ในการเปิดชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์และกำจัดเสียงรบกวนรวมไปถึงการสั่นที่เกิดจากการทำงานของชัตเตอร์แบบกลไก ให้เลือก เปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ในเมนูถ่ายภาพ ไม่ว่าการตั้งค่าใดที่เลือกไว้สำหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน ในเมนูตั้งค่า จะไม่มีเสียงเตือนเมื่อกล้องโฟกัสหรือในขณะที่ตั้งเวลาถ่ายกำลังนับถอยหลัง โปรดทราบว่าจะใช้ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกที่เลือกสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d4 (ประเภทชัตเตอร์)

สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นขณะใช้งานถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง โหมดลั่นชัตเตอร์อื่นนอกเหนือจาก ถ่ายต่อเนื่องเร็ว (เพิ่มจำนวนภาพ) จอแสดงผลจะมืดไปชั่วขณะเมื่อลั่นชัตเตอร์เพื่อส่งสัญญาณว่าถ่ายภาพแล้ว

การเปิดใช้งานถ่ายภาพแบบไม่มีเสียงจะเปลี่ยนอัตราความเร็วในการถ่ายภาพสำหรับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องและปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง รวมถึงค่าความไวแสง (ISO) สูง (Hi 1, Hi 2) แฟลช การลดน้อยซ์เมื่อรับแสงเป็นเวลานาน และลดการกะพริบ

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

การเลือก เปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง จะปิดเสียงชัตเตอร์ แต่สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยให้ช่างภาพไม่ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในภาพของตัวแบบ ถึงแม้ว่าเสียงของชัตเตอร์แบบกลไกจะถูกปิดไปแล้ว เสียงอื่นๆ อาจยังดังอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างที่โฟกัสอัตโนมัติหรือปรับรูรับแสง ในระหว่างการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง การกะพริบ แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในหน้าจอและในภาพสุดท้ายภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียมหรือหากกล้องหรือวัตถุเคลื่อนไหวระหว่างการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสว่างได้เช่นกัน บริเวณหรือแถบสว่างอาจปรากฏขึ้นเป็นบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหล่งกำเนิดแสงสว่างเป็นช่วงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจ้าจากแสงแฟลชหรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