กล้องดิจิตอล

Z 50

คู่มือออนไลน์

ค้นหาคู่มือ

กล้องนี้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์พร้อมฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามา

เลือกจากคู่มือที่แตกต่างกัน 2 เล่ม

 • สำหรับคำแนะนำการถ่ายภาพเบื้องต้นและการแสดงภาพ โปรดอ่าน:

  คู่มือการใช้งาน (ให้มาพร้อมกับกล้อง)

  เข้าใจถึงการใช้งานกล้องขั้นพื้นฐานและคุณสมบัติเฉพาะ

 • สำหรับคำแนะนำในทุกแง่มุมของการใช้งานกล้อง โปรดอ่าน:

  คู่มืออ้างอิงการใช้งาน (pdf)

  คู่มือออนไลน์รูปแบบ pdf (เนื้อหาของคู่มือออนไลน์และคู่มืออ้างอิงการใช้งานเหมือนกัน)

  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

สารบัญ

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ขั้นตอนแรก

การถ่ายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

การตั้งค่าพื้นฐาน

ปุ่มควบคุมการถ่ายภาพ

เมนู i

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพ

คำแนะนำเมนู

การสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทดีไวซ์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

การถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง

การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

หมายเหตุทางเทคนิค

ฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามา