมดุลอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างวัตถุหลักและพื้นหลังในการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแสงน้อย

r ทิวทัศน์ตอนกลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามท้องถนนและป้ายนีออน

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องและไฟช่วยหา AF จะปิดการทำงาน

s ปาร์ตี้/ในห้อง

จับภาพเอ็ฟเฟ็กต์ของแสงพื้นหลังภายในห้อง ใช้สำหรับงานปาร์ตี้และฉากในห้องอื่นๆ

t ชายหาด/หิมะ

จับภาพความสว่างของพื้นน้ำ หิมะ หรือพื้นทรายที่อยู่กลางแดด

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องและไฟช่วยหา AF จะปิดการทำงาน

d อาทิตย์ตก

เน้นสีสันให้มีบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องและไฟช่วยหา AF จะปิดการทำงาน

e ย่ำค่ำ/รุ่งเช้า

เน้นสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติช่วงก่อนรุ่งเช้าหรือหลังพระอาทิตย์ตก

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องและไฟช่วยหา AF จะปิดการทำงาน

f สัตว์เลี้ยง

ใช้ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงที่ไม่ชอบอยู่เฉย

หมายเหตุ

ไฟช่วยหา AF จะปิดการทำงาน

g ภาพถ่ายใต้แสงเทียน

สำหรับการถ่ายภาพใต้แสงเทียน

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องจะปิดการทำงาน

j ดอกไม้บาน

ใช้สำหรับถ่ายภาพทุ่งดอกไม้ ต้นไม้ออกดอกผลิบาน และภาพทิวทัศน์อื่นๆ ที่มีดอกไม้บาน

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องจะปิดการทำงาน

z สีสันฤดูใบไม้ร่วง

จับภาพใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงที่มีสีเหลืองและสีแดงสดใส

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องจะปิดการทำงาน

0 ภาพอาหาร

ใช้ถ่ายภาพอาหารสีสันสดใส

หมายเหตุ

หากยกขึ้น แฟลชในตัวกล้องจะยิงเมื่อถ่ายภาพทุกครั้ง

ป้องกันภาพพร่ามัว

ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่นขณะใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำ

โหมดสำเร็จรูป

การตั้งค่าบางอย่าง เช่น Picture Control, ไวต์บาลานซ์ หรือการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือกไว้

q (โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ)

สามารถใช้เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษเมื่อถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์

สามารถเลือกเอ็ฟเฟ็กต์ต่อไปนี้โดยหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ q และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งตัวเลือกที่ต้องการปรากฏบนจอภาพ

แป้นหมุนเลือกโหมด

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

จอภาพ

4 ไนท์วิชัน
V สีจัดจ้าน
T สีฉูดฉาด
U แปลงเป็นภาพวาด
5 เอ็ฟเฟ็กต์กล้องของเล่น
6 ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
7 เลือกสีเด่น
1 ภาพเงา
2 ไฮคีย์
3 โลว์คีย์

ขนาดเฟรมภาพยนตร์ 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p และ 1920 × 1080 สโลว์โมชัน จะใช้ไม่ได้ในโหมด q

4 ไนท์วิชัน

ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มืดเพื่อบันทึกภาพโทนสีเดียวโดยใช้ค่าความไวแสง (ISO) สูง

หมายเหตุ

แมนวลโฟกัสสามารถใช้ในกรณีที่กล้องไม่สามารถจับโฟกัสภาพได้ แฟลชในตัวกล้องจะปิด; ชุดแฟลชเสริมภายนอกจะไม่ทำงาน

V สีจัดจ้าน

ความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต์โดยรวมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ภาพมีสีสันสดใส

T สีฉูดฉาด

ความอิ่มตัวของสีโดยรวมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ภาพมีชีวิตชีวา

U แปลงเป็นภาพวาด

ทำให้เส้นขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสำหรับเอ็ฟเฟ็กต์โปสเตอร์ กดปุ่ม J เพื่อปรับการตั้งค่า (0 การปรับการตั้งค่า U (แปลงเป็นภาพวาด))

หมายเหตุ

 • กล้องจะแสดงภาพยนตร์ที่ถ่ายในโหมดนี้เหมือนเป็นการฉายสไลด์ที่สร้างจากภาพนิ่งหนึ่งชุด
 • โฟกัสอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้ได้ในขณะบันทึกภาพยนตร์

5 เอ็ฟเฟ็กต์กล้องของเล่น

สร้างภาพถ่ายและภาพยนตร์ที่มีความอิ่มตัวของสีและบริเวณขอบภาพคล้ายกับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของเล่น กดปุ่ม J เพื่อปรับการตั้งค่า (0 การปรับการตั้งค่า 5 (เอ็ฟเฟ็กต์กล้องของเล่น))

6 ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สร้างภาพถ่ายที่ปรากฏเป็นรูปภาพสามมิติ ได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้กับการถ่ายภาพจากจุดที่มองเห็นได้กว้าง กดปุ่ม J เพื่อปรับการตั้งค่า (0 การปรับการตั้งค่า 6 (ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว))

หมายเหตุ

 • แฟลชในตัวกล้องไม่ทำงาน
 • ไฟช่วยหา AF ไม่สว่าง
 • ภาพยนตร์ที่เป็นภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะแสดงด้วยความเร็วสูง
 • ภาพยนตร์ที่บันทึกไม่มีเสียง

7 เลือกสีเด่น

ทุกสีนอกเหนือจากสีที่เลือกไว้จะถูกบันทึกเป็นสีขาวดำ กดปุ่ม J เพื่อปรับการตั้งค่า (0 การปรับการตั้งค่า 7 (เลือกสีเด่น))

