หากต้องการซูมเข้าระหว่างที่แสดงภาพเต็มจอ ให้แตะปุ่ม X หรือกดปุ่ม J

หน้าจอนำทาง

คำแนะนำบนหน้าจอ

ขณะที่กำลังซูมเข้า ท่านจะสามารถ:

  • ซูมเข้าหรือซูมออก/ดูพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของภาพ: แตะปุ่ม X หรือใช้การถ่างนิ้วเพื่อซูมเข้าสูงสุดโดยประมาณ 21 เท่า สำหรับภาพขนาดใหญ่, 16 เท่า สำหรับภาพขนาดกลาง และ 10 เท่าสำหรับภาพขนาดเล็กที่สร้างโดยการเลือก DX (24×16) ไว้สำหรับพื้นที่ภาพ แตะปุ่ม W หรือบีบนิ้วเข้าบนจอเพื่อซูมออก ขณะที่กำลังซูมภาพเข้า ให้ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งหรือเลื่อนนิ้วบนจอเพื่อดูพื้นที่ของภาพที่มองไม่เห็นบนจอภาพ กดปุ่มเลือกคำสั่งค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่อื่นๆ ของภาพอย่างรวดเร็ว หน้าจอนำทางจะปรากฏขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาทีหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม; พื้นที่ที่มองเห็นบนจอภาพขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกำกับ แถบด้านล่างหน้าจอนำทางแสดงอัตราการซูม จะกลายเป็นสีเขียวที่ 1 : 1
  • เลือกใบหน้า: ใบหน้าที่ตรวจจับได้ในระหว่างการซูมจะมีขอบสีขาวกำกับในหน้าจอนำทาง หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยหรือแตะคำแนะนำบนจอภาพเพื่อดูใบหน้าอื่นๆ
  • ดูภาพอื่น: หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักหรือแตะสัญลักษณ์ e หรือ f ที่ด้านล่างหน้าจอเพื่อดูภาพอื่นในตำแหน่งเดียวกันที่อัตราการซูมปัจจุบัน การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปิดดูภาพยนตร์
  • กลับไปที่โหมดถ่ายภาพ: กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุ่ม K เพื่อออกไปยังโหมดถ่ายภาพ
  • แสดงเมนู: กดปุ่ม G เพื่อดูเมนู