กดปุ่ม S ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่างได้ตามปริมาณแสงสว่างที่มี การตั้งค่าปัจจุบันจะปรากฏในการแสดงผลการถ่ายภาพ สามารถเลือกการตั้งค่าได้ตั้งแต่ ISO 100 ถึง ISO 51200; การตั้งค่าประมาณ 1 ถึง 2 EV สูงกว่า 51200 ยังสามารถทำได้ในกรณีพิเศษ โหมด h และโหมด q ทั้งหมดนอกเหนือจาก 4 จะมีตัวเลือก ISO-A (อัตโนมัติ) เพิ่มเติม

ปุ่ม S

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ค่าความไวแสง (ISO)

ค่าความไวแสง (ISO) ยิ่งสูง ยิ่งต้องการแสงน้อยลงสำหรับการถ่ายภาพ ช่วยให้ใช้ความไวชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แต่ก็ทำให้ภาพที่ถ่ายนั้นมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้าหรือเส้น) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใช้การตั้งค่าของ Hi 1 และ Hi 2

Hi 1 และ Hi 2

Hi 1 และ Hi 2 ตรงกับค่าความไวแสง (ISO) 1 และ 2 EV สูงกว่าค่าตัวเลขสูงสุดตามลำดับ Hi 1 จะเทียบเท่ากับ ISO 102400, Hi 2 จะเทียบเท่ากับ ISO 204800

ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

ในโหมด P, S, A และ M สามารถเปิดใช้หรือปิดใช้ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติได้โดยกดปุ่ม S ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย เมื่อเปิดใช้ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ กล้องจะปรับค่าความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติหากค่าที่ผู้ใช้เลือกไว้ด้วยปุ่ม S และแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักนั้นไม่สามารถสร้างค่าแสงที่เหมาะสมได้ หากต้องการป้องกันไม่ให้ค่าความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้นสูงเกินไป ท่านสามารถเลือกจำกัดค่าสูงสุดจาก ISO 200 ถึง Hi 2 ได้โดยใช้รายการ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด ในเมนูถ่ายภาพ

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

ปุ่ม S

เมื่อเปิดใช้ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ การแสดงผลการถ่ายภาพจะแสดง ISO AUTO เมื่อค่าความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ผู้ใช้เลือก ค่าที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในหน้าจอ

ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

ถ้าค่าความไวแสง (ISO) ที่ผู้ใช้เลือกไว้สูงกว่าค่าที่เลือกไว้สำหรับ ความไวแสงสูงสุด เมื่อเปิดใช้ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ กล้องจะนำค่าความไวแสงที่ผู้ใช้เลือกไว้มาใช้แทนค่าดังกล่าว เมื่อใช้แฟลช ความไวชัตเตอร์จะถูกจำกัดให้อยู่ที่ค่าระหว่างความเร็วที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช) และความเร็วที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอร์ของแฟลช)