ไวต์บาลานซ์จะช่วยให้วัตถุสีขาวปรากฏเป็นสีขาว รวมถึงไม่ได้รับผลกระทบจากสีของแหล่งกำเนิดแสง ควรใช้ค่าตั้งจากโรงงาน (j) กับแหล่งกำเนิดแสงส่วนใหญ่ หากไม่ได้ผลตามที่ต้องการเมื่อใช้ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติ ให้เลือกตัวเลือกอื่นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

สามารถเลือกไวต์บาลานซ์ได้โดยใช้รายการ ไวต์บาลานซ์ ที่อยู่ในเมนู i รวมถึงเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์ด้วย (0 ไวต์บาลานซ์, ไวต์บาลานซ์, ไวต์บาลานซ์)

ตามค่าตั้งจากโรงงาน ท่านสามารถเลือกไวต์บาลานซ์ได้โดยการกดปุ่ม Fn1 ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก (0 ปุ่มฟังก์ชั่น (Fn1 และ Fn2))

เมื่อเลือก 4 (อัตโนมัติ), I (ฟลูออเรสเซนต์), K (เลือกอุณหภูมิสี) หรือ L (ตั้งค่าเอง) ท่านจะสามารถเลือกตัวเลือกย่อยได้โดยการกดปุ่ม Fn1 ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

ตัวเลือก * คำอธิบาย
4 อัตโนมัติ กล้องจะปรับไวต์บาลานซ์ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิดแสงส่วนใหญ่ เมื่อใช้แฟลชในตัวกล้องหรือชุดแฟลชเสริม ไวต์บาลานซ์จะถูกปรับตามแสงที่มาจากแฟลช
  รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุ่น) 3500–8000 กำจัดโทนสีอบอุ่นที่เกิดจากไฟของหลอดไส้
รักษาบรรยากาศโดยรวม รักษาโทนสีอบอุ่นที่เกิดจากไฟของหลอดไส้ไว้เล็กน้อย
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุ่น รักษาโทนสีอบอุ่นที่เกิดจากไฟของหลอดไส้
D ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ 4500–8000 เมื่อใช้ภายใต้แสงธรรมชาติ ตัวเลือกนี้จะสร้างสีที่ใกล้เคียงกับสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่สุด
H แสงอาทิตย์ 5200 ใช้กับวัตถุที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง
G เมฆมาก 6000 ใช้ถ่ายภาพตอนกลางวันในสภาพท้องฟ้ามีเมฆมากหรือมืดครึ้ม
M ในร่ม 8000 ใช้ถ่ายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยู่ในร่มเงา
J หลอดไส้ 3000 ใช้ภายใต้แสงไฟของหลอดไส้
I ฟลูออเรสเซนต์ ใช้ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์; เลือกชนิดของหลอดไฟตามประเภทของแหล่งกำเนิดแสง
  หลอดไอโซเดียม 2700
วอร์มไวต์ฟลูออเรสเซนต์ 3000
ไวต์ฟลูออเรสเซนต์ 3700
คูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์ 4200
เดย์ไวต์ฟลูออเรสเซนต์ 5000
เดย์ไลต์ฟลูออเรสเซนต์ 6500
ไอปรอทอุณหภูมิสูง 7200
5 แฟลช 5400 ใช้กับแสงแฟลชสตูดิโอและชุดแฟลชขนาดใหญ่อื่นๆ
K เลือกอุณหภูมิสี 2500–10,000 เลือกอุณหภูมิสีจากรายการค่าที่มีหรือกดปุ่ม Fn1 ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย
L ตั้งค่าเอง วัดค่าไวต์บาลานซ์ของวัตถุหรือแหล่งกำเนิดแสง (กดปุ่ม Fn1 ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการวัดโดยตรง 0 ตั้งค่าเอง) คัดลอกไวต์บาลานซ์จากภาพถ่ายที่มี หรือเลือกจากค่าที่มีโดยการกดปุ่ม Fn1 ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

อุณหภูมิสี ค่าทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณและไม่ส่งผลต่อการปรับละเอียด (ถ้าเลือกไว้)

D (“ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ”)

D (ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ) อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ท่านต้องการภายใต้แสงประดิษฐ์ เลือก 4 (อัตโนมัติ) หรือตัวเลือกที่ตรงกับแหล่งกำเนิดแสง

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

ที่การตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก เลือกอุณหภูมิสี ไวต์บาลานซ์ยังสามารถปรับแต่งอย่างละเอียดได้โดยใช้รายการ ไวต์บาลานซ์ ที่อยู่ในเมนู i และเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์ (0 การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด)

แสงแฟลชสตูดิโอ

4 (อัตโนมัติ) อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อใช้กับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ่ โปรดใช้ไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองหรือตั้งค่าไวต์บาลานซ์ไปที่ 5 (แฟลช) แล้วใช้การปรับอย่างละเอียดเพื่อปรับค่าไวต์บาลานซ์

4 (“อัตโนมัติ”)

ข้อมูลภาพสำหรับภาพที่ถ่ายโดยใช้ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติแสดงอุณหภูมิสีที่เลือกโดยกล้องในขณะที่มีการถ่ายภาพ ท่านสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อเลือกค่าสำหรับ เลือกอุณหภูมิสี เพื่อดูข้อมูลการถ่ายภาพในระหว่างการแสดงภาพ ไปที่ ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพและเลือก ข้อมูลการถ่ายภาพ สำหรับ ข้อมูลภาพถ่ายเพิ่มเติม

อุณหภูมิสี

สีที่เห็นจากแหล่งกำเนิดแสงจะแตกต่างกันออกไปตามสายตาของผู้มองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหล่งกำเนิดแสง โดยระบุการอ้างอิงกับอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการทำให้วัตถุร้อนเพื่อให้แสงแผ่รังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในย่านใกล้เคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเป็นสีขาว แต่แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ำกว่านั้น เช่น แสงจากหลอดไส้ จะปรากฏเป็นสีออกเหลืองหรือแดง แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกว่านี้จะมีโทนสีออกน้ำเงิน

สี “ร้อนขึ้น” (แดงกว่า)

สี “เย็นลง” (น้ำเงินกว่า)

โดยทั่วไป ให้เลือกค่าที่ต่ำลงถ้าภาพถ่ายของท่านมีสีไปทางโทนแดงหรือต้องการให้สีของภาพเย็นลง เลือกค่าที่สูงขึ้นถ้าภาพของท่านมีสีไปทางโทนน้ำเงินหรือต้องการให้สีของภาพร้อนขึ้น