ท่านสามารถควบคุมชุดแฟลชรีโมตผ่านสัญญาณแบบออพติคอลจากชุดแฟลชเสริมที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องและจะทำงานเป็นแฟลชหลัก (AWL แบบออพติคอล) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดแฟลชที่รองรับ โปรดดูที่ “ระบบ Nikon Creative Lighting System” (0 ระบบ Nikon Creative Lighting System) หากชุดแฟลชที่มีปัญหาคือ SB-500 ท่านจะสามารถปรับการตั้งค่าได้จากตัวกล้อง (โปรดดูด้านล่าง); มิฉะนั้น ท่านจะต้องปรับการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชตามที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งแฟลชและหัวข้ออื่นๆ โปรดดูในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช ชุดแฟลชในตัวกล้องไม่สามารถใช้เป็นแฟลชหลักได้

การใช้ SB-500

เมื่อติดตั้งชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-500 บนช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย จะปรากฏใต้ การควบคุมแฟลช ในเมนูถ่ายภาพ การเลือก AWL แบบออพติคอล ในเมนู ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย จะเปิดใช้งานการถ่ายภาพด้วยกลุ่มชุดแฟลช

 1. C: เลือก ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช

  ไฮไลท์ ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช ในการแสดงผลการควบคุมแฟลช แล้วกดปุ่ม 2

 2. C: ปรับการตั้งค่าสำหรับแฟลชหลัก

  เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสำหรับแฟลชหลักและชุดแฟลชในแต่ละกลุ่ม:

  • TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL
  • qA: รูรับแสงอัตโนมัติ (ใช้ได้กับชุดแฟลชที่รองรับ)
  • M: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง
  • – – (ปิด): ชุดแฟลชจะไม่ยิงแฟลชและไม่สามารถปรับระดับแฟลชได้

  ตั้งค่าแฟลชหลักไปที่ช่องสัญญาณ 3

 3. f: ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปที่ช่องสัญญาณ 3

 4. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  เลือกกลุ่ม (A หรือ B) สำหรับชุดแฟลชรีโมตแต่ละตัว แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใช้ได้ จำนวนสูงสุดที่ยิงได้จริงคือสามครั้งต่อกลุ่ม หากจำนวนมากกว่านี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปล่อยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

 5. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแล้ว ให้กดปุ่มทดสอบบนแฟลชหลักเพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ

 6. C/f: ถ่ายภาพ

  ถ่ายภาพหลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าไฟแสดงแฟลชพร้อมทำงานทั้งหมดติดสว่าง

หมายเหตุ: การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

จัดตำแหน่งหน้าต่างเซ็นเซอร์ในชุดแฟลชรีโมตเพื่อรับแฟลชนำจากแฟลชหลัก (ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากไม่ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงโดยตรงหรือแสงสะท้อนจากชุดแฟลชรีโมตไม่เข้าสู่เลนส์กล้อง (ในโหมด TTL) หรือโฟโต้เซลล์ในชุดแฟลชรีโมต (โหมด qA) เพราะอาจรบกวนค่าแสง เพื่อป้องกันแฟลชความเข้มแสงต่ำที่ยิงจากแฟลชหลักปรากฏในภาพถ่ายที่ช่วงสั้นๆ ให้เลือกค่าความไวแสง (ISO) ต่ำหรือรูรับแสงแคบ (ค่ารูรับแสงมาก) หลังจากวางตำแหน่งชุดแฟลชรีโมต จะมีการยิงทดสอบและดูผลลัพธ์ในหน้าจอกล้อง