เนื้อหาในส่วนนี้จะแสดงรายการสัญลักษณ์และข้อความผิดพลาดต่างๆ ที่ปรากฏในหน้าจอของกล้อง

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้จะปรากฏในหน้าจอของกล้อง:

สัญลักษณ์ ปัญหา วิธีแก้ไข
H แบตเตอรี่ใกล้หมด เตรียมแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จไฟจนเต็มไว้
F–– ติดตั้งเลนส์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเลนส์อย่างถูกต้องและสามารถยืดเลนส์แบบยื่นหดได้ สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดตั้งเลนส์ชนิดไม่มี CPU ผ่านเมาท์อะแดปเตอร์ แต่ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

Bulb

(กะพริบ)

เลือก Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) ในโหมด S เปลี่ยนความไวชัตเตอร์หรือเลือกโหมด M

Time

(กะพริบ)

เลือก Time (เวลา) ในโหมด S

c

(กะพริบ)

แฟลชในตัวกล้องหรือแฟลชเสริมทำงานเต็มกำลัง; ภาพอาจได้รับแสงน้อยเกินไป ตรวจสอบภาพในหน้าจอ; หากภาพได้รับแสงน้อยเกินไป ให้ปรับการตั้งค่าแล้วลองอีกครั้ง
วัตถุมืดและได้รับแสงน้อยเกินไป ใช้แฟลชในตัวกล้องหรือแฟลชเสริมภายนอก
(สัญลักษณ์แสดงค่าแสง ส่วนแสดงผลความไวชัตเตอร์หรือรูรับแสงกะพริบ) วัตถุสว่างเกินไป; ภาพจะเปิดรับแสงมากเกินไป
 • ลดค่าความไวแสง (ISO)
 • ใช้ฟิลเตอร์ลดแสง (ND) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ในโหมด:

  S เพิ่มความไวชัตเตอร์

  A เลือกรูรับแสงที่แคบลง (ค่ารูรับแสงสูงขึ้น)

 • 4 เลือกโหมดถ่ายภาพอื่น
วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปิดรับแสงน้อยเกินไป
 • เพิ่มค่าความไวแสง (ISO)
 • ใช้แฟลชในตัวกล้องหรือแฟลชเสริมภายนอก ในโหมด:

  S ลดความไวชัตเตอร์

  A เลือกรูรับแสงที่กว้างขึ้น (ค่ารูรับแสงต่ำลง)

Full

(กะพริบ)

หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะบันทึกภาพถ่ายที่การตั้งค่าปัจจุบันได้อีก หรือกล้องไม่มีหมายเลขไฟล์หรือโฟลเดอร์เหลืออยู่
 • ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ
 • ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่สำคัญไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น
 • ใส่การ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่

Err

(กะพริบ)

กล้องทำงานผิดปกติ กดชัตเตอร์ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อความผิดพลาด

ข้อความผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏในหน้าจอของกล้อง

ข้อความ ปัญหา วิธีแก้ไข
ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อน แบตเตอรี่หมด
 • เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่สำรอง
 • ชาร์จแบตเตอรี่

ไม่สามารถใช้แบตเตอรี่นี้ เนื่องจากติดต่อสื่อสารกับกล้องได้ไม่สมบูรณ์หากต้องการใช้งานกล้องอย่างปลอดภัยโปรดเลือกแบตเตอรี่ที่กำหนดมาสำหรับใช้กับกล้องนี้

ข้อมูลแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้
 • แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • ระดับแบตเตอรี่ต่ำมาก; ชาร์จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ไม่สามารถให้ข้อมูลกับกล้องได้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ของผู้ผลิตอื่นด้วยแบตเตอรี่แท้ของ Nikon
ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ กล้องตรวจไม่พบการ์ดหน่วยความจำ ปิดกล้องและตรวจสอบว่าใส่การ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำนี้

โปรดใส่การ์ดใบอื่น

การเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำผิดพลาด
 • ใช้การ์ดที่ Nikon รับรอง
 • หากยังคงมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหลังจากนำการ์ดออกและใส่เข้าไปใหม่ซ้ำๆ แสดงว่าการ์ดชำรุด โปรดติดต่อร้านค้าหรือศูนย์บริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ ลบไฟล์หรือใส่การ์ดหน่วยความจำใบใหม่หลังจากคัดลอกภาพที่สำคัญลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นแล้ว

การ์ดหน่วยความจำถูกล็อคอยู่

เลื่อนตัวล็อคไปที่ตำแหน่ง “เขียน”

การ์ดหน่วยความจำถูกป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ (“ล็อค”) เลื่อนสวิทช์ตัวล็อคไปที่ตำแหน่ง “เขียน” (0 สวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ)

ยังไม่ได้ฟอร์แมตการ์ดนี้

โปรดฟอร์แมตการ์ด

การ์ดหน่วยความจำยังไม่ได้รับการฟอร์แมตให้ใช้กับกล้อง ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำหรือใส่การ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่

การบันทึกหยุดชะงัก

โปรดรอสักครู่

การ์ดหน่วยความจำไม่รองรับความเร็วในการเขียนภาพยนตร์ที่ต้องการ ใช้การ์ดที่รองรับความเร็วในการเขียนที่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม เมนูถ่ายภาพยนตร์
กล้องร้อนเกินไป โปรดรอให้เย็นลงก่อนแล้วค่อยใช้งาน โปรดรอสักครู่ กล้องจะปิดตัวเอง อุณหภูมิภายในกล้องสูง โปรดรอให้วงจรภายในเย็นลงก่อนที่จะถ่ายภาพต่อ
อุณหภูมิแบตเตอรี่สูง ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น
ไม่มีภาพในโฟลเดอร์ ไม่มีภาพในการ์ดหน่วยความจำ ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพ
ไม่มีภาพอยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้สำหรับแสดงภาพ ใช้รายการของ โฟลเดอร์แสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ
ไม่สามารถแสดงไฟล์นี้ ไฟล์ได้รับการแก้ไขบนคอมพิวเตอร์หรือไม่ได้มาตรฐาน DCF หรือไฟล์เสียหาย ดูไฟล์บนกล้องไม่ได้
ไม่สามารถเลือกไฟล์นี้ ไม่สามารถรีทัชภาพที่เลือกได้ ภาพที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์อื่นๆ จะไม่สามารถรีทัชได้
ไม่สามารถตัดต่อภาพยนตร์นี้ได้ ไม่สามารถตัดต่อภาพยนตร์ที่เลือกได้
 • ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์อื่นๆ จะไม่สามารถตัดต่อได้
 • ภาพยนตร์จะต้องมีความยาวอย่างน้อยสองวินาที
ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ ข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ เมื่อต้องการดำเนินการต่อ ให้เลือก ทำต่อ (ถ้ามี) *
ตรวจสอบกระดาษ กระดาษในเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับขนาดที่เลือก ใส่กระดาษที่มีขนาดถูกต้อง แล้วเลือก ทำต่อ *
กระดาษติดขัด กระดาษติดในเครื่องพิมพ์ ดึงกระดาษที่ติดออก แล้วเลือก ทำต่อ *
กระดาษหมด เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ใส่กระดาษตามขนาดที่เลือก แล้วเลือก ทำต่อ *
ตรวจสอบปริมาณหมึก หมึกผิดพลาด ตรวจสอบหมึกพิมพ์ เมื่อต้องการดำเนินการต่อ ให้เลือก ทำต่อ *
หมึกหมด เครื่องพิมพ์ไม่มีหมึก เติมหมึก แล้วเลือก ทำต่อ *

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือของเครื่องพิมพ์