สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

อ่านและทำตามคำเตือนและข้อควรระวังใน “เพื่อความปลอดภัยของท่าน” (0 เพื่อความปลอดภัยของท่าน) และ “การดูแลรักษากล้องและแบตเตอรี่: ข้อควรระวัง” (0 การดูแลรักษากล้องและแบตเตอรี่: ข้อควรระวัง)

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่และเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ที่หมดไฟแล้วจะใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค เครื่องชาร์จอาจมีอะแดปเตอร์เชื่อมต่อมาด้วย

ไฟสถานะ CHARGE (การชาร์จ) จะกะพริบขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่

กำลังชาร์จแบตเตอรี่ (กะพริบ)

การชาร์จเสร็จสมบูรณ์ (หยุดนิ่ง)