ประเภทของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานได้กับกล้องแสดงอยู่ด้านล่าง