หากใช้สาย USB ที่ให้มาในการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ที่เปิด NX Studio ท่านสามารถคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งก็จะสามารถดู, ตัดต่อ และจัดระเบียบภาพได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการเชื่อมต่อไร้สายกับคอมพิวเตอร์ โปรดดู “การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi” (0 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi) ใน “การสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทดีไวซ์”

การติดตั้ง NX Studio

ท่านจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อติดตั้ง NX Studio โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nikon สำหรับข้อมูลล่าสุด รวมถึงความต้องการของระบบ

 • ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง NX Studio ล่าสุดจากเว็บไซต์ด้านล่างแล้วทำตามขั้นตอนคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/
 • โปรดทราบว่าท่านอาจไม่สามารถดาวน์โหลดภาพจากกล้องโดยใช้ NX Studio รุ่นก่อนๆ ได้

คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ NX Studio

ดูวิธีใช้ออนไลน์สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียด

 1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

  หลังจากปิดกล้องและตรวจสอบว่าใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว ให้เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาตามภาพประกอบ

  การใช้ตัวอ่านการ์ด

  สามารถคัดลอกภาพจากการ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่ในตัวอ่านการ์ดของบริษัทอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ท่านควรตรวจสอบว่าการ์ดสามารถใช้งานร่วมกับตัวอ่านการ์ดได้หรือไม่

 2. เปิดกล้อง

  • คอมโพเนนต์ Nikon Transfer 2 ของ NX Studio จะเริ่มต้นขึ้น ซอฟต์แวร์โอนย้ายภาพ Nikon Transfer 2 ได้รับการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ NX Studio
  • หากมีข้อความเตือนให้ท่านเลือกโปรแกรม ให้เลือก Nikon Transfer 2
  • หาก Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิด NX Studio แล้วคลิกสัญลักษณ์ “Import (นำเข้า)”
 3. คลิก Start Transfer (เริ่มโอนย้าย)

  ภาพในการ์ดหน่วยความจำจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์

 4. ปิดกล้อง

  ถอดสาย USB เมื่อการโอนย้ายเสร็จสิ้น

Windows 10 และ Windows 8.1

Windows 10 และ Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay ทันทีเมื่อเชื่อมต่อกล้อง

คลิกข้อความ จากนั้นคลิก Nikon Transfer 2 เพื่อเลือก Nikon Transfer 2

macOS

หาก Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกล้องแล้ว จากนั้นให้เปิดใช้ Image Capture (แอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมกับ macOS) แล้วเลือก Nikon Transfer 2 เป็นแอพพลิเคชั่นที่เปิดเมื่อตรวจพบกล้อง

ข้อควรระวัง: การโอนย้ายวิดีโอ

อย่าพยายามโอนย้ายวิดีโอจากการ์ดหน่วยความจำในขณะที่เสียบการ์ดไว้ในกล้องของผู้ผลิตหรือรุ่นอื่น การกระทำเช่นนั้นจะส่งผลให้วิดีโอถูกลบโดยที่ยังไม่ได้โอนย้าย

ข้อควรระวัง: การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

 • อย่าปิดกล้องหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนย้ายข้อมูล
 • อย่าเสียบขั้วแรงๆ หรือเสียบขั้วโดยเอียงเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อตรงขณะที่ถอดสายออก
 • ให้ปิดกล้องทุกครั้งก่อนเชื่อมต่อหรือถอดสาย
 • เพื่อป้องกันไม่ให้การถ่ายโอนข้อมูลหยุดชะงักกลางคัน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ของกล้องจนเต็มแล้ว

ฮับ USB

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง; อย่าเชื่อมต่อสายผ่านฮับ USB หรือแป้นพิมพ์ เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ที่ติดตั้งไว้ก่อน