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องและชุดแฟลชเสริมภายนอกถูกปิด

1 ภาพเงา

วัตถุย้อนแสงในพื้นหลังที่มีแสงจ้า

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องจะปิดการทำงาน

2 ไฮคีย์

ใช้ในฉากที่มีความสว่างเพื่อสร้างภาพสว่างที่เต็มไปด้วยแสง

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องจะปิดการทำงาน

3 โลว์คีย์

ใช้ในฉากที่มืดเพื่อสร้างภาพที่โลว์คีย์มืดทึม โดยจะเน้นส่วนไฮไลท์

หมายเหตุ

แฟลชในตัวกล้องจะปิดการทำงาน

ป้องกันภาพพร่ามัว

ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่นขณะใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำ

โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ

 • ตัวเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW) ไม่สามารถเลือกได้ในโหมด 4, V, T, U, 5, 6 และ 7
 • การตั้งค่าบางอย่าง เช่น โหมดพื้นที่ AF, Picture Control หรือไวต์บาลานซ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือกไว้
 • ในโหมด U และ 6 อัตราการรีเฟรชการแสดงผลการถ่ายภาพจะลดลง

การปรับการตั้งค่า U (แปลงเป็นภาพวาด)

ในการปรับความหนาของเส้น ให้เลือก U ในโหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษแล้วกดปุ่ม J

 • กดปุ่ม 4 เพื่อทำให้เส้นบางลงหรือ 2 เพื่อทำให้หนาขึ้น
 • กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง; เอ็ฟเฟ็กต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ขณะถ่ายภาพ

การปรับการตั้งค่า 5 (เอ็ฟเฟ็กต์กล้องของเล่น)

ในการปรับการตั้งค่า ให้เลือก 5 ในโหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษแล้วกดปุ่ม J

 • กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์การตั้งค่าที่ต้องการ
 • ความสดใส: กดปุ่ม 2 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสีหรือ 4 เพื่อลด
 • ขอบมืด: กดปุ่ม 2 เพื่อเพิ่มขอบมืดหรือ 4 เพื่อลด
 • กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง; เอ็ฟเฟ็กต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ขณะถ่ายภาพ

การปรับการตั้งค่า 6 (ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว)

ในการปรับการตั้งค่า ให้เลือก 6 ในโหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษแล้วกดปุ่ม J

 1. จัดตำแหน่งจุดโฟกัส

  • ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อวางตำแหน่งจุดโฟกัสในพื้นที่ที่ท่านต้องการโฟกัส
  • กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อตรวจสอบโฟกัส
 2. เลือกทิศทางและขนาดของพื้นที่ที่จะโฟกัส

  • กดปุ่ม J เพื่อดูตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
  • กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมุนของพื้นที่ที่จะโฟกัส
  • กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความกว้างของพื้นที่ที่จะโฟกัส
 3. การบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง; เอ็ฟเฟ็กต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ขณะถ่ายภาพ

ภาพยนตร์

ภาพยนตร์ที่เป็นภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะแสดงด้วยความเร็วสูง ตัวอย่างเช่น การถ่ายคลิปภาพยนตร์ประมาณ 15 นาทีโดยเลือก 1920 × 1080/30p ไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ (0 ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม) จะแสดงเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที

การปรับการตั้งค่า 7 (เลือกสีเด่น)

ในการปรับการตั้งค่า ให้เลือก 7 ในโหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษแล้วกดปุ่ม J

 1. เลือกสี

  สีที่เลือก

  • กดปุ่ม J เพื่อดูตัวเลือกสีเด่น
  • จัดวัตถุที่มีสีที่ต้องการให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลางหน้าจอ
  • หากต้องการซูมเข้าที่จุดกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อจะเลือกสีได้แม่นยำขึ้น ให้แตะปุ่ม X แตะปุ่ม W เพื่อซูมออก
  • กดปุ่ม 1 เพื่อเลือกสีของวัตถุในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวเป็นสีที่จะถูกบันทึกเป็นสีเมื่อถ่ายภาพ; สีที่เลือกจะปรากฏในลำดับแรกของกล่องสีหมายเลข
  • ทุกสีนอกเหนือจากสีที่เลือกไว้ในกล่องสีจะปรากฏเป็นสีขาวดำ
 2. เลือกช่วงสี

  ช่วงสี

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดช่วงเฉดสีที่คล้ายกัน ซึ่งจะเพิ่มลงในภาพถ่าย; เลือกค่าระหว่าง 1 ถึง 7 ค่ายิ่งสูง ช่วงของสีที่จะเพิ่มก็จะยิ่งกว้างขึ้น; ค่ายิ่งต่ำ ช่วงของสีที่จะเพิ่มก็จะยิ่งน้อยลง

 3. เลือกสีเพิ่ม

  • หากต้องการเลือกสีเพิ่ม หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อไฮไลท์กล่องสีหมายเลขอื่น แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2
  • สามารถเลือกได้สูงสุด 3 สี
  • การยกเลิกการเลือกสีที่ไฮไลท์ไว้ ให้กดปุ่ม O
  • หากต้องการลบสีทั้งหมด ให้กดปุ่ม O ค้างไว้ ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; เลือก ใช่
 4. การบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง; เอ็ฟเฟ็กต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ขณะถ่ายภาพ

หมายเหตุ: เลือกสีเด่น

 • กล้องอาจมีปัญหาในการตรวจจับบางสี แนะนำให้เลือกสีที่สด
 • ค่าที่สูงขึ้นสำหรับช่วงสีอาจเพิ่มเฉดสีจากสีอื่นๆ